Busnes Cymdeithasol, y Chwyldro Tawel

marty thompson

Mae cyfryngau cymdeithasol a thechnolegau cymdeithasol bellach yn rhan annatod o sut mae cwmnïau'n gwneud busnes. Mae wedi ymblethu'n llwyr ac wedi'i integreiddio yn ein hymdrechion marchnata. Ni all marchnatwyr digidol siarad am gynnwys, SEO, optimeiddio gwefan, cysylltiadau cyhoeddus. Bellach mae gan gwsmeriaid, p'un a ydynt yn sylweddoli hynny ai peidio, rôl hollol newydd i'w chwarae yn y lleoliad corfforaethol. Maent yn chwarae rhan sylfaenol wahanol yn llawer o'r marchnatwyr tactegau a oedd unwaith yn cael eu gwarchod y tu ôl i wal o dawelwch.

Ni allwn ni fel marchnatwyr fforddio meddwl am “bod yn gymdeithasol”Fel rhywbeth ar wahân i’n gweithgareddau eraill.

Mae'r realiti cymdeithasol hwn bellach yn symud i gam arall. Mae sefydliadau bellach yn canolbwyntio eu hymdrechion ar sut y gallant wella'n fewnol, gan fanteisio ar fuddion y ddeinameg newydd hon o gydweithredu cymdeithasol.

Fel y datblygiadau a wnaed yn ERP, CRM, awtomeiddio marchnata, a meysydd eraill, chwyldro tawel arall yw busnes cymdeithasol, sy'n digwydd yn araf ar adegau, yn gyflym mewn eraill.

Mae'r ddadl ynghylch ystyr busnes cymdeithasol yn ei olygu, a pha werth y mae “y” yn ei ddarparu, os o gwbl, yn rhuthro ymlaen mewn rhai cylchoedd. Ond yn fy marn i, mae'n cynrychioli chwyldro tawel arall. Ni wnaethom ddeffro un diwrnod a chanfod IBM, SAP, Oracle, Salesforce, ac eraill, wedi'u hadeiladu ar unwaith, yn barod i'w defnyddio. Gofynnwch i'r chwaraewyr menter hyn, a byddant yn adrodd straeon cymhellol iawn ynghylch pam mai cymdeithasol yw'r peth mawr nesaf. Maent yn croesawu cydweithredu cymdeithasol fel rhywbeth gwerth chweil. Fy ngobaith yw y gall pob un ohonom ddefnyddio'r cyfle hwn nid yn unig i ddarparu gwerth menter ychwanegol, ond hefyd i ddarparu tirwedd newydd lle gellir dathlu naws rhyngweithio dynol cymhleth. Ydw, rwy'n credu yng ngrym geeks.

Gall y busnesau hynny a fydd yn elwa gyntaf o'r ymdrechion hyn ddiolch i raddau helaeth i'r rheini sydd wedi integreiddio gweithgareddau cymdeithasol yn briodol yn eu gwasanaeth cwsmeriaid a'u cefnogaeth, eu marchnata a meysydd swyddogaethol eraill. Maent yn cynnwys y rhai sydd wedi buddsoddi'n sylweddol mewn adeiladu fforymau cymunedol medrus yn gymdeithasol, timau gwasanaeth a chymorth, llwyfannau rheoli gwybodaeth cadarn, a'r rhai sydd wedi cymryd y syniad o CRM cymdeithasol, ac wedi adeiladu arno mewn gwirionedd. Ai dim ond ail-lunio'r ymdrechion hyn yw busnes cymdeithasol? Rwy'n credu mai'r ateb yw na, ond bydd llawer o'r hyn a ddysgwyd, a llawer o'r hyn y bydd cydweithredu cymdeithasol menter yn ddyledus i ymdrechion o'r fath.

Felly, beth am eich busnes? Ydych chi'n gwireddu buddion strategaeth farchnata integredig sy'n cynnwys cydrannau cymdeithasol deallus? Beth yw eich meddyliau am yr hyn y mae'n ei olygu i fod yn fusnes cymdeithasol?

Un sylw

  1. 1

    Rwy'n credu bod gennym lawer o flynyddoedd i fynd i addasu ein hierarchaethau corfforaethol i'r busnes cymdeithasol. Rydym yn dal i ddatblygu adrannau mewnol trwy broses llinell gynhyrchu pan mai'r gwir amdani yw bod pob adran yn effeithio ar effaith brand yn y cyfryngau cymdeithasol - o arweinyddiaeth, i gymdeithasol, i farchnata ... mae pob gweithiwr yn chwarae rôl. Yn anffodus, nid dyna sut mae ein coed pŵer wedi'u strwythuro, serch hynny. Rydym yn parhau i fod yn rhydd o'r wybodaeth sydd ei hangen arnom ... ac eisiau!  

    Bydd cyrraedd yno yn hwyl, serch hynny!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.