Y Cam Cyntaf mewn Busnes Cymdeithasol: Darganfod

rhyngweithio cymdeithasol

busnes cymdeithasol trwy ddyluniadYn ddiweddar, gorffennais ddarllen (am yr eildro) y llyfr gwych, Busnes Cymdeithasol Trwy Ddylunio: Strategaethau Cyfryngau Cymdeithasol Trawsnewidiol ar gyfer y Cwmni Cysylltiedig, Gan Dion Hinchcliffe a Peter Kim.

Y cwestiwn rwy'n ei glywed yn aml yw “Ble rydyn ni'n dechrau?" Yr ateb byr yw y dylech chi dechrau ar y dechrau, ond mae'n debyg mai'r ffordd rydyn ni'n diffinio'r dechrau yw'r cam mwyaf hanfodol.

Sut mae sefydliad yn mynd o gwmpas integreiddio cydweithredu cymdeithasol ac busnes cymdeithasol cysyniadau i'w holl feysydd swyddogaethol? A ddylai fod yn ymdrech i gyd neu ddim, neu a ddylid ei chymedroli gan strategaeth fusnes wybodus? Mae ymdrech ddarganfod nodweddiadol yn cynnwys deall a dogfennu'r holl prosesau, digwyddiadau, a sbardunau yn berthnasol i weithgareddau yn y sefydliad. Er enghraifft, beth yw'r gyfres ddisylw o ddigwyddiadau sy'n ofynnol i greu a gweithredu gorchymyn prynu? Anfoneb? Cwyn cwsmer yn tarddu ar Twitter? Dychweliad cynnyrch?

rhyngweithio â chwsmeriaid

Bydd llawer o sefydliadau yn mynd at fenter busnes cymdeithasol gyda'r syniad y dylid mapio prosesau â gweithgareddau cymdeithasol yn y canol a'r canol. Ac mae'n dod yn demtasiwn mawr braslunio prosesau o'r newydd hwn yn llythrennol rheidrwydd cymdeithasol. Pan bwysir arnynt i ddiffinio'r holl brosesau presennol yn llawn, nid oes gan lawer o sefydliadau hynny mewn llaw. A gall hyn ychwanegu at yr ymdeimlad o frys, at gefnu ar reswm.

Ond dull arall, ac yn fy marn i, gwell yw nodi'n llawn yn gyntaf yr holl brosesau llif, dibyniaethau, adnoddau presennol, ac ati. Un rheswm dros wneud hynny yw nad yw'r mwyafrif o eithriadau wedi'u mapio, ac yn tueddu i gael eu deall yn wael. Nid yw pobl fel arfer yn meddwl am adeiladu strwythur o amgylch y gweithgareddau hyn, ac yn aml maent yn tueddu i fod yn weddol ddeinamig.

Ergyd Sgrin 2012 11 23 yn 6.20.26 PM

Gall y math hwn o ymarfer ymlaen llaw gynrychioli buddsoddiad sylweddol mewn adnoddau. Hyd yn oed ar gyfer cymhwysiad menter gyfan, fel SAP, Oracle, ac eraill, gall gynrychioli'r tro cyntaf i brosesau a dibyniaethau busnes gael eu mapio'n llythrennol mewn ffordd y gall llawer ei deall. Ond i lansio menter busnes cymdeithasol heb yr ymdrech ymlaen llaw hon hefyd yn ei gwneud yn llawer anoddach nodi ffactorau y gellir ac y dylid eu defnyddio wrth greu'r metrigau a ddefnyddir i fesur gwelliannau i'r broses. Ac mae hyn yn bwysig, hyd yn oed os ydych chi nawr yn ystyried defnyddio (neu fynd o ddifrif am) Twitter neu Facebook fel rhan o'ch repertoire gwasanaeth cwsmeriaid. Camau babi.

Rheswm arall dros ddeall llif a gweithgareddau presennol yn llawn yw y gall yr ymarfer ei hun yn aml nodi ardaloedd lle mae gorgyffwrdd o eithriadau yn digwydd, mannau problemus os gwnewch chi hynny. Gall y syniad o fannau problemus mewn prosesau hefyd fod yn ddangosydd bod twll dŵr yn bodoli, lle mae pobl o grwpiau swyddogaethol dargyfeiriol yn cwrdd yn anffurfiol (neu hyd yn oed fwy neu lai) i gyfnewid gwybodaeth. Yn aml, nid yw'r rhain yn cael eu diffinio yn y llif prosesau presennol.

Mae'r math hwn o ddull yn fframio'r rhan fwyaf o weithgareddau cymdeithasol yn gywir yn yr ystyr y dylai weithredu fel atodiad i brosesau sy'n bodoli eisoes. Nid yw'n awgrymu bod sefydliad yn colli'r marc ar fod yn fwy cydweithredol, cwsmer-ganolog, ac ati. Mae'n awgrymu bod cymdeithasol yn cael ei gyflogi i helpu datrys problemau busnes penodol iawn.

Nodyn: Dyna ddolen gyswllt ar y llyfr!

3 Sylwadau

  1. 1
  2. 3

    Darlun gwych!
    Trosolwg rhagorol, tynnodd sylw at rywbeth nad oeddwn yn ei sylweddoli
    o'r blaen. Dylwn annog am eich gwaith rhyfeddol. Rwy'n gobeithio yr un gorau
    gwaith gennych chi yn y dyfodol hefyd. Diolch i chi am rannu'r wybodaeth hon gyda ni.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.