SOAP'd: Scratch One Another Programme

SOAPFe wnes i gofrestru ar gyfer Rhaglen Scratch One Another yr wythnos diwethaf ac eisoes wedi derbyn adolygiad gwych o fy mlog erbyn William Tully. Mae'n amlwg bod William wir wedi cymryd peth amser ac wedi ysgrifennu adolygiad gwych o fy mlog. Rwy'n gwerthfawrogi ac yn parchu ei farn yn llwyr - ac yn cytuno â'i asesiad ... nawr dim ond mater o bryd a sut i gyflawni'r cyfan yw hwn!

Helo Mr Karr!

Rwy'n credu fy mod i wedi pissio rhywun i ffwrdd oherwydd bod fy mhrofiad SOAP cyntaf gyda'ch gwefan. Ddim yn flogiwr newydd yn ceisio darganfod naws cynnil y gymuned blogio, neu hanfodion tagiau, ôl-draciau, dyluniad, cynllun, neu lif? na, dwi'n cael cyn-filwr profiadol sydd, wel, yn ei gael! (byddai fel petaech chi'n SOAPing blog Mr. Godin? nid tasg hawdd!)

Nawr, y wybodaeth a basiwyd i mi gan Easton Ellsworth yw:

Mae Douglaskarr.com yn ymwneud â “Marchnata Rhyngrwyd, Integreiddio, Awtomeiddio, WordPress.”
Hoffai Doug gael awgrymiadau ar: wella ei safle traffig, dylunio a pheiriannau chwilio

STUFFIAU DYLUNIO:

Fy ymateb cyntaf wrth gyrraedd eich gwefan yw fy mod i wedi mynd i mewn i dir AUTOMATION a pheirianneg. Yna, mae'r peiriannydd gwenu / chwerthin wedi fy nrysu'n fawr, dim ond am nad ydyn nhw'n gwenu, ond dwi'n crwydro .. Gyda'r awtomeiddio mawr? yn y pennawd, ynghyd â'r gerau ar yr ochr dde, i mi, mae'n sgrechian peirianneg prosesau ac awtomeiddio sy'n amlwg nad yw eich blog yn ymwneud ag ef.

Ar Ddylanwad ac Awtomeiddio? ? dylanwad ac awtomeiddio math arweinyddiaeth
blog marchnata a thechnoleg? ? dylanwad trwy farchnata a blog technoleg awtomeiddio?

Rwy'n cael negeseuon cymysg ac nid yw'n glir mewn gwirionedd, o'r pennawd yn unig, beth yw pwrpas y blog hwn. Rwy'n rhedeg gyda'r theori ein bod ni naill ai'n egluro ein blog yn glir yn y pennawd, neu rydyn ni'n ei egluro gyda'r blog. Os yw'r pennawd yn rhoi un neges a'r blog yn neges arall, yna bydd y darllenydd yn teimlo'n rhwystredig. I hyrwyddo'r pwynt hwn, os cymerwn olwg agos ar eich 7 categori post gorau:

 1. Technoleg (193)
 2. Busnes (172)
 3. Marchnata (113)
 4. Blogio (95)
 5. WordPress (86)
 6. Dylunio Gwe (61)
 7. Rhaglennu (53)

Nid oes unrhyw sôn am? Awtomeiddio ?. Ydw, mae'n ymddangos fy mod yn hongian ar un gair, a chredaf fod hynny oherwydd ei fod allan o'i le. Rwy'n credu pe bai'r ail linell yn cael ei newid er mwyn esbonio'r rhan awtomeiddio yn well, byddai'n fwy effeithiol. Eich categori uchaf yw? Technoleg?, Ac yn fwy penodol, technoleg SOFT. O fewn 10 tudalen gyntaf eich archif dechnoleg, dim ond dwy swydd sydd yn ymwneud â thechnoleg galed wirioneddol (h.y. dyfeisiau corfforol fel yr iPhone) sydd eto'n gwneud imi feddwl tybed pam mae gerau yn y pennawd sy'n nodi technoleg galed ??

Iawn, felly beth ydyn ni'n ei wneud gyda'r gerau? Toss? Em. Symudwch chi i fyny, a symudwch y teitl / tag i'r dde ac i lawr nes bod y llinell olwg o'ch llun yn cyd-fynd â nhw yn rhywle yng nghanol y pennawd. Rwy'n hoffi'r llun ohonoch chi yn y pennawd? mae'n rhoi teimlad cyfeillgar a chroesawgar gwych i'ch blog. Os oes delwedd sy'n dod i'r meddwl ar unwaith i gael gwared ar y teimlad peirianneg proses, a mwy yn unol â hanfod eich blog, yna defnyddiwch hi, fel arall taflwch y gerau am y tro.

Mae'r system ddewislen uchaf gyda'ch tudalennau amrywiol yn gweithio'n berffaith a byddwn yn ei gadael yno. Mae'r dudalen cwmwl tag yn wych a byddwn ond yn ei newid o TAGS i TAG CLOUD os oes lle ar y fwydlen. (hefyd, a byddai esboniad ar sut y cafodd hyn ei greu yn wych fel y gall pobl gopïo'ch syniad gwych a chysylltu'n ôl â'ch blog?)

Noddwyr Vs. Gweithgaredd Diweddaraf ar brif dudalen y blog ?. Ar yr olwg gyntaf rydych chi'n gweld noddwyr, yn cofrestru mai hysbysebion ydyw, rydych chi wedyn yn gweld y gweithgaredd diweddaraf sy'n edrych yr un fath â chynnwys noddwyr, felly mae hefyd yn cael ei gofrestru yn yr ymennydd fel hysbysebion, ac rydyn ni i lawr yn eithaf pell ar y dde cyn i ni gael. i mewn i gig eich bar ochr. Fy awgrym fyddai ei rannu â rhywfaint o liw, neu eitem fach drwchus fel? March Sylwebyddion? neu? Blogiau Rwy'n eu Darllen ?. Os yw'r cyfan yn edrych fel hysbysebion, mae'r teimlad cyfeillgar hwnnw a ddarperir gan eich llun yn dechrau gwisgo tenau eithaf cyflym.

CYNYDDU TRAFFIG:

Um, rwy'n credu fy mod i'n mynd i'ch siomi ar yr un hon, dim ond oherwydd bod gennych chi fwy o draffig nag sydd gen i .. Mae fel gofyn i'r derbynnydd yn y deliwr ceir am specs perfformiad? yn sicr, efallai y cewch ychydig o wybodaeth, ond dim bron cymaint â gofyn i rywun sy'n ei ddeall ac yn gweithio gydag ef yn ddyddiol. Y realiti yma yw y dylwn fod yn gofyn ichi sut i yrru traffig ac ymddiheuraf am yr ornest wael- i fyny yma.

Yr unig awgrym sydd gen i fyddai tynnu traffig i mewn o'r cyrion. Os oes gennym ni blog am, dyweder, technoleg, rydyn ni fel arfer yn treulio ein hamser ym maes blog technoleg gyda phawb arall sy'n ei gael. Beth pe baem yn tapio'r blogiau sy'n delio'n ysgafn ar dechnoleg, dod yn arbenigwr, a thynnu traffig fel yr awdurdod.

Yn nodweddiadol mae blogiau technoleg yn dychryn y rhai sy'n ceisio ei ddeall, dim ond oherwydd ei fod yn un blogio geek i'r geeks eraill. Rydyn ni'n gwybod eich bod chi'n deall y dechnoleg, ond a allwch chi ei egluro i'r llu nad ydyn nhw, sy'n ofnus, ond sydd eisiau gwneud synnwyr ohoni? Os gallwch chi, yna ewch allan o'r gofod technoleg, a mynd i ddod o hyd i ddarllenwyr ar y cyrion sy'n edrych i mewn. Rhowch sylwadau fel gwallgof ar y blogiau sy'n cyffwrdd â thechnoleg unwaith mewn ychydig allan o angen, yn hytrach na rhai sydd â hi fel a ffocws. Ar hyd y llinellau bod angen i ni roi'r gorau i chwarae yn y dŵr dwfn gyda gweddill y siarcod, ond symud i'r dŵr bas lle mae'r ysgolion pysgod? os yw hynny'n gwneud UNRHYW synnwyr o gwbl.

CHWILIO RANKINGS PEIRIANNEG:

Yn gyntaf, chi sy'n dominyddu tudalen gyntaf google pan fydd eich enw'n cael ei deipio. Ychwanegwch rai tagiau pwnc ynghyd â'ch enw ac mae'n edrych yn eithaf solet ar ochr chwilio pethau. Rwy'n credu mai'r cwestiwn go iawn yw, beth ydych chi am arddangos o dan pan fydd pobl yn chwilio? Os ydych chi'n teipio i mewn?douglas karr technoleg? yna rydych chi'n arddangos i fyny yn eithaf da? Os ydych chi am ddangos pan fydd rhywun yn teipio 'technoleg?, Yna dyfalwch beth, mae gennym ni gystadleuaeth ddifrifol.

Mae'ch tagiau gwefan yn gadarn, mae teitl y swydd yn ymddangos yn y lleoedd iawn, ac mae'n ymddangos bod y dolenni i'r swyddi yn gweithio i chi. Er mwyn mynd â chi i'r lefel nesaf, credaf y gallai fod angen mewnbwn rhywun sy'n arbenigo yn y maes hwn.

Rwy'n gobeithio fy mod i wedi darparu rhywfaint o help i wella'ch gwefan, neu o leiaf wedi sbarduno meddwl i chi a fydd yn eich pwyntio i'r cyfeiriad cywir. Mae hon wedi bod yn dasg eithaf brawychus o fy niwedd, ac eto rydw i wedi dysgu cryn dipyn, ac wedi dod o hyd i rai erthyglau gwych ar eich gwefan.

Pob hwyl, ac edrychaf ymlaen at gael mwy o swyddi gennych chi yn y dyfodol.

Yn gywir,
William Tully

Nawr mae angen i mi gael fy nadansoddiad o'r wefan wedi'i wneud a ddewiswyd i mi ei wneud! Rwy'n gobeithio y gallaf wneud adolygiad mor drylwyr ag y gwnaeth William. Diolch, William! Nawr mae angen i mi wneud hynny glanhau y wefan ychydig! Ei gael? SOAP ... glanhau?! Doh!

11 Sylwadau

 1. 1

  I ddweud y gwir wrthych rwy'n hoffi'r faner uchaf. I mi mae'r gerau'n darparu cyfosodiad braf rhwng yr hen dechnolegau a'r technolegau newydd ac mae'r Douglas A. Karr sy'n gwenu yno i'n helpu ni i bontio'r bwlch. Fy unig broblem yw gyda'r ddewislen uchaf (hy nid yw'n ymddangos bod y porthwyr yn ffitio'n iawn).

 2. 6
  • 7

   Yn hollol! 🙂

   Cefais rai problemau heno gyda Photoshop ac ni allwn ymddangos ei gludo ar y pennawd newydd heb iddo chwalu. Bydd yno ymhen rhyw ddiwrnod, rwy'n addo!

   Ni allaf ddweud wrthych faint o bobl sy'n gwneud sylwadau ar y llun hwnnw! Rydw i'n caru e!

 3. 8

  PS. Re: “ond a allwch chi ei egluro i'r lluoedd nad ydyn nhw ofn, ond sydd eisiau gwneud synnwyr ohono?” Rydych chi'n gwybod ei fod yn cyfeirio ataf, nac ydych chi? haha

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.