Mae'n rhaid i fodau dynol Ymddwyn yn Well ar y Cyfryngau Cymdeithasol

Felly Rydych chi wedi Cael Cywilydd Cyhoeddus

Mewn cynhadledd ddiweddar, roeddwn yn cael trafodaeth gydag arweinwyr cyfryngau cymdeithasol eraill am hinsawdd afiach yn tyfu ar gyfryngau cymdeithasol. Nid yw'n gymaint am y rhaniad gwleidyddol cyffredinol, sy'n amlwg, ond am y stamped of rage sy'n cyhuddo pryd bynnag y bydd mater dadleuol yn codi.

Defnyddiais y term stampede oherwydd dyna rydyn ni'n ei weld. Nid ydym bellach yn oedi i ymchwilio i'r mater, aros am ffeithiau, na hyd yn oed ddadansoddi cyd-destun y sefyllfa. Nid oes ymateb rhesymegol, dim ond un emosiynol. Ni allaf helpu ond dychmygu platfform cyfryngau cymdeithasol modern fel y Colosseum gyda sgrechiadau gan y dorf gyda bodiau i lawr. Pob un yn dymuno i darged eu cynddaredd gael ei rwygo a'i ddinistrio.

Mae neidio i mewn i'r stampede cymdeithasol yn hawdd gan nad ydym yn adnabod yr unigolyn, na'r bobl y tu ôl i'r brand yn gorfforol, neu mae gennym barch at swyddogion y llywodraeth a bleidleisiodd i'w swydd gan ein cymdogion. Ar hyn o bryd, nid oes atgyweirio'r difrod a wnaed gan y fuches ... ni waeth a oedd y person yn ei haeddu ai peidio.

Fe wnaeth rhywun (hoffwn pe gallwn gofio pwy) argymell fy mod yn darllen Felly Rwyt ti wedi bod yn Shamed Cyhoeddus, gan Jon Ronson. Prynais y llyfr y foment honno a chefais aros amdanaf ar ôl dychwelyd o'r daith. Mae'r awdur yn mynd trwy ddwsin neu straeon am bobl a gafodd eu cywilyddio'n gyhoeddus, i mewn ac allan o'r cyfryngau cymdeithasol, a'r canlyniadau parhaol. Mae canlyniad cywilyddio yn eithaf llwm, gyda phobl yn cuddio am flynyddoedd a hyd yn oed ychydig a ddaeth â'u bywydau i ben yn syml.

Nid ydym yn well

Beth petai'r byd yn gwybod y gwaethaf amdanoch chi? Beth oedd y peth gwaethaf a ddywedasoch erioed wrth eich plentyn? Beth oedd y meddwl mwyaf ofnadwy oedd gennych chi am eich priod? Beth oedd y jôc fwyaf di-liw y gwnaethoch chi chwerthin neu ddweud wrthych erioed?

Fel fi, mae'n debyg eich bod chi'n ddiolchgar na fyddai'r fuches byth yn cael gwelededd yn y pethau hynny amdanoch chi. Mae bodau dynol i gyd yn ddiffygiol, ac mae llawer ohonom ni'n byw gyda gofid a briw am y gweithredoedd rydyn ni wedi'u gwneud i eraill. Y gwahaniaeth yw nad yw pob un ohonom wedi wynebu cywilydd cyhoeddus o'r pethau ofnadwy yr ydym wedi'u gwneud. Diolch byth.

Os ydym Roedd yn agored, byddem yn erfyn am faddeuant ac yn dangos i bobl sut rydym wedi gwneud iawn gyda'n bywydau. Y broblem yw bod y fuches wedi hen ddiflannu pan fyddwn ni'n neidio i'r meicroffon. Mae'n rhy hwyr, mae ein bywydau wedi cael eu sathru. A sathru gan bobl ddim mwy neu lai yn ddiffygiol nag yr ydym ni.

Ceisio Maddeuant

Cael gwared ar bob chwerwder, cynddaredd a dicter, ffrwgwd ac athrod, ynghyd â phob math o falais. Byddwch yn garedig ac yn dosturiol wrth eich gilydd, gan faddau i'ch gilydd, yn union fel yng Nghrist mae Duw wedi eich maddau. Effesiaid 4: 31-32

Os ydyn ni'n mynd i ddal ati i fynd i lawr y ffordd hon, bydd yn rhaid i ni ddod yn fodau dynol gwell. Bydd yn rhaid i ni geisio maddau i'n gilydd cyn gynted ag y byddwn yn ceisio dinistrio ein gilydd. Nid yw pobl yn ddeuaidd, ac ni ddylem gael ein barnu fel rhai da neu ddrwg. Mae yna bobl dda sy'n gwneud camgymeriadau. Mae yna bobl ddrwg sy'n troi eu bywydau o gwmpas ac yn dod yn bobl anhygoel. Mae angen i ni ddysgu meintioli'r da cynhenid ​​mewn pobl.

Y dewis arall yw byd ofnadwy lle mae stampedes yn rhemp ac rydyn ni i gyd yn dirwyn i ben yn cuddio, gorwedd, neu guro. Byd lle nad ydym yn meiddio siarad ein meddwl, trafod digwyddiadau dadleuol, neu ddatgelu ein credoau. Nid wyf am i'm plant fyw mewn byd fel hwn.

Diolch i Jon Ronson am rannu'r llyfr pwysig hwn.

Datgeliad: Rwy'n defnyddio fy nghysylltiad cyswllt Amazon yn y swydd hon.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.