Cymdeithasol Cyfryngau MarchnataFideos Marchnata a GwerthuInfograffeg MarchnataMarchnata Symudol a Thabledi

A yw Snapchat Mewn gwirionedd yn Bwysig i Farchnatwyr?

Mewn byrfyfyr arolwg barn yn ein cymuned Martech, Dywedodd 56% o'r ymatebwyr nad oedd ganddyn nhw gynlluniau eleni i ddefnyddio Snapchat ar gyfer marchnata. Dim ond 9% a nododd eu bod yn ei ddefnyddio a dywedodd y gweddill nad oeddent wedi penderfynu eto. Nid yw hynny'n union lafar sefydlog i rwydwaith sy'n tyfu'n skyrocketing.

Yn bersonol, rwy'n ei chael hi'n ddryslyd ac yn dal i ymbalfalu o gwmpas bob tro y byddaf yn agor yr ap. Yn y pen draw, dwi'n dod o hyd i straeon a chipiau o fy rhwydwaith, ond nid heb rwystredigaeth. O ran postio fy snapiau, anaml y gwnaf.

Gyda 150 miliwn o ddefnyddwyr gweithredol bob dydd a 60% ohonynt yn cyhoeddi bob dydd, serch hynny, efallai na ddylwn fod yn anwybyddu'r platfform. Mewn gwirionedd, ar unrhyw ddiwrnod penodol, mae Snapchat yn cyrraedd 41% o'r holl bobl ifanc 18 i 34 oed yn y Unol Daleithiau.

Gyda defnyddiwr symudol yn unig, mae Snapchat yn rhwydwaith sy'n ffitio'n berffaith ym mhoced rhywun. Gyda chynnwys wedi'i ddileu yn awtomatig, mae'n rhoi ymdeimlad o frys i ddefnyddwyr gyrchu Snapchat mor aml â phosib, ac mae'n helpu defnyddwyr i gadw mewn cysylltiad â'u ffrindiau.

 1. Snapchatting - Mae'n ymddangos y gallai gael ychydig yn anodd rheoli a mesur ymgysylltiad, ond mae'r cyfle i adeiladu perthnasoedd 1: 1 gyda'ch cleientiaid ar gael ar Snapchat. A gall Folks diderfyn eich dilyn; rydych chi'n gyfyngedig i ddilyn 6,000 o gyfrifon (heb eu gwirio gyda Snapchat).
 2. straeon - Mae stori Snapchat yn ffotograff neu fideo rydych chi'n ei bostio i'ch adran straeon eich hun sy'n weladwy i chi a'ch ffrindiau i gyd. Daw straeon i ben mewn 24 awr.
 3. Hysbysebu - Mae Snapchat yn cynnig Hysbysebion Snap, Geofilters Noddedig, a Lensys Noddedig yn eu hopsiynau hysbysebu cyfredol.

3 Ffordd i Hysbysebu ar Snapchat

Mae Snapchatters yn gwylio dros 10 biliwn o fideos y dydd, sy'n fwy na chynnydd o 350% yn ystod y flwyddyn ddiwethaf yn unig. Ymweld Hysbysebion Snapchat am fwy o wybodaeth a thunnell o astudiaethau achos.

 1. Ads Snap - yn hysbysebion fideo fertigol 10 eiliad.

 1. Geofilters Noddedig - yn hidlwyr lluniau unigryw ar gael yn unig mewn lleoliadau rydych chi'n eu nodi.
 2. Lensys Noddedig - yn addasiadau ffotograffau neu'n haenau y gall defnyddwyr chwarae gyda nhw a'u hychwanegu at eu Snaps.

Arferion gorau ar farchnata Snapchat

 • Gosodwch eich proffil Snapchat i cyhoeddus.
 • Addasu eich Snapcode.
 • Defnyddiwch Snapchat ar gyfer cystadlaethau, sleifio pegiau, codau cwpon, y tu ôl i'r llenni, a chyflwyniadau gweithwyr.
 • Snap am 5-15 eiliad a chreu straeon sy'n 1-2 munud.
 • Siaradwch yn ystod eich snap neu stori.
 • Ffilmio a chyflwyno lluniau fertigol.
 • Siaradwch â defnyddwyr eraill gan ddefnyddio negesydd Snapchat.
 • Defnyddiwch destun ac emojis
 • Byddwch yn greadigol!

Dyma'r ffeithlun, Pam Mae Snapchat yn Bwysig i Farchnata:

ffeithlun marchnata snapchat

Douglas Karr

Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Doug yn a Prif Siaradwr Cyhoeddus a Marchnata. Ef yw VP a cofounder Highbridge, cwmni sy'n arbenigo mewn cynorthwyo cwmnïau menter i drawsnewid yn ddigidol a gwneud y mwyaf o'u buddsoddiad technoleg gan ddefnyddio technolegau Salesforce. Mae wedi datblygu strategaethau marchnata digidol a chynhyrchion ar gyfer Dell Technologies, GoDaddy, Salesforce, Tueddiadau gwe, a SmartFOCUS. Douglas hefyd yw awdur Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis a chyd-awdur Y Llyfr Busnes Gwell.

2 Sylwadau

 1. Yn ôl data diweddar, mae gan Snap (sgwrs) ddefnyddwyr DAU 158M. Mewn gwirionedd, mae'r ap symudol hwn yn canolbwyntio ar farchnad y Gorllewin: Gogledd America (UD, Canada) ac (yn rhannol) Ewrop (DU, FR). Nid wyf yn credu bod “Gyda 150 miliwn o ddefnyddwyr gweithredol bob dydd a 60% ohonynt yn cyhoeddi bob dydd” yn anfantais. Mae llawer o bobl yn defnyddio Snap (sgwrs) er mwyn dilyn eraill yn oddefol heb bostio straeon.

 2. Rwy'n ei chael hi'n lletchwith i'w ddefnyddio ac yn aml yn gadael yn pendroni “beth ddylwn i ei bostio?" ychydig cyn symud ymlaen i Instagram neu yn ôl i Facebook. Mae busnes ychydig yn wahanol, oherwydd os ydych chi wedi diffinio'ch neges, dim ond mater o'i addasu i'r platfform a chwarae ymlaen yw gwneud iddo weithio ond mae'n dal i fod yn rhwydwaith od i'w ddefnyddio. Cawn weld sut maen nhw'n gwneud ar ôl eu IPO.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol