A yw Snapchat Mewn gwirionedd yn Bwysig i Farchnatwyr?

marchnata snapchat 1

Mewn byrfyfyr arolwg barn yn ein cymuned Martech, Dywedodd 56% o'r ymatebwyr nad oedd ganddyn nhw gynlluniau eleni i ddefnyddio Snapchat ar gyfer marchnata. Dim ond 9% a nododd eu bod yn ei ddefnyddio a dywedodd y gweddill nad oeddent wedi penderfynu eto. Nid yw hynny'n union lafar sefydlog i rwydwaith sy'n tyfu'n skyrocketing.

Yn bersonol, rwy'n ei chael hi'n ddryslyd ac yn dal i ymbalfalu o gwmpas bob tro y byddaf yn agor yr ap. Yn y pen draw, dwi'n dod o hyd i straeon a chipiau o fy rhwydwaith, ond nid heb rwystredigaeth. O ran postio fy snapiau, anaml y gwnaf.

Gyda 150 miliwn o ddefnyddwyr gweithredol bob dydd a 60% ohonynt yn cyhoeddi bob dydd, serch hynny, efallai na ddylwn fod yn anwybyddu'r platfform. Mewn gwirionedd, ar unrhyw ddiwrnod penodol, mae Snapchat yn cyrraedd 41% o'r holl bobl ifanc 18 i 34 oed yn y Unol Daleithiau.

Gyda defnyddiwr symudol yn unig, mae Snapchat yn rhwydwaith sy'n ffitio'n berffaith ym mhoced rhywun. Gyda chynnwys wedi'i ddileu yn awtomatig, mae'n rhoi ymdeimlad o frys i ddefnyddwyr gyrchu Snapchat mor aml â phosib, ac mae'n helpu defnyddwyr i gadw mewn cysylltiad â'u ffrindiau.

 1. Snapchatting - Mae'n ymddangos y gallai gael ychydig yn anodd rheoli a mesur ymgysylltiad, ond mae'r cyfle i adeiladu perthnasoedd 1: 1 gyda'ch cleientiaid ar gael ar Snapchat. A gall Folks diderfyn eich dilyn; rydych chi'n gyfyngedig i ddilyn 6,000 o gyfrifon (heb eu gwirio gyda Snapchat).
 2. straeon - Mae stori Snapchat yn ffotograff neu fideo rydych chi'n ei bostio i'ch adran straeon eich hun sy'n weladwy i chi a'ch ffrindiau i gyd. Daw straeon i ben mewn 24 awr.
 3. Hysbysebu - Mae Snapchat yn cynnig Hysbysebion Snap, Geofilters Noddedig, a Lensys Noddedig yn eu hopsiynau hysbysebu cyfredol.

3 Ffordd i Hysbysebu ar Snapchat

Mae Snapchatters yn gwylio dros 10 biliwn o fideos y dydd, sy'n fwy na chynnydd o 350% yn ystod y flwyddyn ddiwethaf yn unig. Ymweld Hysbysebion Snapchat am fwy o wybodaeth a thunnell o astudiaethau achos.

 1. Ads Snap - yn hysbysebion fideo fertigol 10 eiliad.

 1. Geofilters Noddedig - yn hidlwyr lluniau unigryw ar gael yn unig mewn lleoliadau rydych chi'n eu nodi.
 2. Lensys Noddedig - yn addasiadau ffotograffau neu'n haenau y gall defnyddwyr chwarae gyda nhw a'u hychwanegu at eu Snaps.

Arferion gorau ar farchnata Snapchat

 • Gosodwch eich proffil Snapchat i cyhoeddus.
 • Addasu eich Snapcode.
 • Defnyddiwch Snapchat ar gyfer cystadlaethau, sleifio pegiau, codau cwpon, y tu ôl i'r llenni, a chyflwyniadau gweithwyr.
 • Snap am 5-15 eiliad a chreu straeon sy'n 1-2 munud.
 • Siaradwch yn ystod eich snap neu stori.
 • Ffilmio a chyflwyno lluniau fertigol.
 • Siaradwch â defnyddwyr eraill gan ddefnyddio negesydd Snapchat.
 • Defnyddiwch destun ac emojis
 • Byddwch yn greadigol!

Dyma'r ffeithlun, Pam Mae Snapchat yn Bwysig i Farchnata:

ffeithlun marchnata snapchat

2 Sylwadau

 1. 1

  Yn ôl data diweddar, mae gan Snap (sgwrs) ddefnyddwyr DAU 158M. Mewn gwirionedd, mae'r ap symudol hwn yn canolbwyntio ar farchnad y Gorllewin: Gogledd America (UD, Canada) ac (yn rhannol) Ewrop (DU, FR). Nid wyf yn credu bod “Gyda 150 miliwn o ddefnyddwyr gweithredol bob dydd a 60% ohonynt yn cyhoeddi bob dydd” yn anfantais. Mae llawer o bobl yn defnyddio Snap (sgwrs) er mwyn dilyn eraill yn oddefol heb bostio straeon.

 2. 2

  Rwy'n ei chael hi'n lletchwith i'w ddefnyddio ac yn aml yn gadael yn pendroni “beth ddylwn i ei bostio?" ychydig cyn symud ymlaen i Instagram neu yn ôl i Facebook. Mae busnes ychydig yn wahanol, oherwydd os ydych chi wedi diffinio'ch neges, dim ond mater o'i addasu i'r platfform a chwarae ymlaen yw gwneud iddo weithio ond mae'n dal i fod yn rhwydwaith od i'w ddefnyddio. Cawn weld sut maen nhw'n gwneud ar ôl eu IPO.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.