Pam mae Snapchat yn Chwyldroi Marchnata Digidol

snapchat

Mae'r niferoedd yn drawiadol. Mae gan #Snapchat dros 100 miliwn o ddefnyddwyr gweithredol bob dydd a dros 10 biliwn o wyliadau fideo bob dydd, yn unol â data mewnol. Mae'r rhwydwaith cymdeithasol yn dod yn chwaraewr allweddol yn nyfodol marchnata digidol.

Ers ei lansio yn 2011 mae hyn byrhoedlog mae'r rhwydwaith wedi tyfu'n gyflym, yn enwedig ymhlith y genhedlaeth frodorol ddigidol o ddefnyddwyr symudol yn unig. Mae'n blatfform cyfryngau cymdeithasol agos atoch yn eich wyneb gyda lefel rhagorol o ymgysylltu.

Snapchat yw'r rhwydwaith lle mae'r brand yn ceisio i'r defnyddiwr anfon neges wedi'i phersonoli a siarad mewn codau y mae'n eu deall. Mae'n rhwydwaith sydd wedi cyflawni'r hyn y mae hysbysebu wedi bod yn dyheu amdano dros y 100 mlynedd diwethaf: cysylltiadau un i un.

Mae ei ddefnydd newydd o gynhyrchu cynnwys gyda lluniau neu gipiau fideo 10 eiliad sy'n diflannu o fewn amserlen 24 awr wedi newid y ffordd rydyn ni'n defnyddio cyfryngau cymdeithasol ac wedi chwyldroi'r ffordd rydyn ni'n gwylio fideos - nawr yn fertigol ac yn symudol. Mae hyn yn gyfle enfawr i farchnatwyr a hysbysebwyr. Mae'n darparu lle gwerthfawr i ryngweithio a chysylltu â'ch cynulleidfa mewn ffordd bersonol, ddilys.

Gan fod Snapchat yn rhwydwaith a ffefrir ar gyfer pobl ifanc, dyma hefyd y lle i fynd er mwyn tapio'r ddemograffig Milflwyddol uchel ei barch, segment sy'n dod yn fwyfwy anodd dod o hyd iddo trwy sianeli eraill.

Heddiw, mae 63% o ddefnyddwyr #Snapchat rhwng 13 a 24 oed, yn ôl data a ddarperir gan y cwmni. Ac er efallai nad oes gan y defnyddwyr iau gyfrifon banc na chardiau credyd eu hunain o reidrwydd, maent yn aml yn amseroedd y rhai sy'n creu tueddiadau, yn penderfynu ar bryniannau ac yn dylanwadu ar benderfyniadau defnyddwyr eu rhieni.

Pam cynnwys Snapchat yn eich strategaeth farchnata?

  • Creu ymwybyddiaeth brand: Mae Snapchat yn ffordd effeithiol o adeiladu amlygiad i'ch busnes a chyfleu gwerthoedd brand trwy adrodd straeon. Dewch â phresenoldeb eich brand yn fyw a darparwch gynnwys cipluniau fideo gwerth-cyffredin i'ch cynulleidfa i rannu sesiynau tiwtorial cyflym a / neu awgrymiadau ac arddangosiadau cynnyrch, er enghraifft.
  • Dyneiddiwch eich busnes: Mae tryloywder yn allweddol i gysylltu â'ch cwsmeriaid ar lefel ddilys ac mae Snapchat yn darparu hyn yn unig. Postiwch luniau y tu ôl i'r llenni o'ch busnes a dangoswch y gweithgareddau o ddydd i ddydd nad yw cwsmeriaid fel arfer yn eu gweld.
  • Cymell cwsmeriaid: Sicrhewch fod cwsmeriaid yn cymryd rhan a'u hannog i weithredu. Cynigiwch ddarllediad byw o un o'ch digwyddiadau, sleifio rhagolwg o gynhyrchion neu wasanaethau sydd ar ddod a rhedeg rhoddion a chystadlaethau.

Sut i gyrraedd y dylanwadwyr Snapchat cywir?

Gall ymgyrchoedd marchnata dylanwadwyr gymryd llawer o amser waeth beth fo'r platfform cymdeithasol. Mae defnyddio marchnad dylanwadol yn allweddol i symleiddio'r broses i ddarparu cynnwys graddadwy a ROI cryf.

SocialPubli.com, yr arwain marchnad dylanwadwyr amlddiwylliannol, yn ddiweddar daeth y platfform awtomataidd 100% cyntaf i alluogi cydweithrediadau dylanwadwyr brand ar Snapchat.

Mae'r farchnad yn cyflwyno model cyhoeddusrwydd cyfryngau cymdeithasol arloesol wedi'i adeiladu ar ddemocrateiddio gofod partneriaeth y brand a dylanwadwyr. Mae'n agored i bob defnyddiwr cyfryngau cymdeithasol arwyddo a dechrau ennill elw o'u gweithgaredd cyfryngau cymdeithasol. Gall brandiau, asiantaethau a busnesau bach i ganolig lansio ymgyrch heb unrhyw isafswm cyllideb yn ofynnol.

Am SocialPubli

Mae SocialPubli.com yn cysylltu brandiau â dros 12,500 o ddylanwadwyr o 20+ o wledydd sy'n pweru ymgyrchoedd marchnata cyfryngau cymdeithasol ar draws Instagram, Twitter, Youtube, blogiau, a nawr Snapchat.

Gellir rhannu dylanwadwyr gan ddefnyddio 25 maen prawf gan gynnwys targedu opsiynau ar gyfer lleoliad, rhyw, meysydd diddordeb, oedran, nifer y dilynwyr ac eraill.