A allai Snap fod y Cam Nesaf yn Nhaith Eich Prynwr?

A allai Snap fod y Cam Nesaf yn Nhaith Eich Prynwr?

Mewn sawl ffordd, mae hyn i gyd yn dibynnu ar bwy yw'ch cwsmer a beth yw ei daith.

Mae pawb yn gwybod am Snapchat ar y pwynt hwn, iawn? Unrhyw un yn dal yn y tywyllwch ar yr un hon? Os felly, dyma bopeth sydd angen i chi ei wybod ... Mae'n un o'r rhwydweithiau cymdeithasol mwyaf poblogaidd ymhlith pobl ifanc 16 - 25 oed, mae'n werth sïon $ 5 biliwn, a mae'n teimlo fel nad oes unrhyw un yn gwneud arian ohono.

Nawr, mae rhan o hyn trwy ddyluniad. Dim ond ychydig o feysydd y gallwch chi eu hysbysebu mewn gwirionedd yn Snapchat, ac maen nhw i gyd yn eithaf erchyll. Gallwch dalu am hysbysebion yn “Live Stories,” ac yn y bôn, cael man cychwyn 10 eiliad cyn y gall defnyddwyr glicio drwyddo heb aros o gwbl. Gallwch hysbysebu ar eu nodwedd newydd “Discover”, sydd ar fin tarfu ar y ffordd y mae gwefannau newyddion ac adloniant yn amrywio o CNN i Comedy Central yn rhyddhau eu cynnwys. Mae'r ddau opsiwn hyn yn eithaf gwael oni bai eich bod chi eisiau cynnydd drud iawn ac anrhagweladwy mewn ymwybyddiaeth brand.

Y cwestiwn nad oes unrhyw un yn ei ofyn, serch hynny, yw sut allwn ni ymgorffori Snapchat yn yr hyn rydyn ni gwybod eisoes yn gweithio? Mae llawer o bobl yn dileu'r rhwydwaith cymdeithasol fel tuedd (camgymeriad) ac mae llawer mwy ofn o chwarae ar y rhwydwaith oherwydd nad ydyn nhw'n ei ddeall (camgymeriad mwy). Dyma pam mae pobl yn talu plant gwirion fel fi i ddod i mewn a chwarae o gwmpas gyda'r technolegau newydd hyn, ac rydw i sioc nad yw mwy o bobl wedi cyfrifo'r hyn sydd ganddyn nhw ar flaenau eu bysedd - yn llythrennol.

Gallaf feddwl am oddeutu dwsin o ddiwydiannau - gan gynnwys bywyd nos, bwytai, a manwerthu lleol - a allai elwa'n aruthrol trwy ymgorffori elfennau am ddim o Snapchat yn eu strategaeth farchnata, ac mae'r cyfan yn plygu i'r Beibl y mae'r rhan fwyaf o'r holl farchnatwyr digidol yn cadw ato ... Taith y prynwr.

Taith y Prynwr Traddodiadol

Os ydych chi'n ddigon selog i fod yn darllen Martech Zone, Rwy'n siŵr eich bod chi'n gwybod popeth am daith y prynwr traddodiadol. Mae profiad cyfan y cwsmer yn cael ei bortreadu yn y model hwn fel penderfyniad rhesymegol, rhesymegol a wneir gan wneuthurwr penderfyniadau rhesymegol. Yn gyntaf, mae cwsmer yn sylweddoli bod ganddo broblem, yna maen nhw'n dechrau ymchwilio i atebion, yna maen nhw'n dysgu mwy am eich datrysiad, yna maen nhw'n ei brynu, yna maen nhw'n dod yn eiriolwr drosto. Mae'n ymddangos mor lân, mor syml. Bron yn rhy lân ac yn rhy syml ...

Mae hynny oherwydd ei fod. Yn y gofod B2B, mae iawn perthnasol. Yn y gofod B2C y mae weithiau yn berthnasol, ond mae'n debyg yn agosach i reol bawd na fformiwla wirioneddol. Felly sut allwch chi addasu'r rheol bawd hon i ffitio Snapchat i'r broses?

Addasu'r Daith Ar Gyfer Y Genhedlaeth Nesaf

Dechreuwn gyda'r peth cenhedlaeth. Nid wyf yma i ysgrifennu darn tueddiad arall ar sut i farchnata i millennials. Ysgrifennir y rheini yn bennaf gan bobl sy'n rhy hen i'n deall neu'n rhy ifanc i ddeall busnes, ac nid oes gennyf unrhyw ddiddordeb ynddo. Wedi dweud hynny, mae gwahaniaeth MAWR rhwng sut mae pobl iau yn defnyddio gwybodaeth a sut mae marchnatwyr yn modelau eirth maent yn defnyddio gwybodaeth.

Er enghraifft, mae millennials yn eu cyfanrwydd yn enwog am beidio ag ymddiried mewn hysbysebu. Mae hynny'n gorsymleiddio gwych ac mae llawer o bobl yn stopio yno. Yr hyn nad oes unrhyw un yn ei ofyn yw gyda millennials rydyn ni'n siarad?

Mae'r rhai craffaf gyda'r mwyaf o arian yn ymddiried yn hysbysebu, ond maen nhw wrth eu bodd yn ymchwilio ac maen nhw wrth eu boddau brandiau sy'n ceisio atseinio gyda nhw. Fe wnaethon nhw dyfu i fyny gyda swm y wybodaeth ddynol ar flaenau eu bysedd ac maen nhw'n ei ddefnyddio i setlo betiau bar, gwneud diagnosis o'u dolur gwddf, a phenderfynu ble i wario eu harian. I'r grŵp hwn, mae prawf cymdeithasol yn frenin, ac mae unrhyw beth sy'n ymddangos yn rhy fasnachol yn tueddu i golli ei apêl.

Felly mae hyn yn codi'r cwestiwn holl bwysig, sut alla i drosoli platfform nad yw'n cefnogi hysbysebwyr i farchnata i ddemograffig nad yw am gael ei farchnata iddo?

Mae Snapchat Discovery yn Mynd ymhell y tu hwnt i Snapchat Discover

Dros yr wythnosau diwethaf, mae fy nhîm yn Miles Design wedi bod arbrofi gyda marchnata Snapchat, ac rydym wedi dod o hyd i rai posibiliadau cŵl iawn ar y platfform sy'n hollol rhad ac am ddim ac sydd â'r potensial i yrru busnes mewn gwirionedd, nid cydnabyddiaeth brand yn unig.

Dychmygwch, er enghraifft, eich bod chi'n far sy'n ei chael hi'n anodd cael pobl ifanc 20 oed i ddod yn y drysau. Mae yna dunelli o atebion gwirion i'r broblem hon, gan gynnwys diodydd arbennig, nosweithiau dibwys, cerddoriaeth fyw, ac ati, ond mae llawer o'r cymhellion hyn yn fwy dibynnol ar arwyddion y tu allan i'ch lleoliad nag unrhyw fath arall o hysbysebu. Beth os oes angen i chi yrru pobl yn llu i'ch lleoliad er mwyn i'ch cymhellion sbarduno pryniant?

Rhowch Snapchat.

Mae ychydig o bethau'n unigryw am Snapchat fel rhwydwaith cymdeithasol, gan gynnwys geo-hidlwyr. Nawr, ni fydd Snapchat yn gadael ichi greu geo-hidlydd i'ch busnes, ond maen nhw Bydd gadewch ichi greu geo-hidlydd i'ch ardal. Mae'r broses hon yn hollol rhad ac am ddim ac yn para am gyfnod amhenodol, sy'n golygu y gallant ddefnyddio'ch geofilter unrhyw bryd y bydd rhywun yn dod i'ch gwddf yn y goedwig wrth Snapchatio'ch ffrindiau, gan yrru mwy o draffig i'ch cymdogaeth yn y pen draw a, gobeithio, eich bar. Cyfansoddwch hyn gyda hyrwyddiadau (Snapiwch lun gyda'r geofilter i ni a chael eich cynnwys i ennill diod am ddim, ac ati) a gallech ddod yn jyggernaut cyfryngau cymdeithasol gyda'ch demograffig delfrydol mewn ychydig fisoedd.

Dydw i ddim ar fy mhen fy hun yn hyn, chwaith. Mae Snapchat wedi gwneud hynny mewn gwirionedd defnyddio Geofilters i ddwyn peirianwyr o Uber, a fy dyfalu yw na fyddant yn stopio yno. Mae yna dunelli o gymwysiadau ar gyfer y dechnoleg hon, mae'n rhaid i chi fod yn barod i roi cynnig arni.

Mae hyn i gyd yn wir yn ymwneud ag ymgysylltu. Nid yw Snapchat yn wahanol, dim ond newydd ydyw. Os ydych chi'n darparu profiad gwych i ddefnyddwyr a ffordd wych o gysylltu ac ymgysylltu, byddwch chi'n ennill. I lawer o frandiau B2C sydd am ymgysylltu â thorf iau, mae hwn yn opsiwn gwych ... Felly pam maen nhw i gyd yn ei ofni?

Os ydych chi eisiau sgwrsio am Farchnata, Technoleg, neu eu cyntafanedig, Marketing Tech, rydw i wrth fy modd yn siarad. Cadwch y sgwrs yn mynd ar Twitter a gadewch imi wybod beth arall rydych chi am ddarllen amdano!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.