SPAM a'r Diwydiant Negeseuon Testun

sbam neges destun yn ôl oedran

Mae busnesau wedi tanamcangyfrif effaith negeseuon testun symudol yn sylweddol. Mae negeseuon testun, a elwir hefyd yn SMS (System Negeseuon Byr), wedi'u rhoi yn y cysgod dros gymwysiadau gwe symudol mwy poblogaidd. Fodd bynnag, nid ffôn clyfar yw pob ffôn a gallant ddefnyddio apiau. Mae pob ffôn symudol yn caniatáu negeseuon testun.

Gan fod busnesau'n dychwelyd i'r cyfrwng anhygoel hwn, mae llawer yn diystyru'r caniatâd angenrheidiol. Arferai’r diwydiant fynnu optio i mewn dwbl er mwyn eu derbyn, ond ers hynny mae wedi gollwng y gofynion hynny i un optio i mewn. Mae SPAM ar gynnydd serth a bydd ôl-effeithiau. Codir tâl ar lawer o ddefnyddwyr symudol am bob testun a dderbynnir - gan agor y diwydiant ar gyfer achosion cyfreithiol.

Mae hyn yn adrodd yn tynnu sylw at broblem fawr yn y diwydiant marchnata negeseuon testun. Gyda'r cynnydd yn y sbam neges destun, bydd effeithiolrwydd marchnata trwy'r sianel hon yn gostwng yn sylweddol os na chaiff ei wirio. Gyda dros ddwy ran o dair o boblogaeth yr UD yn derbyn sbam neges destun, mae'n bryd i fusnesau ddechrau sylweddoli'r effaith y mae sbam neges destun yn ei chael ar eu cwsmeriaid a dewis darparwyr meddalwedd fel Tatango sydd wedi sefydlu polisi dim goddefgarwch ar gyfer sbam neges destun. Derek Johnson, Prif Swyddog Gweithredol Tatango

Ym mis Gorffennaf 2011, cynhaliodd y darparwr marchnata negeseuon testun Tatango arolwg o 500 o ddefnyddwyr yr UD i gael mewnwelediadau i'w profiad gyda sbam neges destun. Defnyddiwyd canlyniadau'r arolwg i greu'r infograffig canlynol ar sbam neges destun.

  • Dywed 68% o ymatebwyr yr arolwg eu bod wedi derbyn sbam neges destun.
  • Merched dan 17 oed yw'r rhai mwyaf tebygol o fod wedi derbyn sbam neges destun gydag 86% o ymatebwyr yr arolwg yn dweud eu bod wedi derbyn sbam neges destun.
  • Merched 55+ yw'r lleiaf tebygol o dderbyn sbam neges destun gyda 51% o ymatebwyr yr arolwg yn dweud eu bod wedi derbyn sbam neges destun.
  • Mae Dynion a Merched yr un mor debygol o fod yn derbyn sbam neges destun.

Marchnata Negeseuon Testun gan Tatango.

Ein hargymhelliad bob amser yw defnyddio methodoleg optio i mewn dwbl. Mae hynny'n ei gwneud yn ofynnol i'r defnyddiwr danysgrifio yn gyntaf trwy wefan neu neges destun, ac yna cadarnhad ei fod yn dymuno tanysgrifio. Pan fyddwn yn sefydlu'r gwasanaeth hwn ar gyfer ein cleientiaid yn Symudol Cysylltiol, rydym hefyd yn gofyn am rywfaint o wybodaeth - fel cod zip. Mae hyn yn caniatáu inni anfon negeseuon yn ddiweddarach erbyn côd post, i'n tanysgrifwyr. Mae hyn yn lleihau nifer gyffredinol yr anfoniadau ac yn cynyddu cyfraddau ymateb gan fod y negeseuon yn berthnasol yn ddaearyddol.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.