Symudol Peidiwch â Galw Cofrestrfeydd ar Unwaith

symudol dig

symudol digMae'n ymddangos y gellir ychwanegu rhifau symudol at gofrestrfa Peidiwch â Galw Indiana yn fuan. Nid oes gair eto a fydd hyn yn effeithio ar negeseuon testun hefyd ai peidio, ond heb os, mae hyn rownd y gornel.

Mae Deyrnas Unedig ac Canada eisoes yn cynnwys rhifau symudol yn eu cofrestrfeydd parchus Peidiwch â Galw. Yn yr Unol Daleithiau, mae gan Utah a Michigan Peidiwch â Galw cofrestrfeydd sy'n cynnwys galwadau symudol a SMS eisoes. Yn fy marn i, credaf fod hyn yn newyddion gwych. Rwyf wedi bod yn eiriolwr marchnata ar sail caniatâd erioed. Gyda mabwysiadu enfawr dyfeisiau symudol gyda phobl ifanc, dylem fod wedi deddfu cofrestrfeydd DNC flynyddoedd yn ôl. Wrth gwrs, yna ni ellid bod wedi casglu'r degau o filiynau o ddoleri mewn taliadau i wasanaethau symudol anghyfreithlon.

Mae hyn yn bwysig i farchnatwyr a darparwyr gwasanaeth. Os ydych chi'n defnyddio gwasanaethau negeseuon llais neu negeseuon testun, byddwch chi am sicrhau bod eich gwasanaeth yn glanhau rhifau cofrestrfa rhag anfon negeseuon. Dywedodd Walter Meyer, Llywydd a COO Vontoo - gwasanaeth negeseuon llais a thestun blaenllaw bod eu cwmni’n hidlo galwadau allan yn erbyn rhestrau DNC ffederal a gwladwriaethol.

Rhywbeth i'w gofio yw, os oes gan gwmni ganiatâd ysgrifenedig i gysylltu â rhywun, gallant wneud hynny hyd yn oed os yw rhif yr unigolyn hwnnw ar y DNC. Walter Meyer, Vontoo.

Ychwanegodd Walter ei fod i gyd am restr Peidiwch â Chysylltu ar gyfer post malwod (post) ac e-bost, hefyd ... mae'n fuddugoliaeth i farchnatwyr moesegol ac i'r cyhoedd. Trafododd Walter heriau marchnata llais a dywedodd er bod Vontoo wedi canolbwyntio'n hanesyddol ar farchnata, mae eu twf cryfaf mewn nodiadau atgoffa, hysbysiadau ac arolygon.

Mae'n bwysig nodi nad yw cofrestrfeydd Peidiwch â Galw yn ymddwyn yr un ffordd ag e-bost. Gydag e-bost, gallwch anfon e-bost cychwynnol cyhyd â bod gennych fodd i optio allan. Ar hyn o bryd, dyma sut mae negeseuon testun yn gweithio fel rheol ... mae'n rhaid i chi optio i mewn i dderbyn y neges destun a gallu optio allan ar unrhyw adeg. Unwaith y bydd y cofrestrfeydd (a'r dirwyon dilynol) yn eu lle, ni allwch fyth anfon y neges gyntaf honno - fel arall rydych mewn perygl o gael dirwyon anghenfil!

Dyma restr o ble y gallwch ddod o hyd i'r rhestrau Peidiwch â Galw yn ôl y wladwriaeth: Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Massachusetts, Maine, Michigan, Minnesota, Missouri, Mississippi, Montana, Nevada, New Hampshire, New Jersey, Mecsico Newydd, Efrog Newydd, North Carolina, Gogledd Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, De Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Wisconsin ac Wyoming.

Mae ffederal Peidiwch â Galw nid yw'r gofrestrfa ar gyfer yr Unol Daleithiau yn amddiffyn defnyddwyr symudol ar hyn o bryd ... ond rwy'n eithaf siŵr bod ychwanegu negeseuon symudol a thestun ar fin digwydd.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.