Marchnata SMS a'i Fuddion Rhyfeddol

SMS Marchnata

Gair arall yn y bôn yw SMS (system negeseuon byr) negeseuon testun. Ac, nid yw'r rhan fwyaf o berchnogion busnes yn gwybod ond mae tecstio yr un mor bwysig i ffyrdd eraill o farchnata fel marchnata neu farchnata cyfryngau cymdeithasol trwy ddefnyddio pamffledi. Mae'r buddion sy'n gysylltiedig â marchnata SMS yn gyfrifol am ei wneud yn un o'r dewisiadau gorau ar gyfer y gwahanol fathau o fusnesau, sy'n edrych ymlaen at gyrraedd mwy o gwsmeriaid.

Gwyddys fod gan SMS gyfradd agored o 98%. 

Forbes

Os ydych chi newydd ddechrau eich busnes a'ch bod yn delio â nifer o gyfyngiadau, mae'n amlwg bod ymestyn yr adnoddau yn un o'r blaenoriaethau pwysicaf sydd gennych. Mae angen i chi dynnu pob gwerthiant y gallwch chi wrth gydbwyso'r gwerthiant yn ogystal â'r gyllideb farchnata yn y broses hon. Mae'n mynd i ddod yn un o'r cyfaddawdau mwyaf anodd i ddarganfod cydbwysedd ac mae hefyd yn mynd i ddod â nifer o ystyriaethau eraill, fel yr amser a dreulir, gwybodaeth dechnegol, a sut mae'n rhaid ei weithredu. 

Mae'n syniad da gweithio gyda chwmnïau marchnata SMS er mwyn cynnal strategaethau delfrydol. Mae nifer o fuddion ychwanegol o ddefnyddio negeseuon testun ar gyfer pob cwmni. Isod mae rhestr o'r buddion anhygoel sy'n gysylltiedig â marchnata SMS. 

Mae Marchnata SMS yn Cynyddu Ymgysylltiad Cwsmer

Mae camsyniad mawr mai dim ond ar gyfer atgoffa'r cwsmeriaid am rywbeth ar gyfer anfon codau disgownt neu dalebau y defnyddir negeseuon. Fodd bynnag, mae angen i chi wybod bod negeseuon SMS amserol yn mynd i gyflawni gwaith delfrydol o ymgysylltu â'r cwsmeriaid mewn ffyrdd deniadol, o gymharu â marchnata cyfryngau cymdeithasol ar gyfer marchnata e-bost. Yn iawn o ddarparu cynnwys cyfryngau anhygoel i'r cwsmeriaid fel cardiau crafu, mae dewisiadau wedi'u personoli, yn ogystal â gemau, negeseuon testun, yn gallu cael effaith naturiol. 

Gallant nid yn unig helpu i gynyddu lefel yr ymgysylltu ond maent hefyd yn helpu i gynyddu ymwybyddiaeth brand yn ogystal â'r dechneg o atgyfeirio ar lafar gwlad.

Mae SMS yn Ddibynadwy

Rydych chi'n mynd i'w ddirmygu pan fyddwch chi'n treulio oriau hir yn saernïo e-bost delfrydol ac yna fe welwch ei fod yn mynd yn uniongyrchol i flwch sbam y cwsmeriaid. Hyd yn oed pan ddilynwyd yr arferion gorau ar gyfer osgoi'r ffolder sbam, ni ellir byth sicrhau bod modd cyflawni 100%. Mae'n mynd i fod yn anoddach pan fydd cyfathrebu busnes i fusnes yn cael ei ystyried. Bydd mentrau, yn ogystal â chwmnïau mawr, yn cael pyrth gronynnog e-byst, ynghyd â diogelwch estynedig. Dyma beth sy'n gyfrifol am wneud SMS yn un o'r sianelau gorau ar gyfer cyfathrebu â'r cwsmeriaid. 

Isod mae rhestr o'r awgrymiadau sy'n mynd i sicrhau bod y negeseuon testun yn mynd i gyrraedd y gyrchfan briodol. 

  • Peidiwch â gorddefnyddio marciau ebychnod na phriflythrennau. 
  • Sicrhewch eich bod yn hapio'r cynnwys neu fel arall gall gweithredwyr rwystro'r negeseuon sy'n cael eu hailadrodd. 
  • Sicrhewch eich bod yn osgoi geiriau sensitif. 

Mae gan SMS Gyfradd Agored Uwch nag E-byst

Budd mawr sy'n gysylltiedig â marchnata SMS yw bod y cwsmeriaid yn mynd i agor y negeseuon cyn gynted ag y byddant yn eu derbyn. Mae hyn yn gyfrifol am ddarparu cyfraddau agored gwell gyda negeseuon testun o'u cymharu â'r opsiynau hysbysebu eraill. Mae'n syml i e-bost fynd ar goll yn hawdd yn y ffolderau sbam. 

Ond gyda thestun yn dod yn boblogaidd, mae marchnata testun yn rhywbeth nad yw'n mynd i gael ei anwybyddu. Y rhan fwyaf o'r amseroedd, mae cwsmer yn bendant yn mynd i agor testun penodol a darllen y cynnwys. Os ydych chi'n chwilio am ffordd o gyrraedd eich cwsmeriaid presennol a darpar gwsmeriaid mewn modd cyson, mae'n rhaid i chi roi cynnig ar destunau. Er mwyn dysgu mwy, gallwch glicio yma. 

Mae Marchnata SMS yn Gost-Effeithiol

Nid yw'n mynd i gymryd llawer o arian er mwyn anfon testunau at y cwsmeriaid. Mae'n llawer mwy fforddiadwy o'i gymharu â'r dulliau eraill o farchnata fel prynu hysbysebion Facebook. Mae hyn yn mynd i wneud marchnata SMS yn un o'r dewisiadau delfrydol i'r busnesau, waeth beth fo'u math. Hefyd, gall busnesau sydd newydd ddechrau defnyddio marchnata SMS heb wario llawer o arian ar y dulliau eraill o farchnata. Mae'n llawer gwell o'i gymharu â dulliau marchnata traddodiadol.  

Mae Marchnata SMS yn Cyflwyno Detholusrwydd

Mae tanysgrifiwr neges destun wedi rhoi mynediad ichi fynd i mewn i'w fyd preifat, ynghyd â'r rhif ffôn symudol, sy'n bendant yn bwerus ac sydd hefyd â llawer o gyfrifoldeb. Mae'n ddyletswydd arnoch i sicrhau eu bod yn teimlo'n freintiedig yn ogystal ag unigryw. Fel busnes cychwynnol, mae angen i chi fod yn hyblyg a bod â dealltwriaeth gywir o bob cwsmer yn ogystal â bod â'r gallu i greu'r neges ddelfrydol ar gyfer siwtio'r sylfaen cleientiaid. 

Mae Marchnata SMS yn Cystadlu â Chyfryngau Llawer Mwy Cymhleth a Soffistigedig

Nid yw negeseuon testun yn cynnwys unrhyw animeiddiad ffansi na dyluniad drud. Hefyd does dim rhaid i chi dalu llawer o arian am greu'r cyfochrog. Popeth sydd ei angen arnoch yw'r defnydd cywir o eiriau, sy'n gallu creu lefel ar gyfer yr holl frandiau cystadleuwyr yn ogystal ag ymgyrchoedd. Gyda'r defnydd o eiriau delfrydol, byddwch chi'n gallu mynd â'r ymgyrch negeseuon i lefel hollol newydd.

Mae Canlyniadau Marchnata SMS ar Unwaith

Mae neges destun yn bendant yn sianel ar unwaith ac fel brand, gallwch sicrhau bod hyd yn oed y negeseuon beirniadol yn mynd i gael eu darllen bron yn syth. Mae hyn yn mynd i helpu'r brandiau i ddal i anfon negeseuon, sy'n sensitif i amser, fel y bargeinion munud olaf, hyrwyddiadau sy'n ymwneud â digwyddiadau, fflach-werthiannau, a chyfarchion gwyliau. Mae SMS mor gyflym â goleuo ac nid oes unrhyw beth mor gyflym o gymharu â neges destun. 

Casgliad

Mae'n rhaid i chi sicrhau bod y negeseuon testun yn gryno ac yn glir. Ewch trwy'r holl fuddion a restrwyd uchod er mwyn sicrhau bod negeseuon testun yn un o'r rhannau pwysicaf o'r strategaethau marchnata sydd gennych eisoes. 

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.