Rydych chi'n Gwybod eich bod chi'n Smippy Pan…

hipi

Rydych chi'n gwybod eich bod chi'n hipi cyfryngau cymdeithasol (smippy), pan:

(Cyn i chi fynd i ffwrdd mewn sylw, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen adran olaf y swydd hon!)

Rwy'n caru smippies, peidiwch â'm cael yn anghywir. Hoffwn fod yn un someday - ar ôl i mi arbed digon o arian i brynu rhywfaint o dir yn y mynyddoedd (gyda band eang lloeren) a chwpl quarts o patchouli. Rhwng nawr ac yna, serch hynny, mae angen i mi dalu'r biliau.

Mae fy miliau'n cael eu talu pan fydd gan gwmnïau ragwelediad a dewrder i fanteisio ar gyfryngau sy'n arwain at well ROI a boddhad cwsmeriaid nag ar unrhyw adeg yn y gorffennol. Rwy'n eu helpu i wneud hynny, ac ni fyddaf yn ymddiheuro amdano.

Twitter fel Cyfrwng Marchnata

Guy Kawasaki wrth Robert Scoble y gallai Twitter fod yr offeryn cysylltiadau cyhoeddus mwyaf mewn hanes. Mae Twitter yn esblygu.

Mewn cyfweliadau diweddar, mae'r sylfaenydd Evan Williams eisoes wedi nodi ei fod yn fwy cyffrous am gyfleoedd Twitter fel cyfrwng marchnata na llwyfan cymdeithasol yn unig. Mae Twitter hefyd yn cymryd camau i cyfnewid am y llwyddiant. Cymerwch hynny sipis!

Mae Twitter yn a yn seiliedig ar ganiatâd cyfrwng marchnata. O'r herwydd, mae'n darparu a cyfle perffaith i gwmnïau i farchnata eu hunain sut maen nhw'n ystyried yn effeithiol. Trwy awtomeiddio ymatebion uniongyrchol trwy Trydarwr a phostio fy postiadau blog yn awtomatig Twitterfeed, Rydw i wedi cynyddu nifer y tanysgrifwyr i'm blog 5% ac wedi cynyddu nifer y darllenwyr dyddiol (yn uniongyrchol o Twitter) 8% ar gyfartaledd.

If Chi dewis fy nilyn, rydych yn ei hanfod yn rhoi caniatâd i mi gyfathrebu â chi. Peidiwch â chynhyrfu pan fyddaf yn gwneud hynny. Y peth cyntaf y dylai pob cwmni ei wneud yw manteisio ar yr ysgwyd llaw honno ac ateb yn uniongyrchol gyda rhywbeth neis. Os nad ydych chi'n ei hoffi? Dad-ddadlennu! Mae mor hawdd â hynny.

Cymdeithasol Cyfryngau Marchnata

Dylai smippies fod yn hapusach, nid yn fwy cynhyrfu, ynglŷn â marchnata cyfryngau cymdeithasol. Mae popups a marchnata ymwthiol eraill yn pylu i fachlud haul. Yn olaf, mae cwmnïau'n addasu ac yn ceisio dod o hyd i ddefnyddwyr a'u cysylltu â defnyddwyr lle mae'r defnyddiwr - nid trwy lusgo'r defnyddiwr yn cicio a sgrechian atynt.

Mae Marchnata Peiriannau Chwilio yn enghraifft wych o hyn. Mae blogio corfforaethol yn dod yn ymarfer hanfodol i gwmnïau, gan ei fod yn fodd rhagorol o gadw a chaffael. Mae defnyddwyr ar beiriannau chwilio - dyna lle mae angen i gwmnïau fod!

Pan fydd Cwmnïau yn Streic!

Felly rydych chi wedi darllen trwy bopeth a rhaid i chi feddwl fy mod i'n rhyw fochyn cyfalafol mawr sy'n cynghori cwmnïau i ddefnyddio pob cyfrwng y gall i drin, trin, trin a gwerthu, gwerthu, gwerthu.

Nid felly.

Y peth hardd am gyfryngau cymdeithasol yw ei fod o'r diwedd wedi cydbwyso'r cae chwarae. Bydd cwmnïau sy'n ceisio cam-drin y cyfrwng nid yn unig yn methu, byddant yn teimlo cywilydd. Mae trin a cham-drin Twitter, Blogio a Chyfryngau Cymdeithasol yn cael cosbau poenus a chyflym ... os nad pob trychineb.

Mae hynny'n dda i bawb! Smippies wedi'u cynnwys.

8 Sylwadau

 1. 1
 2. 3

  Caru'r post hwn! Fe wnaeth i mi LOL mewn gwirionedd.

  Wrth i mi ddechrau ymateb, fe barodd i mi feddwl ychydig yn fwy, felly fe wnes i ddiweddu postio ymateb drosodd ar fy mlog: http://www.afhill.com/blog. Yn sicr mae yna smippies allan yna, ac mae'n debyg y bydd bob amser. Ond mae angen i fwy ohonom ni ddyheu am fod yn smullets - y rhai sy'n cydnabod dwy ochr cyfryngau cymdeithasol: y personol yn ogystal â phroffesiynol.

 3. 4

  A dweud y gwir dilyn Andrea drosodd yma o'i swydd am eich swydd (a chredaf y byddaf yn cyfeirio ato hefyd).

  Yn bendant, cyfrif fi (a'n Rhwydwaith) allan o'r dorf Smippy. Fodd bynnag, fel y mae eich post yn ei ddangos, mae blogio’n ddeallus ac fel bod dynol go iawn yn rhoi un yn y categorïau Smippy a “Smullets” (canmoliaeth Andrea) 🙂

  Mae blogio yn bendant yn “awtomatig” unwaith y byddwch chi'n mynd heibio'r mewnbwn (â llaw) o'r hyn rydych chi'n ei gyfleu. Rwy'n credu mai'r blogiau sy'n fy ngyrru ychydig yn wallgof yw'r rhai lle nad oedd dwylo dynol ond yn dod ar ei draws wrth iddo gael ei sefydlu.

  Gallwch chi ddweud y gwahaniaeth 🙂

  Yn rhyfedd ddigon, mae'n ymddangos bod Twitter yn thema ysgubol i mi heddiw - mewn e-byst a phostiadau. Rydyn ni wedi rhoi sylw iddo o'r blaen hefyd, ac yn ei ddefnyddio, ond mae fel dysgu gair newydd ... mae yna reswm bob amser bod pethau'n ymddangos eto (felly mae adnewyddiad Twitter mewn trefn, neu felly mae'n ymddangos bod y bydysawd yn dweud wrtha i).

  O, a btw, mae'r enciliad yn y mynyddoedd sydd â chysylltiad lloeren yn swnio'n wych i mi hefyd!

 4. 5

  Smippy, Smulets ... Mae hyn yn gwneud i mi chwerthin! Rydych chi'n gwneud pwynt da iawn ynglŷn â sut y bydd y smippies yn cael eu cofleidio, dyna'r cyfan rwy'n ei glywed ..... cael gwared ar bopeth heblaw'r thema. Os ydych chi eisiau traffig gan y tweeners, mae'n well gennych chi rai clychau a chwibanau iddyn nhw hyd yn oed edrych ar eich blog.

  Beth bynnag, rydw i yn y coed pinwydd, wrth fy modd, ond mae gen i filiau i'w talu hefyd. 🙁

 5. 6
 6. 7

  Rwyf wrth fy modd yn dod ar draws swydd a ysgogodd sgwrs a gollais. Doug, rwy'n gwerthfawrogi'r tryloywder rydych chi'n ei gynnig i'ch profiad uniongyrchol eich hun. Mae'n ychwanegu haenau at eich hygrededd ac yn rhoi storïau diriaethol a pherthnasol i bobl (fel fi).

  Nawr mae'n rhaid i mi frysio ymlaen a defnyddio Smippy mewn brawddeg fel fy mod i'n ei hymrwymo i'm geirfa cyfryngau cymdeithasol tymor hir. 🙂

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.