Y Gweithgareddau Marchnata Ar-lein Uchaf ar gyfer Busnesau Bach a Chanolig eu Maint

smb

Emarsys, un o brif ddarparwyr meddalwedd marchnata cwmwl ar gyfer cwmnïau B2C, wedi rhyddhau canlyniadau ei arolwg personol ac ar-lein o 254 o weithwyr proffesiynol manwerthu a gyhoeddwyd mewn partneriaeth â WBR Digital. K.mae canfyddiadau ey yn cynnwys Mae SMBs (busnesau sydd â refeniw o $ 100 miliwn neu lai) mewn manwerthu B2C yn datblygu strategaethau omnichannel o amgylch llwyddiant profedig, yn treulio mwy o amser yn paratoi ar gyfer y tymor siopa gwyliau critigol, a yn ceisio dod â thechnoleg fwy datblygedig i'r amlwg, a chadw i fyny ag arloesiadau omnichannel trwy gysylltu'r profiad digidol â'r profiad brics a morter, wrth fuddsoddi mewn galluoedd masnach symudol.

Mae SMBs heddiw mewn sefyllfa ddiddorol - er gwaethaf eu maint, gallant barhau i elwa o ddefnyddio a defnyddio strategaethau marchnata tebyg a thechnolegau gan sefydliadau mwy. Trwy strategaethau digidol omnichannel, mae cwmnïau fel Amazon yn parhau i godi'r bar o amgylch cyfleustra, cadw cwsmeriaid, a chyflawni. Mae SMBs nid yn unig wedi cydnabod hyn, ond yn 2016, maent yn ceisio addasu ymhellach y ffordd y maent yn gweithredu i weddu i'r patrwm omnichannel.

Yn unol â chanlyniadau'r arolwg, roedd marchnatwyr o SMBs yn rhestru'r prif weithgareddau ar-lein a'u heffaith ar gaffael a chadw. Mae marchnata e-bost yn arwain caffael a chadw fel prif yrrwr. Rhestrir hefyd chwiliad organig, chwilio taledig, cyfryngau cymdeithasol, ail -getio, marchnata cysylltiedig, marchnata symudol, a pheiriannau siopa cymhariaeth.

Cadw a Chaffael Marchnata SMB

Yn seiliedig ar ganfyddiadau'r SMBs manwerthu gorau a arolygwyd:

  • Mae 81% o SMBs yn dal i ddibynnu ar e-bost fel gyrrwr ar gyfer caffael cwsmeriaid, ac 80% ar gyfer cadw cwsmeriaid
  • Mae 73% o fanwerthwyr yn graddio e-bost fel eitem cyllideb uchaf, gydag un o bob pump yn ei ystyried yn brif flaenoriaeth i'w fuddsoddi
  • Gwelodd SMBs enillion mewn DPA mawr: cynyddodd cyfraddau trosi 72%, cynyddodd gwerth archeb ar gyfartaledd 65%, a chynyddodd pryniannau mynych gan gwsmeriaid 58%
  • Mae 70% o SMBs yn dechrau cynllunio gwyliau erbyn mis Gorffennaf fan bellaf
  • Nododd 54% o SMBs e-byst gadael cartiau fel y dacteg farchnata fwyaf llwyddiannus ac fe ddaeth argymhellion ar y safle yn ail ar 47%

Gwelsom fod SMBs yn fyrlymus ac yn gyflym i ymateb yn amgylchedd manwerthu cystadleuol heddiw. Mae SMBs yn chwilio am lwyfannau ystwyth sy'n gyflym i'w gweithredu ac yn hawdd eu defnyddio. Mae SMBs fel Rhatach na Baw !, Rawlings, a Scrubs & Beyond wedi troi at Emarsys i weld ROI ar unwaith, yn parhau i fod yn gystadleuol ac yn cysylltu â'u cwsmeriaid ar yr adeg iawn ar y sianeli cywir. Yn ogystal, mae SMBs yn trosoli mewnwelediadau ar ymddygiad cwsmeriaid i greu profiad siopa di-dor i gwsmeriaid ar draws dyfeisiau a sianeli. Mae hyn yn dystiolaeth bod SMBs yn canolbwyntio ar gadw cwsmeriaid - rhywbeth y mae angen i'r chwaraewyr mwy ei ystyried. Sean Brady, Llywydd yr America, Emarsys

Ar gyfer yr arolwg hwn, partnerodd Emarsys â WBR Digital a arolygodd weithwyr proffesiynol manwerthu o amrywiaeth o ddiwydiannau B2C sy'n gyfrifol am farchnata, e-fasnach, gwerthu a gweithrediadau eu cwmni. Cynhaliwyd arolygon a chyfweliadau personol ar y safle yn 2016 Cynhadledd eTail West

Dadlwythwch yr Adroddiad Llawn

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.