10 Budd Mae Pob Busnes Bach yn Sylweddoli gyda Strategaeth Farchnata Ddigidol

10 Budd Marchnata Digidol

We cyfweld â Scott Brinker am ei Gynhadledd Technoleg Marchnata sydd ar ddod, Martech. Un o'r pethau y gwnes i eu trafod oedd nifer y busnesau nad ydyn nhw'n defnyddio strategaethau oherwydd eu strategaeth gyfredol yn gweithio. Nid oes gennyf unrhyw amheuaeth bod cwmnïau sydd, er enghraifft, yn wych ar lafar gwlad gall cwsmeriaid fod â busnes cynyddol a llewyrchus. Ond nid yw hynny'n golygu na fydd strategaeth farchnata ddigidol yn eu helpu.

A strategaeth farchnata digidol yn gallu cynorthwyo eu rhagolygon wrth ymchwilio i'r penderfyniad prynu, gall helpu i leddfu'r pwysau ar yr adran werthu, gall fyrhau'r cylch gwerthu, a gall hyd yn oed helpu'r cwmni i rag-gymhwyso'r gwerthiannau hynny. Nid yw'n gymaint p'un a yw'r hyn rydych chi'n ei wneud yn gweithio ai peidio, yr hyn nad ydych chi'n ei wneud sy'n aml yn helpu cwmni i ddod yn fwy effeithlon a llenwi'r bylchau hynny. Gall caffael, cadw ac ailwerthu fod yn llawer haws gyda strategaeth farchnata ddigidol draws-sianel wych.

Marchnata Digidol CJG wedi llunio'r 10 Budd hyn o Farchnata Digidol ar gyfer Busnesau Bach:

  1. Mae Marchnata Digidol yn Eich Cysylltu â Defnyddwyr ar y Rhyngrwyd
  2. Mae Marchnata Digidol yn Cynhyrchu Cyfraddau Trosi Uwch
  3. Mae Marchnata Digidol yn Arbed Arian ichi
  4. Mae Marchnata Digidol yn Galluogi Gwasanaeth Cwsmeriaid Amser Real
  5. Mae Marchnata Digidol yn Eich Cysylltu â'r Defnyddiwr Symudol
  6. Mae Marchnata Digidol yn Helpu i Gynhyrchu Refeniw Uwch
  7. Mae Marchnata Digidol yn Cyflwyno ROI Uwch o'ch Ymgyrchoedd
  8. Mae Marchnata Digidol yn Eich Cadw'n Gyfartal â Chystadleuwyr
  9. Gall Marchnata Digidol Eich Helpu i Gystadlu â Chorfforaethau Mawr
  10. Mae Marchnata Digidol yn Eich Paratoi ar gyfer y Rhyngrwyd o Bethau

Mae cymaint â 72% o ddefnyddwyr eisoes yn cysylltu â brandiau trwy eu gwahanol sianeli a gweithgareddau marchnata digidol yn ôl adroddiadau gan Mashable. Ond yr hyn sy'n rhyfedd er gwaethaf y ffaith bod defnyddwyr a pherchnogion busnes fel ei gilydd yn newid tuag at y llwybr digidol, mae llawer o fusnesau bach yn dal i fod yn araf i ddewis y duedd. Jomer Gregorio, CJG Marchnata Digidol

Marchnata Buddion-Digidol