Mae Nodweddion Diweddaraf Facebook yn Helpu SMBs i Oroesi COVID-19

Help

Mae busnesau bach a chanolig eu maint (SMBs) yn wynebu heriau digynsail, gyda 43% o fusnesau wedi cau dros dro oherwydd Covid-19. Yng ngoleuni aflonyddwch parhaus, tynhau cyllidebau, ac ailagor yn ofalus, mae cwmnïau sy'n gwasanaethu'r gymuned SMB yn camu i fyny i gynnig cefnogaeth. 

Mae Facebook yn Darparu Adnoddau Critigol ar gyfer Busnesau Bach Yn ystod Y Pandemig

Facebook yn ddiweddar lansio newydd digwyddiadau ar-lein â thâl am ddim cynnyrch ar gyfer SMBs ar ei blatfform - y fenter ddiweddaraf gan y cwmni, sy'n helpu busnesau sydd â chyllidebau cyfyngedig i gynyddu eu hymdrechion marchnata i'r eithaf yn ystod y pandemig. Yn fwy na 80 miliwn o fusnesau bach ar hyn o bryd yn defnyddio offer marchnata rhad ac am ddim Facebook, sy'n cysylltu mwy na 1.4 biliwn o ddefnyddwyr sy'n cefnogi tudalennau busnesau bach ar y platfform hwnnw yn unig. Y llinell waelod? Ni fu erioed yn bwysicach i SMBs ddefnyddio llwyfannau cymdeithasol fel Facebook yn strategol tra bod cwsmeriaid yn aros yn y cartref hyd y gellir rhagweld.

Gyda nodwedd newydd Facebook, mae gan SMBs gyfle i monetize digwyddiadau a dosbarthiadau ar-lein, ac arddangos offrymau unigryw a allai fod heb blatfform eu hunain. Ymhlith y ffyrdd eraill y mae Facebook wedi camu i fyny i helpu'r gymuned SMB mae rhoi $ 100 miliwn mewn grantiau arian parod a chredydau ad ar gyfer busnesau bach cymwys a lansio Siopau Facebook i helpu SMBs i gychwyn eu cynigion e-fasnach. Mae'r platfform hefyd yn caniatáu i SMBs gyhoeddi diweddariadau oriau a newidiadau gwasanaeth ar Dudalennau Facebook, a gall busnesau nodi eu hunain 'ar gau dros dro,' yn debyg i Google My Business.

Digwyddiadau Ar-lein a Dalwyd ar Facebook ar gyfer Adfer Busnesau Bach

Llwyfannau Eraill Camu i Fyny i Ddangos Eu Cefnogaeth

Yn ogystal â chyflwyno Facebook, mae llawer o ddarparwyr wedi camu i fyny gydag atebion sy'n cyfrannu at lwyddiant tymor hir SMBs, er enghraifft:

Gyda mentrau gan Facebook a chewri technoleg eraill, gall SMBs barhau i gynhyrchu ymwybyddiaeth brand, cyfathrebu diweddariadau busnes, a chysylltu â'u cwsmeriaid ar lwyfannau cymdeithasol y mae llawer o bobl eisoes yn eu defnyddio i gael y wybodaeth ddiweddaraf yn ystod Covid-19.

At hynny, bydd SMBs sydd heb wefan yn elwa'n fawr o ddefnyddio llwyfannau cymdeithasol i hybu gwelededd ymhlith eu cynulleidfa. Yn y pen draw, mae cymryd rhan yn y mentrau hyn yn ddatrysiad canolradd braf i SMBs oroesi amseroedd ansicr, a chasglu'r adnoddau sydd eu hangen i greu presenoldeb llawn ar y we.

Sut y gall SMBs Ddeall Pa Sianeli Sy'n Gyrru'r Canlyniadau Gorau

Wrth i SMBs geisio manteisio ar y cynigion newydd hyn a gwneud y gorau o'u hymgyrchoedd hysbysebu i'r eithaf, mae'n bwysig sicrhau bod pob hysbyseb, allweddair a galwad yn cyfrif. Yn CallRail, rydym yn helpu SMBs i wneud y gorau o'u marchnata a deall canlyniad pob doler a werir. Gan ddefnyddio meddalwedd olrhain galwadau a dadansoddeg marchnata, gall SMBs: 

  • Pinpoint pa dactegau sydd fwyaf effeithiol fel y gallant ddyrannu eu cyllidebau yn well
  • Deall sut mae'n well gan gwsmeriaid eu cyrraedd - gan addasu eu strategaethau cyfathrebu ac hysbysebu yn unol â hynny
  • Detholiad mewnwelediadau am ansawdd galwadau a pherfformiad i wella sut maen nhw'n cyfathrebu â chwsmeriaid

Mae'n bwysig nodi bod defnyddio un platfform i gysylltu arweinyddion o bob ffynhonnell yn helpu marchnatwyr i gael golwg gyfannol ar eu hymdrechion - gan ddileu'r naratif anghyson sy'n deillio o ddefnyddio sawl platfform i adrodd ar berfformiad.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.