Marchnata i Ddefnyddwyr Smartwatch: Ymchwil y mae angen i chi ei Wybod

mabwysiadu smartwatch

Cyn ichi ddarllen y post hwn, dylech wybod dau beth amdanaf. Rwyf wrth fy modd yn gwylio ac rwy'n gefnogwr Apple. Yn anffodus, nid yw fy chwaeth mewn oriorau yn cyfateb yn llwyr i'r tagiau prisiau ar y gweithiau celf yr hoffwn eu cael ar fy arddwrn - felly roedd yr Apple Watch yn hanfodol. Mae'n debyg nad fi yw'r unig un sy'n meddwl hynny, serch hynny. Yn ôl NetBase, mae'r Curodd Apple Watch Rolex mewn cyfeiriadau cymdeithasol.

Doedd gen i ddim gobeithion uchel y byddai'r Apple Watch yn trawsnewid fy ngwaith neu fy mywyd personol, ond mae'r effaith y mae wedi'i chael wedi creu argraff arnaf. Tra bod y rhan fwyaf o fy ffrindiau wedi'u clymu i'w ffonau smart, rwy'n tueddu i adael fy ffôn gerllaw ac anghofio amdano trwy'r dydd. Rwyf wedi hidlo allan dim ond y cymwysiadau yr hoffwn gael gwybod amdanynt i'r oriawr. O ganlyniad, nid wyf yn estyn am fy ffôn ac yn mynd ar goll mewn cors o hysbysiadau ap am yr awr nesaf. Mae hynny ar ei ben ei hun wedi ei wneud yn fuddsoddiad gwerthfawr i'm cynhyrchiant.

Arolwg Smartwatch Kentico yw 10fed rhandaliad ei gyfres barhaus Ymchwil Profiad Digidol Kentico. Er gwaethaf gwerthiannau diffygiol, hoffai bron i 60% o'r ymatebwyr fod yn berchen ar wyliadwriaeth smart yn y pen draw; ac mae 36% yn bwriadu gwneud hynny o fewn y flwyddyn nesaf.

Dadlwythwch Ymchwil Smartwatch Kentico

Mae Smartwatches yn cynrychioli cyfle unigryw yn yr ystyr eu bod yn gallu rhedeg apiau trydydd parti. Felly, er bod gwneuthurwyr dyfeisiau'n ymdrechu i greu achosion defnydd cymhellol ar gyfer y smartwatch, dylai brandiau a marchnatwyr hefyd gadw llygad barcud ar y sgrin fach.

Roedd traean o'r ymatebwyr yn hoffi'r syniad o gael cyfarwyddiadau, olrhain diet a ffitrwydd, chwiliadau wedi'u actifadu gan lais, a rhybuddion amser real gan gwmni hedfan, banc neu rwydwaith cymdeithasol trwy wyliadwriaeth smart. Mae integreiddiad Apple Maps and Watch yn wirioneddol wych ... dyma obeithio bod ansawdd y mapiau yn parhau i wella!

Defnyddwyr Smartwatch Ychwanegol:

  • Byddai 71% o ddefnyddwyr yn iawn gyda hysbysebion dethol yn cael eu cyflwyno ar y smartwatch
  • Mae 70% o ddefnyddwyr yn credu y byddant yn defnyddio'r smartwatch at ddefnydd personol yn unig
  • Dywedodd mwyafrif yr ymatebwyr eu bod yn gyffrous iawn am y syniad o gael negeseuon e-bost a thestunau ar eu gwyliadwriaeth smart.

Dyma ffeithlun gwych sy'n dadansoddi rhai o'r canfyddiadau:

Ymchwil Mabwysiadu Smartwatch o Kentico

Am Kentico

Mae Kentico yn blatfform CMS, E-fasnach a Marchnata Ar-lein popeth-mewn-un sy'n gyrru canlyniadau busnes i gwmnïau o bob maint ar y safle neu yn y cwmwl. Mae'n rhoi offer pwerus, cynhwysfawr ac atebion cwsmer-ganolog i gwsmeriaid a phartneriaid i greu gwefannau syfrdanol a rheoli profiadau cwsmeriaid yn hawdd mewn amgylchedd busnes deinamig. Detholiad cyfoethog Datrysiad Rheoli Cynnwys Gwe Kentico o rannau gwe y tu allan i'r bocs, addasiadau hawdd, ac agored API yn gyflym yn cael gwefannau yn weithredol. O'i gyfuno â'r set lawn o atebion integredig, gan gynnwys Marchnata Ar-lein, E-fasnach, Cymunedau Ar-lein, a Mewnrwyd a Chydweithio, mae Kentico yn optimeiddio profiad y cwsmer digidol yn llawn ar draws sawl sianel.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.