Smartling: Gwasanaethau Cyfieithu, Cydweithio, a Meddalwedd Awtomeiddio Prosesau

Llwyfan Cyfieithu Smartling

Os yw masnach yn cael ei yrru gan eiriau, mae masnach fyd-eang yn cael ei danio gan gyfieithu. Botymau, troliau siopa, a chopi rhamant. Rhaid cyfieithu gwefannau, e-byst a ffurflenni i wahanol ieithoedd er mwyn i frand fynd yn fyd-eang a chyrraedd cynulleidfaoedd newydd.

Mae hyn yn cymryd timau o bobl yn rheoli pob sianel ddosbarthu yn ofalus ar gyfer cynnwys ffynhonnell; ac mae'n rhy gostus i dimau fynd i'r afael â phob iaith a gefnogir. Rhowch: Smartling, system rheoli cyfieithu a darparwr gwasanaethau iaith sy'n grymuso brandiau gyda'r offer i leoleiddio cynnwys ar draws dyfeisiau a llwyfannau. Mae Enterprise Translation Cloud Smartling, dull lleoleiddio sy'n seiliedig ar ddata, yn caniatáu i'w gwsmeriaid gyflawni cyfieithiadau o'r ansawdd uchaf am gyfanswm cost is. 

Smartling yw'r platfform cyfieithu o ddewis ar gyfer cannoedd o frandiau, gan gynnwys Hootsuite, InterContinental Hotels Group, Sprout Social, GoPro, Shopify, NextDoor, Slack, a SurveyMonkey.

Beth sy'n Gwneud Smartling yn Wahanol?

 • Lleoleiddio wedi'i yrru gan ddata - Mae Smartling nid yn unig yn cyflwyno data amser real i gwsmeriaid am eu proses gyfieithu, ond mae hefyd yn ddigon craff i wneud penderfyniadau drostynt.
 • Automation - Nid yw datblygwyr ar gael ond mae'n rhaid gwneud y cyfieithiadau. Mae Smartling yn cysylltu'n ddi-dor â CMS cleientiaid, ystorfa cod, ac offer awtomeiddio marchnata i leihau baich lleoleiddio.
 • Cyd-destun gweledol - Rhaid i gyfieithwyr weld y geiriau yn eu cyd-destun er mwyn cyflawni gwaith o ansawdd uchel. Hebddo, mae profiad y defnyddiwr terfynol yn dioddef. Mae rhyngwyneb cyfieithu Smartling yn galluogi unrhyw gyfieithydd i ddeall y prosiect wrth law.

Cyfieithu Peiriant Smartling (MT)

Nid oes angen cyfieithydd dynol ar bob swydd. O ran cyfieithu geiriau ar raddfa, cyfieithu peiriant yw'r opsiwn cyflymaf a lleiaf drud. Mae Smartling yn cysylltu â'r peiriannau MT mwyaf pwerus a modern, gan gynnwys Amazon Translate, Google Translate, Microsoft Translator, Watson Language Translator, a mwy, i helpu defnyddwyr i ddod o hyd i'r gwasanaeth MT cywir ar gyfer eu hanghenion penodol. Mae Smartling hefyd yn trosoli cyfieithu peiriant niwral i addasu cyfieithiadau cynnwys i lais a thôn unigryw pob brand dros amser.

dangosfwrdd cyfieithu craff

Gwasanaethau Iaith Smartling

Mae Gwasanaethau Cyfieithu Smartling yn cyfieithu mwy na 318 miliwn o eiriau bob blwyddyn o 150 o barau iaith. Mae'r cwmni'n helpu i fireinio taith y cwsmer ar draws 50 o fusnesau fertigol gwahanol. Mae Smartling yn cyflogi proses fetio drylwyr, gyda dim ond 5% o ymgeiswyr yn llwyddo, gan sicrhau bod y cwmni'n trosoli'r cyfieithwyr gorau yn unig ledled y byd. Neu, os oes gennych eich cyfieithwyr eich hun, gallwch eu hychwanegu at blatfform Smartling ac yn eich llif gwaith cyfieithu.

Trwy gymryd agwedd gyfannol tuag at arbed costau, mae Gwasanaethau Iaith Smartling yn mynd ymhell y tu hwnt i gyfraddau cystadleuol fesul gair, gan gynnig rhaglenni cyfieithu pwrpasol heb unrhyw isafswm prosiectau, a'r amrywiaeth fwyaf cynhwysfawr o opsiynau cyfieithu a all leihau gwariant cyfieithu hyd at 50 %.

Cyfieithu gyda Chymorth Cyfrifiadur Smartling (CAT)

Mae'r broses gyfieithu wirioneddol yn digwydd y tu mewn i Smartling, gydag offeryn Cyfieithu gyda Chymorth Cyfrifiadur (CAT). Gyda CAT Smartling, darperir Cyd-destun Gweledol bob amser i gyfieithwyr, gan alluogi cyfieithwyr i ddeall yn union pa gynnwys y maent yn ei gyfieithu, a sut mae eu geiriau'n cyd-fynd â'r cyd-destun hwnnw. Unwaith y bydd y cyfieithiad ei hun wedi'i gwblhau, gall cyfieithwyr symud i'r dasg nesaf yn gyflym diolch i lwybro awtomatig.

llif gwaith cyfieithu craff

Mae Smartling hefyd yn gweithio i wneud swydd cyfieithwyr dynol mor syml â phosibl hefyd, diolch i:

 • Cyd-destun Gweledol - Gall cyfieithwyr gael rhagolwg o'u gwaith yn fyw, ar unrhyw fformat
 • Cof Cyfieithu Amser Real
 • Rheoli Fersiwn - Dim ond cynnwys sydd newydd ei lanlwytho sy'n cael ei wynebu ar gyfer cyfieithiadau, tra bod hen gynnwys yn cael ei gyfieithu o gof Smartling
 • Asedau Brand - Adnoddau ar gyfer tôn a chanllawiau brand
 • Gwiriadau Ansawdd Integredig - Mae gwiriadau ansawdd amser real yn helpu i arbed prawfddarllen amser
 • Byrfyrddau Allweddell - Arbedwch amser ar bob gweithred
 • Uno Llinynnau - Cydgrynhoi segmentau ag un trawiad bysell yn unig
 • Trin Tag Hyblyg - Yn defnyddio dysgu peiriant i osod tagiau yn gywir
 • Llwybro Awtomatig - Mae Smartling yn cadw cynnwys i symud, ac yn awtomatig yn cyfieithu cyfieithiad wedi'i gwblhau i'r cam nesaf

Integreiddiadau Smartling

Trwy integreiddio'n uniongyrchol â'r prosesau a'r offer presennol - er enghraifft, uwchlwytho cynnwys i CMS - mae Smartling yn galluogi defnyddwyr i awtomeiddio'r broses gyfan o amgylch y cyfieithiad gwirioneddol. Gall Smartling integreiddio ag bron i unrhyw blatfform neu offeryn y mae eich brand eisoes yn ei ddefnyddio:

 • Rheolwr Profiad Adobe
 • Yn ddadleuol
 • Drupal
 • Safle craidd
 • WordPress
 • Hubspot
 • Marketo
 • Cwmwl Marchnata Salesforce
 • Oracle Eloqua

Mae'r arweinydd ym maes cyfieithu cwmwl, Smartling yn dal pob gweithgaredd sy'n gysylltiedig â'r broses gyfieithu, gan eu syntheseiddio i ddata gweithredadwy y mae cwsmeriaid yn ei ddefnyddio i yrru arloesedd yn eu busnesau. Diolch i Visual Context a rhestr gadarn o nodweddion awtomeiddio, mae cwsmeriaid yn sylweddoli cyfieithiadau cost-effeithiol o'r ansawdd uchaf, mewn llai o amser.

Symud y Byd gyda Geiriau

Eleni, bu Smartling yn destun ymgyrch farchnata newydd o'r enw Move the World with Words. Dechreuodd hyn gyda'r syniad bod pobl y tu ôl i bopeth y mae'r cwmni'n ei wneud i gwsmeriaid: cyfieithwyr. Felly cyflogodd y tîm ffotograffydd a gychwynnodd ar daith fyd-eang i ddogfennu bywydau a straeon 12 o gyfieithwyr Smartling sy'n byw ledled y byd. Daw'r straeon yn fyw yn llyfr bwrdd coffi Symud y Byd gyda Geiriau ar gael nawr.

Mae cwmnïau sy'n ceisio twf a llwyddiant byd-eang yn parhau i gymryd diddordeb mawr yn ein cynnig. Nid yn unig y mae balchder ein cwsmeriaid newydd, ond mae cynnydd mor sylweddol yn yr NPS yn golygu cymaint ag y mae'n dangos bod ein cwsmeriaid presennol yn cael y profiad Smartling gorau posibl. Mae'n dweud wrthym ein bod yn cyflawni ein haddewidion i gwsmeriaid o ran darparu profiad lleoleiddio rhagorol gyda thechnoleg cyfieithu arloesol a chyfieithwyr y mae ein cwsmeriaid yn eu hadnabod ac yn dod yn estyniad o'u tîm. Ni fyddem yn bodoli heb y naill na'r llall.

Cyd-sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Smartling, Jack Welde

Trefnwch Demo Smartling

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.