Ffeil Smart: Whitelabel Eich Datrysiad Ffeil Mawr

ffeil smart

P'un a ydych chi'n cychwyn busnes newydd, neu'n lansio cynnyrch newydd, y cwestiwn cyntaf y mae'n rhaid i chi ei ofyn yw, "Pwy yw fy marchnad / cwsmer"? Mae'n swnio'n hawdd, iawn? Cyn imi gyrraedd y rhan amdanom yn llwyr fethu ag ateb y cwestiwn hwnnw’n gywir, gadewch imi roi fy llain busnes dwy frawddeg ichi: SmartFile (dyna ni) yn gwmni rhannu ffeiliau sydd wedi'i gynllunio ar gyfer busnes. Rydym yn cynnig ffordd ddiogel, wedi'i brandio i fusnesau anfon a derbyn ffeiliau yn hawdd.

Pan ddechreuon ni 3 blynedd yn ôl, roeddem yn credu y byddai gweithwyr proffesiynol TG yn glampio i ddefnyddio ein cynnyrch. Byddem yn gwneud eu gwaith yn llawer haws trwy roi gweinyddiaeth defnyddwyr a ffeiliau yn nwylo eu defnyddwyr. Ar ôl gwario miloedd o ddoleri, oriau di-ri mewn sioeau masnach, AdWords, a hyd yn oed galwadau oer, gwnaethom sylweddoli mai gweithwyr proffesiynol TG oedd y grŵp olaf o bobl a oedd eisiau siarad â ni ... mae llawer llai yn talu arian inni. Yr hyn yr oeddem yn gofyn iddynt ei wneud yn y bôn oedd cymryd rhan arall o’u swydd i ffwrdd, ac yn waeth eto, tynnu eu “rheolaeth” i ffwrdd.

Er gwaethaf ein faux pas, roedd pobl yn dal i gofrestru i ddefnyddio ein cynnyrch. Fel y gwnaethant, dechreuon ni sylweddoli nad pobl TG oedd y rhain, ond yn hytrach gweithwyr proffesiynol marchnata yn y sefydliadau hyn; yn aml mae angen i weithwyr proffesiynol marchnata anfon ffeiliau mawr at gydweithiwr neu berson allanol sy'n rhy fawr i e-bost eu trin. P'un a oedd y cwsmeriaid hyn yn rhan o fenter dau ddyn neu'n gwmni Fortune 500, roeddent yn gwybod pa mor bwysig oedd brandio pob agwedd ar eu busnes, gan gynnwys eu gweinydd FTP. Wedi'r cyfan, roeddent yn weithwyr proffesiynol marchnata! Ac nid oeddent am fynd trwy'r holl dâp coch (drafferth) gyda'u hadran TG fewnol i sefydlu a rheoli eu gweinydd FTP eu hunain. Roeddent o dan y gwn, fel y mae llawer o bobl farchnata, ac roedd angen ateb cyflym arnynt i ddiwallu eu hanghenion. Felly gwnaethant yr hyn yr ydym i gyd yn ei wneud pan fydd gennym broblem: teipiwch ychydig o eiriau allweddol i mewn i Chwilio a gadewch i Google ei datrys. Diolch byth i ni, fe wnaethon ni popio i fyny a dweud wrthyn nhw y gallen ni wneud eu bywydau ychydig yn haws.

Felly cwestiwn rwy'n ei gael yn aml yw beth sy'n ein gwneud ni'n wahanol na Dropbox, Box neu Google Drive a pham mae gweithwyr proffesiynol marchnata yn ein dewis ni drostyn nhw? Dechreuaf gyda Dropbox a Google Drive. Mae'r rhain yn gynhyrchion gwych, ac yn anad dim, maen nhw'n rhad ac am ddim! Fodd bynnag, y ddau brif wahaniaethydd rhyngddynt a ninnau brandio a mynediad aml-ddefnyddiwr. Y peth olaf y mae Dropbox a Google Drive yn mynd i adael i chi ei wneud yw newid eu logo a rhoi eich un chi yn ei le, mae llawer llai yn caniatáu ichi ddefnyddio'ch parth eich hun (files.yourdomain.com). Os ydych chi'n poeni am eich delwedd gorfforaethol gymaint â mi, nid yw hyn yn gweithio. Yn ail, mae'r cynhyrchion hyn wedi'u cynllunio ar gyfer un defnyddiwr. Rhaid bod gan bob defnyddiwr gyfrif gyda nhw, ac yna gallwch chi rannu ffolder. Ceisiwch egluro'r broses hon i'r “lleygwr”; y peth olaf y mae person marchnata eisiau ei wneud yw dod yn gymorth technegol.

Gyda Box, rydych chi'n cael mynediad aml-ddefnyddiwr, adrodd, a hyd yn oed brandio, sy'n eich galluogi i ddefnyddio'ch logo a'ch cynllun lliw eich hun; fodd bynnag, nid ydynt yn cynnig yr opsiwn i ddefnyddio'ch parth eich hun.

Y cyfyngiad mwyaf gyda phob un o'r darparwyr hyn yw maint y ffeil. Y ffeil fwyaf y gallwch ei huwchlwytho yw 2GB. Efallai y bydd hynny'n swnio fel ffeil fawr, ond nid yw'n ddigon i uwchlwytho fideo neu gyflwyniad PowerPoint trwm. Gyda SmartFile gallwch uwchlwytho unrhyw ffeil maint trwy unrhyw borwr. Ar gyfer y rhai mwy technegol frwd, rydym yn cynnig cefnogaeth FTP llawn.

Felly dychwelyd at bwy yw ein cwsmer a sut ydw i'n marchnata iddyn nhw? Fe wnaethon ni ddarganfod nad rhyw, oedran, busnes na hyd yn oed adran benodol ydoedd, yn hytrach yn fath o berson. Mae'r bobl hyn yn gweithio mewn byd prysur ac yn cael eu dal rhwng ei gael yn iawn ac yn bwysicaf oll ei gael ar amser. Yn dod o gefndir marchnata, ni allwn feddwl am rywun sy'n cyd-fynd â'r disgrifiad hwnnw'n well na mi fy hun. Pwy oedd yn gwybod?

Un sylw

  1. 1

    Mae'n iawn i “rymuso” eich defnyddwyr, ond mae'n rhaid i'r grymuso hwnnw gynnwys amddiffyniadau ar sail polisi i gadw data busnes beirniadol rhag cael ei ddileu yn ddamweiniol neu'n fwriadol oherwydd bod y data hwnnw'n cael ei storio ar gymylau cowboi yn unig, y tu allan i TG ac nid oedd neb yn cefnogi'r rheini. ffeiliau i fyny, unrhyw le. Nid yw TG yn ddychrynllyd o ddefnyddwyr terfynol sydd â rheolaeth oherwydd bod gennym ni ryw fath o faterion “rheolaeth freak”, ond oherwydd ein bod ni wedi gweld, trwy brofiad ofnadwy yn y byd go iawn, faint o anhrefn y mae un defnyddiwr “ystyrlon” yn ei wneud Mae “dim ond digon o wybodaeth i fod yn beryglus” yn ceisio gwneud ein gwaith i ni.

    Awtomeiddio copïau wrth gefn? Gwych. Awtomeiddio copïau wrth gefn y tu allan i unrhyw oruchwyliaeth gan arbenigwyr go iawn? O bosibl, hunanladdiad ar gyfer busnes. Bydd y darparwr cwmwl hwnnw’n gwneud ei “orau” i’ch helpu chi, o fewn ffiniau proffidioldeb. Unwaith y bydd yn dod yn fwy proffidiol iddynt adael i'ch data fynd yn “poof”, bydd yn gwneud hynny.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.