3 Allwedd i Fuddsoddiadau Technoleg Marchnata Doethach

3 allwedd i fuddsoddiadau technoleg craffach

Datgeliad: Post a rhoddion a noddir gan Comcast Small Business, ond fy marn i yw fy marn i. Darllenwch isod y swydd hon i gael datgeliad ychwanegol.

Wrth ddarllen trwy swyddi allweddol ar safle cymunedol Comcast Business, roedd yr un hon yn wir i ni fel asiantaeth ac i'n cleientiaid. Fel asiantaeth, rydym yn trwyddedu llawer o dechnoleg, ond gallwn ledaenu'r costau (a medi'r gwobrau o ddefnyddio'r dechnoleg) ar draws ein holl gleientiaid.

[box type = "success" align = "aligncenter" class = "" width = "90%"]Bwrw'ch pleidlais i helpu i benderfynu pwy fydd yn ennill $ 20,000 o gystadleuaeth @Comcastbusiness I4E. Pleidleisiwch nawr - Mai 13 # I4E #ad [/ blwch]

Bob chwarter, rydyn ni'n cynnal archwiliad o'r llwyfannau rydyn ni'n eu trwyddedu ac yn pennu'r gwerth maen nhw'n dod â'n cleientiaid atom ni. Yn aml, byddwn yn canslo ein tanysgrifiadau i rai platfformau gwych os nad ydyn nhw'n darparu'r enillion rydyn ni eu hangen arnyn nhw.

Yn ôl Busnes Comcast, mae dwy ran o dair o berchnogion busnes yn teimlo eu bod wedi eu gorlethu o ran technoleg @Comcastbusiness

Mae'r ffeithlun hwn o Comcast yn tynnu sylw at 3 philer allweddol y dylech eu hystyried cyn gwneud unrhyw fuddsoddiad technoleg:

  1. Cynllun Busnes - Cyn i chi fuddsoddi, beth yw eich cenhadaeth a'ch marchnad? A fydd y dechnoleg rydych chi'n ei buddsoddi yn cefnogi'ch gweledigaeth?
  2. Llenwi'r Bylchau - Cyn i chi fuddsoddi, ai’r dechnoleg hon a fydd yn helpu i ddatrys eich problemau, neu a fydd yn achosi mwy o amser a chur pen gyda’ch staff?
  3. Mynnwch Gynghori - Cyn i chi fuddsoddi, a ydych chi wedi siarad ag arweinwyr diwydiant eraill neu gydweithwyr? Rydym yn aml yn ymgynghori â chleientiaid ar ddewis gwerthwyr gan ein bod yn gyfarwydd iawn â chymaint o lwyfannau ar y farchnad.

Cyngor rhagorol y byddwn yn annog busnesau i'w ddefnyddio ac yna'n dod yn ôl ato. Mae cyllidebau technoleg yn tueddu i fynd allan o reolaeth os nad ydych chi'n eu gwylio'n ofalus!

Buddsoddi mewn Technoleg

Datgelu: Roedd Comcast Business mewn partneriaeth â blogwyr fel fi ar gyfer y rhaglen hon. Fel rhan o'r rhaglen hon, cefais iawndal am fy amser. Ni wnaethant ddweud wrthyf beth i'w brynu na beth i'w ddweud am unrhyw gynnyrch a grybwyllir yn y swydd hon. Mae Comcast Business yn credu bod blogwyr yn rhydd i ffurfio eu barn eu hunain a'u rhannu yn eu geiriau eu hunain. Mae polisïau Comcast Business yn cyd-fynd â Chod Moeseg WOMMA, Canllawiau FTC, ac argymhellion ymgysylltu â'r cyfryngau cymdeithasol.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.