Dyfodol Contractau Hunangyflawnol gan Ddefnyddio Blockchain

Contractau Clyfar gyda Blockchain

Beth pe gallai contractau hunan-weithredu'n awtomatig os bodlonir rhai amodau? Yn yr ffeithlun hwn, Grym Contractau Clyfar ar y Blockchain, Mae Etherparty yn disgrifio sut nad dyma'r dyfodol - Contractau Smart yn dod yn realiti. Gallai contractau craff gymryd natur oddrychol cymhwyster a thrafod contractau allan o ddwylo'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau, gan ddarparu cyfleoedd anhygoel i bartïon gau bargeinion sy'n berffaith i bob plaid - o ran cost, ymddiriedaeth a gweithredu.

Os ydych chi eisiau erthygl fanwl ar dechnolegau Blockchain a Cryptocurrency, byddwn i'n argymell CB Insights papur gwyn.

Beth yw technoleg Blockchain

Beth yw contract craff?

Etherparty, offeryn creu contractau craff sy'n caniatáu i ddefnyddwyr greu contractau craff ar unrhyw blockchain cydnaws, yn disgrifio'r contract craff fel a ganlyn:

Fel y mae'r enw'n awgrymu, mae contractau craff yn gweithredu yn ôl cyfeiriad iaith cod, gan ganiatáu iddynt ymarferoldeb sy'n dileu'r angen am sgiliau rhaglennu dynol y tu hwnt i'r cyfarwyddiadau cod gwreiddiol. Mae swyddogaeth y contract yn galluogi dau barti i weithredu trwy gytundeb digidol gorfodedig, gan ddileu'r angen am ddynion canol neu gyfreithwyr mewn rhai achosion. Mae contractau craff yn seiliedig ar ganlyniadau, gyda'u hiaith cod yn mesur eu cwblhau o fewnbynnau dynodedig.

Ond mae contractau craff yn cynnig llawer mwy nag y mae eu henw yn awgrymu; eu graddfeydd aflonyddwch ymhell y tu hwnt i ddau endid sy'n ceisio ffurfioli cytundeb. Mae gan gontractau craff y swyddogaeth i hwyluso a graddio prosesau a systemau ymreolaethol, gan symud data yn effeithlon o un endid i'r llall heb gymhlethdod nac ymyrraeth prosesydd llaw. Mae natur ddiogel rhwydweithiau dosbarthedig technoleg blockchain a blociau â stamp amser yn tarfu ar eu hunain, ond priodweddau prosesu data unigryw'r dechnoleg sy'n ei gwneud yn chwyldroadol i fusnesau sydd heddiw'n ei gwneud yn ofynnol i drydydd parti ddilysu trafodion.

Mae'r ffeithlun hwn yn disgrifio'r dechnoleg, y broses, buddion, gwerth a chymhlethdod Contractau Clyfar gyda Blockchain.

Contractau Blockchain

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.