Ffyrdd Profedig Eich Buddion Busnes Bach o Farchnata Cyfryngau Cymdeithasol

mae busnesau bach o fudd i'r cyfryngau cymdeithasol

Byddech chi'n synnu, ar ôl yr holl astudiaethau achos a thystiolaeth, bod pobl sy'n aros allan yn y byd busnesau bach sy'n credu mai gwastraff amser yn unig yw'r cyfryngau cymdeithasol. Peidiwch â'm cael yn anghywir ... gall fod yn wastraff amser. Os ydych chi'n treulio'ch amser yn gwylio ac yn postio fideos cathod, mae'n debyg nad ydych chi'n mynd i gael gormod o fusnes.

Rwy'n siŵr pan gafodd y busnesau cyntaf ffonau, roedd yr arweinwyr yn poeni y byddai gweithwyr yn sgwrsio â'u ffrindiau trwy'r dydd hefyd. Ond nawr does neb yn cwestiynu pwysigrwydd gallu cysylltu â busnes dros y ffôn - allan neu i mewn. Nid yw'r cyfryngau cymdeithasol yn ddim gwahanol ... mae'n gyfrwng cyfathrebu ac yn dibynnu ar y strategaeth y mae eich cwmni'n ei defnyddio i'w defnyddio.

Os ymunwch â grwpiau, rhannu pynciau o werth, cysylltu a dilyn dylanwadwyr, helpu pobl â phroblemau, hyrwyddo cynnwys gwych eich hun, curadu a rhannu cynnwys gwych gan eraill, gallwch dyfu rhwydwaith gwych a all ddarparu blynyddoedd o refeniw.

Fodd bynnag, nid cael presenoldeb cyfryngau cymdeithasol yw'r broblem ond sut mae'r busnesau hyn yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol i ddefnydd da. O safbwynt busnes bach, mae marchnata cyfryngau cymdeithasol yn fwy na dim ond ennill hoff bethau, cefnogwyr, repins ac ail-drydar, ond yn hytrach cael y prif fuddion canlynol, a mwy, a fydd yn cael effaith fawr ar y busnes. Jomer Gregorio, CJG Marchnata Digidol.

8 Ffyrdd bod Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol o fudd i Fusnesau Bach

  1. Mwy o draffig gwefan.
  2. Yn cynhyrchu arweinyddion am y costau lleiaf posibl.
  3. Yn rhoi hwb i farchnata cynnwys.
  4. Yn cynyddu ymwybyddiaeth brand.
  5. Cyfreithloni eich brand.
  6. Yn cynyddu gwerthiant.
  7. Mae'n rhoi mewnwelediad gwych i'r gynulleidfa i chi.
  8. Yn gwella teyrngarwch brand.

Mae'n ddiddorol bod CJG wedi defnyddio'r term brand trwy gydol yr ffeithlun. Er bod llawer o ddata i ategu buddion cyffredinol cyfryngau cymdeithasol ar frand, byddwn yn dadlau bod yr effaith ar eich pobl yn llawer mwy. Nid cynnyrch na gwasanaeth yw'r cyfryngau cymdeithasol sy'n siarad â chi o fusnes bach, pobl y busnes bach ydyn nhw!

Mae pobl yn rhoi cyfle i ymddiried ac ymgysylltu nad yw'ch brand yn ei wneud. Gall pobl ddod i'ch adnabod, ymddiried ynoch chi, gofyn cwestiynau i chi, a phrynu gennych chi yn y pen draw. Mae eich brand yn elwa o hyn i gyd, wrth gwrs ... ond oherwydd eich pobl. Yn greiddiol iddo, mae'n cymdeithasol cyfryngau, nid cyfrwng unffordd yn unig.

Buddion Busnesau Bach Cyfryngau Cymdeithasol