Sut Mae Eich Gwefan Araf Yn Cael Eich Busnes

Busnes Hurting Speed ​​Gwefan Araf

Flynyddoedd yn ôl, roedd yn rhaid mudo ein gwefan i westeiwr newydd ar ôl i'n gwesteiwr presennol ddechrau mynd yn arafach ac yn arafach. Nid oes unrhyw un eisiau symud cwmnïau cynnal ... yn enwedig rhywun sy'n cynnal nifer o wefannau. Gall ymfudo fod yn broses eithaf poenus. Ar wahân i'r hwb cyflymder, flywheel cynnig mudo am ddim felly roedd ar ei ennill.

Fodd bynnag, nid oedd gen i ddewis o ystyried bod cryn dipyn o'r gwaith rwy'n ei wneud yn optimeiddio gwefannau ar gyfer cleientiaid eraill. Nid yw'n edrych yn dda iawn os nad yw fy safle fy hun yn llwytho'n gyflym! Wedi dweud hynny, nid yw'n effeithio arnaf i fel gweithiwr proffesiynol yn y diwydiant yn unig, mae'n effeithio arnoch chi hefyd.

Efallai na fydd gwerthuso cyflymder eich gwefan o'r pwys mwyaf ond dim ond nes i chi gyfrifo'r gyfradd Bownsio neu'r gyfradd Abandon ar gyfer eich trol siopa. Mae eich refeniw Trosiadau a Hysbysebu yn gostwng yn gyson heb lunio cyflymder eich gwefan yn weithredol.

Mae cyflymder eich gwefan yn gyfuniad o'ch cynnal a ffactorau eraill. A chyn edrych ar westeio, dylech wacáu optimeiddio popeth ... ac yna edrych ar eich gwesteiwr. Nid yw cyflymder y wefan yn effeithio ar ymddygiad defnyddwyr yn unig, mae'n cael effaith i lawr yr afon ar gryn dipyn o bethau:

 • Cyfraddau Trosi - Bydd 14% o'ch ymwelwyr yn siopa yn rhywle arall os yw'ch gwefan yn araf.
 • Cyfraddau Cadw - Dywed 50% o ymwelwyr na fyddant yn deyrngar i wefannau sy'n cymryd gormod o amser i'w llwytho.
 • Safle Peiriannau Chwilio - Mae peiriannau chwilio eisiau gyrru ymwelwyr i wefannau sy'n darparu profiad defnyddiwr gwych. Mae yna lu o astudiaethau sy'n dangos bod cyflymder safle yn ffactor uniongyrchol (mae Google wedi dweud hynny) ac oherwydd bod pobl yn aros ar safle cyflym, mae'n ffactor anuniongyrchol hefyd.
 • Cystadleuaeth - Gall hyd yn oed gwahaniaeth cyflymder safle cynnil rhyngoch chi a chystadleuydd newid canfyddiad eu cwmni yn erbyn eich un chi. Mae defnyddwyr a rhagolygon busnes yn aml yn pori rhwng gwefannau gwerthwyr ... a yw'ch un chi yn gyflymach na'ch cystadleuwyr?

Beth Yw Cyflymder y Safle?

Er bod hynny'n swnio fel cwestiwn hawdd ... dyna pa mor gyflym mae'ch gwefan yn llwytho ... nid yw mewn gwirionedd. Mae yna nifer enfawr o ffactorau sy'n effeithio ar gyflymder tudalen:

 • Amser I Beit Gyntaf (TTFB) - Dyma pa mor gyflym y mae eich gwe-weydd yn ymateb i'r cais ar unwaith. Efallai y bydd gan westeiwr gwe sydd â seilwaith gwael broblemau llwybro mewnol a all gymryd eiliadau yn syml i'ch gwefan ymateb ... peidiwch byth â meddwl llwytho'n llwyr.
 • Nifer y Ceisiadau - Nid ffeil sengl yw tudalen we, mae'n cynnwys sawl tudalen y cyfeiriwyd ati - javascript, ffeiliau ffont, ffeiliau CSS, a'r cyfryngau. Gall yr amser troi ar gyfer pob un o'r ceisiadau oedi cyflymder eich gwefan yn sylweddol a'ch arafu. Mae llawer o wefannau yn defnyddio offer i gyfuno, cywasgu a storfa sawl cais i lai o geisiadau.
 • Pellter i'r Gwesteiwr Gwe - Credwch neu beidio, mae'r pellter corfforol o'ch gwefan i'ch ymwelydd yn bwysig. Mae cwmnïau'n aml yn defnyddio a Rhwydwaith Darparu Cynnwys i helpu i storfa eu hadnoddau yn ddaearyddol fel bod pobl sydd ymhellach o'r gwesteiwr yn dal i gael profiad cyflym.
 • Cwblhau Tudalen - Efallai bod eich tudalen wedi'i llwytho'n llawn ond bod ganddi asedau ychwanegol sy'n cael eu llwytho ar ôl cwblhau'r dudalen. Er enghraifft, yn nodweddiadol mae a llwytho diog nodwedd ar systemau rheoli cynnwys modern lle na ofynnir am ddelwedd mewn gwirionedd os nad yw yn y rhanbarth y mae'r porwr yn edrych arno. Wrth i'r person sgrolio, gofynnir am y ddelwedd a'i chyflwyno.

Eich Materion Lletya

Gall talu ychydig o bychod ychwanegol wneud gwahaniaeth enfawr o ran gwe-letya.

 • Efallai bod hen blatfform cynnal yn rhedeg ar hen weinyddion a seilwaith llwybro a byth yn cael ei uwchraddio. Gan fod technolegau newydd yn gofyn am adnoddau ychwanegol, mae eich gwefan yn mynd yn arafach ac yn arafach oherwydd eu hoffer sydd wedi dyddio.
 • Efallai y bydd eich gwesteiwr yn cael ei rannu ar draws mwy a mwy o gleientiaid. Wrth i gleientiaid eraill ddefnyddio adnoddau, mae eich gwefan yn mynd yn arafach ac yn arafach. Gall technolegau cynnal rhithwir mwy newydd gyfyngu ar yr adnoddau ar gyfer pob gwefan neu gyfrif fel nad yw unrhyw un arall yn effeithio arnoch chi.
 • Mae technolegau cynnal mwy newydd yn aml yn ymgorffori seilwaith ar gyfer rhwydweithiau caching a darparu cynnwys.

Gadewch i ni wneud y mathemateg. Rydych chi'n talu $ 8 y mis am wefan rad ac mae'ch cystadleuydd yn talu $ 100. Mae gennych chi 1000 o gwsmeriaid sy'n gwario $ 300 gyda chi yn ystod y flwyddyn. Oherwydd bod eich gwefan yn araf, rydych chi'n colli 14% o'ch ymwelwyr â'ch cleient.

Rydych chi'n credu eich bod chi'n arbed $ 92 y mis, a arbedion blynyddol o $ 1,104. Woohoo! Ond mewn gwirionedd, rydych chi'n colli 140 o gwsmeriaid x $ 300 yr un ... felly rydych chi wedi colli $ 42,000 mewn busnes i arbed ychydig o bychod ar eich gwe-letya.

Ouch! Folks ... peidiwch â sgimpio ar we-letya!

WebSetup wedi llunio'r ffeithlun addysgiadol hwn, Sut Mae Eich Gwefan Araf Yn Llosgi Twll yn Eich Poced, i roi'r ffeithiau sydd eu hangen ar eich tîm i symud eich sefydliad i seilwaith cyflymach neu logi tîm o weithwyr proffesiynol a all eich cynorthwyo i optimeiddio'ch gwefan bresennol. Nid oes rhaid iddo fod yn ymdrech ddrud. Mewn gwirionedd, gwnaethom arbed arian gyda'n gwesteiwr newydd mewn gwirionedd!

Effaith Cyflymder Gwefan Araf

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.