Cysylltiad Rhyngrwyd Araf? Y tiwbiau hynny sy'n llenwi!

Ted Stevens

Seneddwr Ted Stevens, Alaska - Cadeirydd Pwyllgor Masnach y Senedd. Dyma eich llywodraeth yn siarad am y rhyngrwyd. Ugh. (Diweddariad 7/13: Man gwych ar y Sioe Ddyddiol)

I ddyfynnu:

Mae yna un cwmni nawr y gallwch chi arwyddo a gallwch chi gael ffilm yn cael ei danfon i'ch tŷ yn ddyddiol trwy'r gwasanaeth dosbarthu. Iawn. Ac ar hyn o bryd mae'n dod i'ch tŷ, mae'n cael ei roi yn y blwch post pan gyrhaeddwch adref ac rydych chi'n newid eich archeb ond rydych chi'n talu am hynny, iawn. Ond mae'r gwasanaeth hwn nawr yn mynd i fynd trwy'r rhyngrwyd * a'r hyn rydych chi'n ei wneud yw chi ewch i le ar y rhyngrwyd ac rydych chi'n archebu'ch ffilm ac yn dyfalu beth allwch chi archebu deg ohonyn nhw i chi ac mae'r tâl dosbarthu am ddim.

Deg ohonyn nhw'n ffrydio ar draws y rhyngrwyd hwnnw a beth sy'n digwydd i'ch rhyngrwyd personol chi?

Dim ond y diwrnod o'r blaen ges i, anfonwyd rhyngrwyd gan fy staff am 10 o'r gloch y bore ddydd Gwener a chefais i ddoe. Pam? Oherwydd iddo fynd i'r afael â'r holl bethau hyn yn digwydd ar y rhyngrwyd yn fasnachol. A ydych chi eisiau siarad am y defnyddiwr? Gadewch i ni siarad amdanoch chi a fi. Rydym yn defnyddio'r rhyngrwyd hwn i gyfathrebu ac nid ydym yn ei ddefnyddio at ddibenion masnachol. Nid ydym yn ennill unrhyw beth trwy fynd ar y rhyngrwyd hwnnw. Nawr nid wyf yn dweud bod yn rhaid i chi neu eich bod am wahaniaethu yn erbyn y bobl hynny [¿] Mae'r dull rheoleiddio yn anghywir. Mae eich dull yn rheoleiddiol yn yr ystyr ei fod yn dweud “Ni all unrhyw un godi tâl ar unrhyw un am oresgyn y byd hwn o'r rhyngrwyd yn aruthrol”. Na, dwi ddim wedi gorffen. Rwyf am i bobl ddeall fy safbwynt, nid wyf yn mynd i gymryd llawer o amser. [¿]

Maent am ddarparu llawer iawn o wybodaeth dros y rhyngrwyd. Ac eto, nid yw'r rhyngrwyd yn rhywbeth rydych chi'n dympio rhywbeth arno yn unig. Nid tryc mohono.

Mae'n gyfres o diwbiau.

Ac os nad ydych yn deall y gellir llenwi'r tiwbiau hynny ac os cânt eu llenwi, pan roddwch eich neges i mewn, mae'n cyd-fynd ac yn mynd i gael ei gohirio gan unrhyw un sy'n rhoi llawer iawn o ddeunydd yn y tiwb hwnnw, symiau enfawr o deunydd.

Nawr mae gennym rhyngrwyd ar wahân gan yr Adran Amddiffyn nawr, a oeddech chi'n gwybod hynny?

Ydych chi'n gwybod pam?

Oherwydd bod yn rhaid iddynt gael eu danfon ar unwaith. Ni allant fforddio cael eu gohirio gan bobl eraill.

Nawr rwy'n credu bod y bobl hyn yn dadlau a ddylent allu dympio'r holl bethau hynny ar y rhyngrwyd y dylent eu hystyried a ddylent ddatblygu system eu hunain.

Efallai bod lle i rwyd fasnachol ond nid yw'n defnyddio'r hyn y mae defnyddwyr yn ei ddefnyddio bob dydd.

Nid yw'n defnyddio'r gwasanaeth negeseuon sy'n hanfodol i fusnesau bach, i'n gweithrediad teuluoedd.

Yr holl gysyniad yw na ddylem fynd i mewn i hyn nes bod rhywun yn dangos bod rhywbeth wedi'i wneud sydd mewn gwirionedd yn groes i niwtraliaeth net sy'n eich taro chi a fi.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.