SlickText: Beth yw Nodweddion a Galluoedd Integreiddio Llwyfan Marchnata SMS?

Llwyfan Marchnata Negeseuon Testun SMS ac MMS

Mae'r rhan fwyaf o fusnesau yn meddwl am negeseuon testun fel y gallu i anfon neges destun at danysgrifiwr yn unig. Fodd bynnag, mae negeseuon SMS ac MMS wedi esblygu dros y blynyddoedd. Ar wahân i ofynion cydymffurfio sylfaenol, mae llwyfannau marchnata negeseuon testun wedi esblygu'n sylweddol gyda llu o opsiynau ymgysylltu, awtomeiddio, segmentu, personoli a galluoedd integreiddio.

SlickText yn blatfform negeseuon testun llawn nodwedd, llawn nodweddion sy'n gadarn ar gyfer y busnes sylfaenol sydd eisiau gwneud rhywfaint o gynnig testun yn cynnig yr holl ffordd i gwmnïau menter sydd am integreiddio SMS ac MMS yn llawn yn eu strategaethau gwerthu a marchnata.

Trosolwg Llwyfan SlickText

Mae negeseuon testun yn anhygoel o bwerus gyda chanlyniadau anhygoel. Rhai o'r pethau y gallwch chi eu gwneud gyda llwyfan negeseuon testun fel SlickText yw:

 • Testun i Ymuno - Gall pobl anfon neges destun i ymuno â'ch rhestrau marchnata SMS trwy anfon allweddair unigryw i rif ffôn byr o'r enw a codau byr. Mae pob allweddair yn unigryw ac yn cynrychioli ei restr negeseuon testun ei hun. Gyda SlickText, gall cleientiaid ddewis a chadw eu cod byr eu hunain.
 • Testun i Bleidleisio - creu arolwg aml-gwestiwn a llifau casglu data y gall tanysgrifwyr a rhai nad ydyn nhw'n tanysgrifio ymgysylltu â nhw trwy neges destun. Yna gallwch chi segmentu'ch rhestrau â'r wybodaeth rydych chi wedi'i chasglu ac ail -getio'ch tanysgrifwyr mewn negeseuon testun yn y dyfodol.
 • Testun i'w Ennill - mae cystadlaethau a sweepstakes yn ffordd wych o ennyn diddordeb eich cynulleidfa ac adeiladu eich rhestr ar yr un pryd! Gofynnwch i bobl anfon neges destun at eich allweddair i 31996 i gystadlu am gyfle i ennill. Mae'r platfform yn actifadu, yn rhedeg, ac yn cwblhau eich cystadlaethau. Maen nhw'n dyfarnu'ch enillwyr ar hap ac rydyn ni'n gwneud y cyfan 100% yn awtomatig.
 • Un y Person - Lawer gwaith byddwch chi'n cynnig bargen arbennig ychwanegol i danysgrifwyr newydd sy'n ymuno â'ch rhestr marchnata testun. Er mwyn cadw pobl rhag cam-drin y fargen honno, dim ond unwaith y mae'r nodwedd hon yn caniatáu i bob person gael eich ateb awtomatig i'w groesawu. Os ydyn nhw'n optio allan ac yna'n optio yn ôl i mewn, fe fyddan nhw'n cael neges yn ôl i'w chroesawu.
 • Arolygon SMS - creu arolwg aml-gwestiwn a llifau casglu data y gall tanysgrifwyr a rhai nad ydyn nhw'n tanysgrifio ymgysylltu â nhw trwy neges destun. Yna gallwch chi segmentu'ch rhestrau â'r wybodaeth rydych chi wedi'i chasglu ac ail -getio'ch tanysgrifwyr mewn negeseuon testun yn y dyfodol.
 • Cwponau Symudol - adeiladu cwponau symudol hyfryd i'w hanfon at eich cwsmeriaid. Maent yn gwbl addasadwy ac yn cynnwys cefnogaeth cod bar POS. Mae pob cwpon hefyd yn darparu dadansoddeg fanwl ar bob rhyngweithio y mae defnyddiwr yn ei gael gyda'ch cynnig.
 • Gwobrau Teyrngarwch - Lansio rhaglen gwobrau teyrngarwch sy'n rhoi hwb i gadw cwsmeriaid ac yn cadw pobl i ddod yn ôl. Mae ein meddalwedd rhaglen ffyddlondeb yn hynod syml a hawdd ei ddefnyddio. Mae eich cwsmeriaid yn sicr o garu!
 • Testunau Pen-blwydd - Casglwch benblwyddi pobl yn hawdd pan fyddant yn tanysgrifio i'ch rhestr testun. Yna, pan fydd eu diwrnod arbennig yn cyrraedd, bydd ein system yn anfon eich neges destun pen-blwydd atynt yn awtomatig. Gallwch reoli popeth! Rydych chi'n ei osod yn llythrennol a'i anghofio!

Defnyddiwch CÔD STR1362 am 15% i ffwrdd!

Dechreuwch gyda SlickText

Nodweddion Llwyfan Neges Testun SlickText:

 • Anfon Negeseuon Testun Torfol - P'un a ydych chi ar gyfrifiadur neu wrth fynd, ni fydd gennych unrhyw broblem anfon eich testunau.
 • Schedulin Neges Testung - Trefnu negeseuon testun yn hawdd i fynd allan ar unrhyw ddyddiad ac amser. Gallwch sefydlu neges sengl, neu ofalu am werth sawl mis o hyrwyddiadau i gyd ar unwaith. Gallwch hyd yn oed awtomeiddio'ch negeseuon trwy eu hamserlennu i'w hailadrodd yn rheolaidd.
 • Negeseuon Testun 2 Ffordd - Mae negeseuon testun mewnflwch / dwyffordd yn caniatáu i danysgrifwyr presennol ymateb i'ch ymgyrchoedd ac anfon negeseuon testun atoch. Mae'n ffordd wych o gadw cysylltiad ac ateb cwestiynau sydd gan bobl. Nodwedd negeseuon testun busnes allweddol y dylai pawb fod yn ei defnyddio.
 • Negeseuon MMS / Lluniau - Atodwch luniau yn hawdd i unrhyw un o'ch negeseuon testun sy'n mynd allan i hybu cyfraddau ymgysylltu ac ymateb gan eich tanysgrifwyr. Yn ogystal, mae MMS hefyd yn caniatáu ichi anfon hyd at 1,600 nod yng nghorff eich negeseuon.
 • Auto-Atebion - a elwir hefyd yn autoresponders SMS, awto-atebion yw'r negeseuon awtomataidd y mae eich cwsmeriaid yn eu derbyn ar ôl anfon eich geiriau testun i god byr. Gallwch gynnig cymhellion, ateb gyda delweddau, gofyn cwestiynau ychwanegol, a llawer mwy!
 • Meysydd Custom - caniatáu ichi storio data personol ar eich cysylltiadau yn ychwanegol at y meysydd safonol fel enw, e-bost, ac ati. Mae hyn yn caniatáu ichi segmentu'ch cysylltiadau ar lefel fwy gronynnog fel y gallwch ddod mor benodol ag yr hoffech chi ar gyfer pa gysylltiadau rydych chi targed yn eich ymgyrchoedd.
 • Personoli - Mae eich cysylltiadau yn llawer mwy na rhifau ffôn ar restr yn unig. Cyfeiriwch bob un yn ôl enw. Mae'r nodwedd hon yn caniatáu ichi uno enwau cyntaf, enwau olaf, a mwy yn hawdd yn eich testunau grŵp ar gyfer y cyffyrddiad personol hwnnw.
 • Dadansoddiadau Manwl - Ennill mewnwelediad anhygoel o ddefnyddiol i'ch ymdrechion marchnata testun. Gyda phopeth o graffiau optio i mewn / allan i stats daearyddol ac olrhain cyswllt, SlickText wedi rhoi sylw ichi ar yr holl bethau pwysig y mae'n rhaid i chi eu gwybod.

Llwyfan Marchnata SMS

 • Segmentu'ch Cysylltiadau - creu is-grwpiau yn eich rhestrau marchnata testun yn seiliedig ar ddata tanysgrifiwr fel cod ardal, dinas, gwladwriaeth, dyddiad wedi'i danysgrifio, a mwy.
 • Ymgyrchoedd Diferu - nodwedd awtomataidd sy'n eich galluogi i anfon cyfres o negeseuon testun sydd ag oedi o ran amser at danysgrifwyr ar ôl iddynt ymuno â'ch rhestr testun. Mae'n offeryn hynod ddefnyddiol sy'n eich helpu i ryngweithio'n barhaus â'ch tanysgrifwyr.
 • Ailadrodd Negeseuon - Angen anfon negeseuon yn rheolaidd? Mae'r nodwedd hon yn caniatáu ichi anfon neges destun awtomataidd trwy nodi rhywfaint o wybodaeth sylfaenol yn unig. Gallwch ailadrodd negeseuon yn ddyddiol, misol, bob yn ail wythnos, ar ddiwrnodau penodol o'r wythnos neu'r mis, ac ati. Mae'r opsiynau'n ddiddiwedd.
 • Ap Symudol dan Sylw Llawn - Rheoli'ch rhaglen negeseuon testun gyfan wrth fynd gyda'n app symudol am ddim. Mae'n cynnwys yr un nodweddion gwych y mae ein profiad bwrdd gwaith yn eu cynnig ac yn cefnogi Apple ac Android.
 • Dilysu Oedran - Mewn rhai achosion, efallai na fyddwch ond eisiau marchnata i bobl dros oedran penodol. Dim ond fflicio ar ddilysu oedran, gosodwch eich gofyniad oedran a bydd yn rhaid i ddefnyddwyr ateb gyda'u dyddiad geni cyn tanysgrifio. Dim ond y rhai sy'n cwrdd â'r gofyniad oedran all ymuno!

Defnyddiwch CÔD STR1362 am 15% i ffwrdd!

Dechreuwch gyda SlickText

Integreiddiadau SlickText

 • Ffurflenni Optio Mewn Gwe - Adeiladu ffurflen optio-i-mewn-gyfeillgar symudol y gellir ei defnyddio fel tudalennau glanio, mewn ciosgau, ar dabledi, neu wedi'i hymgorffori ar eich gwefan. Mae adeiladwr ffurflenni SlickText yn ei gwneud hi'n anhygoel o hawdd adeiladu'r ffurflenni hyn heb unrhyw wybodaeth o ddylunio na chod.
 • Dolenni Opt-In - Optio pobl i mewn gyda chlicio dolen. Mae ein dolenni optio i mewn â chod unigryw yn darparu ffordd wych o dyfu eich rhestr. Cliciwch ar un ar unrhyw ddyfais symudol a bydd yr ap negeseuon yn agor gyda'r rhif a'r allweddair yn awtomatig.
 • Testun i Danysgrifio - Mae'r nodwedd hon yn caniatáu ichi ddal cyfeiriadau e-bost tanysgrifwyr ar ôl ymuno â'ch rhestrau testun. Mae'n ffordd wych o dyfu eich ymdrechion marchnata e-bost ar y cyd â marchnata testun. O'ch dangosfwrdd, gallwch yn hawdd allforio'ch e-byst a gasglwyd yn uniongyrchol i'ch hoff ddarparwr marchnata e-bost.
 • Integreiddiadau E-bost - Cydamseru'r e-byst rydych chi'n eu dal yn awtomatig â'ch hoff wasanaethau marchnata e-bost fel Mailchimp, Cyswllt Cyson, ActiveCampaign, a llawer o rai eraill. Mae hyn i gyd yn digwydd mewn amser real ac nid oes angen ymyrraeth gennych chi. Dim ond ei osod a gadael i'r data lifo.
 • Integreiddio Shopify - Mae integreiddiad uniongyrchol SlickText â Shopify yn caniatáu ichi ddarparu opsiwn i gwsmeriaid optio i mewn i'ch rhestr marchnata SMS wrth y ddesg dalu. Ar ben hynny, mae'n gadael i ddata lifo o Shopify i SlickText fel y gallwch greu segmentau tanysgrifiwr, targedu pobl yn seiliedig ar bryniannau, ac anfon negeseuon SMS cart wedi'u gadael.
 • Integreiddio Facebook - Lladd dau aderyn ag un garreg gyda'n integreiddiad Facebook. Gyda dim ond 1 clic ychwanegol, gallwch groes-bostio'ch negeseuon testun i Facebook hefyd. Mae gennych hyd yn oed yr opsiwn o drydar eich post Facebook fel y gall fod yn wahanol i'ch testun! Gwyliwch y Fideo!
 • Integreiddio Zapier - Mae Zapier yn wasanaeth sy'n cysylltu apiau a meddalwedd fel y gellir eu defnyddio gyda'i gilydd. Mae ein hintegreiddio Zapier yn caniatáu ichi gysylltu SlickText â dros 1,100 o wasanaethau poblogaidd y mae pobl yn eu defnyddio bob dydd.
 • API RESTING - P'un a ydych chi'n ddatblygwr annibynnol neu'n gorfforaeth fawr, bydd ein API SMS REST yn caniatáu i'ch cais ddechrau tecstio yn hawdd!
 • Bachau gwe - Angen cipio data amser real ar ddigwyddiadau sy'n digwydd gyda'ch cyfrif? Mae ein llyfrau gwe yn ffordd gyflym a hawdd i'ch cais gasglu gwybodaeth pan fydd y digwyddiadau hynny'n digwydd.
 • Sync Data - Oes gennych chi ddata tanysgrifiwr unigryw yr hoffech chi ei segmentu yn seiliedig? Rydym yn ei gwneud yn hawdd cysoni'r holl wybodaeth honno â'ch tanysgrifwyr presennol gyda dim ond ychydig o gliciau.

SlickText â phopeth sydd ei angen ar eich sefydliad i adeiladu a rheoli Cludwr a Yn cydymffurfio â CTIA rhaglen farchnata negeseuon testun - gan gynnwys rheoli cyswllt diderfyn, dilysu dau ffactor (2FA), storfa ddiogel, cefnogaeth aml-ddefnyddiwr, a chynlluniau graddadwy heb gontractau.

Yn ogystal, rydym yn cynnig amrywiaeth eang o adnoddau marchnata SMS a deunyddiau addysgol i unrhyw un sydd am ddatblygu eu gwybodaeth a hogi eu sgiliau.

Defnyddiwch CÔD STR1362 am 15% i ffwrdd!

Dechreuwch gyda SlickText

Datgeliad: Rwy'n defnyddio dolenni cyswllt yn yr erthygl hon.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.