Slick Kick: Llwyfan Marchnata Aml-Sianel Byd-eang

cic slic

Tra bod eu gwefan yn cyhoeddi eu platfform fel Marchnata Automation system, nid wyf yn siŵr y byddwn yn cytuno o ystyried adolygiad o nodweddion Slick Kick. Mae awtomeiddio marchnata fel arfer yn cynnwys llif ymgyrchoedd a sgorio plwm i gynorthwyo gyda rhaglen farchnata i mewn ... nad yw'n ymddangos bod Slick Kick yn ei gefnogi. Ond byddaf yn tystio i'w galluoedd marchnata aml-sianel fel y gwelwch o'r rhestr isod y fideo ... waw! Mae'r platfform hwn eisoes yn aml-iaith ac yn barod i fynd. Fe wnaethant hyd yn oed gyhoeddi cyfrif am ddim am oes i gwsmeriaid sydd â llai na 2,000 o gysylltiadau yn eu cronfa ddata.

Pan fydd platfformau'n siarad am fod yn All-in-One, mae fy llygaid yn tueddu i wydro drosodd ... ond mae Slick Kick bron bob cyfrwng wedi'i bwndelu i'w blatfform:

 • Marchnata E-bost - datrysiad marchnata e-bost gydag amrywiaeth o dempledi lle gallwch chi anfon, olrhain a rheoli.
 • Darlledu Ffacs - ydy, mae'n dal yn hyfyw ac weithiau'n haws cael rhif ffacs i farchnata'ch nwyddau na chyfeiriad e-bost.
 • SMS Marchnata - mae negeseuon testun yn parhau i fod yn gyffredinol ac yn effeithiol, gan ddarparu rhai o'r cyfraddau adbrynu uchaf ar gynigion o unrhyw gyfrwng.
 • ffurflen Builder yn eich helpu i gasglu'r wybodaeth sy'n ofynnol i adeiladu rhestr Opt In. Yn hawdd creu adeiladwr ffurflenni i gasglu data yn seiliedig ar eich anghenion personol.
 • Tudalennau Glanio - helpu eich busnes i dyfu a chael amlygiad y tu hwnt i'ch un safle.
 • Ymatebydd - cryfhau'ch perthnasoedd â'ch cleientiaid a'ch rhagolygon ynghyd â thyfu eich ymgyrch farchnata e-bost a'ch refeniw.
 • Arolwg Ar-lein - creu ffurflenni, arolygon barn ac arolygon i gael gwybodaeth yn ddigonol i'ch rhagolygon a'ch cwsmeriaid.
 • Darlledu Llais - atgoffa'ch cwsmeriaid trwy wasanaeth awtomataidd darlledu llais ynghylch eu taliad nesaf, apwyntiad, diweddariadau a mwy.
 • Rheoli Digwyddiadau - ni fu cynnal digwyddiad erioed yn haws erioed o'r blaen.
 • Rheoli Cyswllt - rheoli'ch holl gysylltiadau mewn un lleoliad ac integreiddio â Zoho, Salesforce neu Microsoft Dynamics.
 • Ymgyrch Twitter - Ewch yn Gymdeithasol, Ewch yn Fyd-eang a Go Viral.
 • Ymgyrch Facebook - Rhwydweithio gyda'ch cwsmeriaid a'ch rhagolygon.

Nid wyf yn siŵr ble mae'r bobl, ond o ystyried rhywfaint o'r Saesneg sydd wedi torri ar y wefan, ni allaf ond tybio eu bod wedi'u lleoli yn rhywle lle mae'r Saesneg yn ail iaith. Ers iddo ymddangos bod eu blog newydd lansio ar Dachwedd 1af, 2013 - rwy'n dyfalu bod rhywfaint o waith i'w wneud o hyd ... ond mae'n edrych yn addawol iawn.

Rwyf wrth fy modd â'r her y mae'r llwyfannau hyn yn ei rhoi o flaen llwyfannau marchnata sefydledig. Er bod datblygiad wedi dod yn haws a thechnoleg wedi dod yn rhatach, nid yw llwyfannau marchnata wedi addasu eu prisiau ynghyd â'r tueddiadau. Efallai y bydd cychwyniadau newydd fel hyn yn sicr yn cael troedle ac yn gostwng prisiau trwy'r diwydiant, gan sicrhau bod marchnata aml-sianel ar gael i unrhyw fusnes maint.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.