SlayerAI: Pennu'r Llawer o Eiriau Gwahanol y Mae Angen i Chi Eu Hennill

SlayerAI - Pennawd Artiffisial ac Optimeiddio Llinell Pwnc

Ar gyfartaledd, pump gwaith cymaint o bobl yn darllen y pennawd ag darllen y copi corff. Pan fyddwch chi wedi ysgrifennu'ch pennawd, rydych chi wedi gwario wyth deg cents allan o'ch doler.

David Ogilvy, Ogilvy ar Hysbysebu

Mae llofrudd yn ddeallusrwydd artiffisial (AI) cynnyrch sy'n rhagweld pa mor ddeniadol yw pennawd i gynulleidfa benodol. Er enghraifft, mae'n deall bod denim dugiaid llygad y dydd yn 15% yn fwy deniadol na denim siorts byr yn y farchnad ffasiwn. Mae Slayer yn prosesu testun yn seiliedig ar ble bydd y copi yn ymddangos, gan roi canlyniadau wedi'u teilwra i chi i sicrhau'r llwyddiant mwyaf i'ch cynulleidfa. Mae'r AI yn gweithio trwy ddadansoddi miloedd o ymgyrchoedd a thestunau blaenorol, ynghyd â'u heffeithiolrwydd. Yna caiff ei hyfforddi i adnabod a yw testun yn ddeniadol ai peidio.

Astudiaeth Achos SlayerAI

Un enghraifft o sut mae Slayer yn cael ei ddefnyddio oedd rhoi hwb i gyffyrddiadau cwsmeriaid 30% ar gyfer y cwmni seiberddiogelwch a fasnachir yn gyhoeddus, UnSbaen. Defnyddiodd OneSpan Slayer i wneud y gorau o linellau pwnc e-bost trwy nodi'r permutation mwyaf deniadol:

slayerai astudiaeth achos onespan

Pam mae SlayerAI yn bwysig?

Dros y 3 blynedd diwethaf mae nifer y copi sy'n cael ei gynhyrchu cynyddu 10x drosodd.

Disgwylir i faint y Farchnad Creu Cynnwys Digidol Byd-eang gyrraedd US$ 38.2 biliwn erbyn 2030 ar CAGR o 12% yn ystod 2020 a 2030. Oherwydd dyfodiad rhith-realiti a deallusrwydd artiffisial, mae offer creu cynnwys digidol yn dyst i gynnydd sydyn yn y galw. yn ystod y cyfnod a ragwelir. 

Mewnwelediad, Marchnad Creu Cynnwys Digidol

Mae'r twf hwn wedi'i ysgogi gan sawl ffactor - y newid cynyddol i fasnach ar-lein, y nifer fawr o ddefnyddwyr newydd yn dod ar-lein am y tro cyntaf, a'r gallu i greu copi gydag AI.

Mae mwy o dalent ac offer nag erioed i greu cynnwys, ac mae’r newid i fasnach ar-lein yn chwyddo’r galw am gopi… a dim ond mynd yn fwy y mae’n mynd.

Mae SlayerAI yn rhoi'r gallu i chi atseinio gyda'ch cynulleidfa mewn môr o gynnwys rhad. Gyda hyn, mae cyfathrebu gwych yn dod yn bŵer mawr. I sefyll allan gyda'ch copi, mae'n cymryd mwy na dim ond sicrhau bod gennych ramadeg a sillafu cywir, neu ddilyn yr arferion marchnata gorau yn unig, oherwydd mae'r diwedd gêm yn ymwneud â gallu cwrdd â'ch cynulleidfa yn eu gilfach.

Ar hyn o bryd, mae problem cyfathrebu gwael yn cael ei datrys trwy ymyrraeth â llaw (ee, golygydd dynol) a'r defnydd o offer meddalwedd penodol a fydd yn cynnig confensiynau generig i chi (yn ramadeg yw'r mwyaf poblogaidd). Er y gall golygyddion dynol fod yn wych ac yn benodol i niche, gall dod o hyd i ysgrifennwr copi arbenigol fod yn ddrud a dim ond cymaint o waith y gallant ei wneud.

SlayerAI yw'r cynorthwyydd delfrydol, yn enwedig pan mai'r nod yw cael eich ymgyrchoedd marchnata i berfformio'n dda, yn gyson.

Ar gyfer pwy mae SlayerAI orau?

Mae SlayerAI yn offeryn gwych i unrhyw un sy'n ysgrifennu copi ar-lein. Ar hyn o bryd, mae defnyddwyr Slayer yn cynnwys mentrau mawr, busnesau bach, asiantaethau marchnata, ac ysgrifenwyr copi llawrydd unigol.

Mae'r AI yn rhad ac am ddim i'w ddefnyddio am gyfnod cyfyngedig, a gall helpu ar unwaith i wella cynnwys, yn ogystal â:

  • Gwneud wythnosau o brofion A/B mewn munudau yn lle misoedd
  • Gwiriad sillafu am effaith, yn lle gramadeg
  • Rheoli ansawdd ar unwaith ar gyfer ysgrifenwyr copi iau

Yr allwedd i ysgrifennu copi da yw penderfynu beth mae'ch cynulleidfa ei eisiau yn gyntaf, ac yna ymgorffori'ch brand. Dyna pam y creodd Slayer y gallu i ddewis o blith dwsinau o gynulleidfaoedd targed; o bobl sydd â diddordeb mewn crypto, i'r rhai sydd â diddordeb mewn ffasiwn, harddwch, ffitrwydd, ceir, adnewyddu cartrefi a mwy.

Mae ein AI wedi cael ei brofi'n helaeth gyda grŵp bach o ddefnyddwyr beta, ac mae'r canlyniadau wedi bod yn rhyfeddol. P'un a oedd yn helpu busnes newydd cynyddu cyfraddau agored o 12% i 19%, neu helpu asiantaeth farchnata i dyfu drwy ganiatáu iddynt dreulio llai o amser yn gwirio eu gwaith.

Eisiau ysgrifennu gwell penawdau gwefan, llinellau pwnc, teitlau blog, copi hysbyseb, postiadau cymdeithasol a SMS? Slayer ydych chi wedi gorchuddio ar bob ffrynt.

Sut mae SlayerAI yn gweithio?

Mae defnyddio Slayer yn syml, cofrestrwch ar gyfer cyfrif am ddim, mewngofnodi, ac yna:

  1. Dewiswch eich cynulleidfa darged
  2. Mewnbynnwch y copi yr hoffech ei sgorio, a dewiswch a hoffech awgrymiadau
  3. Cliciwch ar y broses

Dyna fe! Os na welwch eich cynulleidfa darged ddelfrydol, yna gallwch ofyn am un newydd gennym ni gan ddefnyddio'r gwymplen ar ochr chwith y wefan.

Y sgôr a welwch yw canran y siawns sydd gan eich testun o fod yn hynod ddeniadol. Mae'r AI yn 80% + yn gywir, sy'n golygu y bydd eich penawdau nawr yn dal llygaid eich darllenwyr gwerthfawr yn amlach.

Beth sy'n digwydd pan fyddwch chi'n mynd yn firaol?

Gall rhoi'r siawns orau o fynd yn firaol i'ch cynnyrch neu wasanaeth newid ffawd eich cwmni yn sylweddol. Dyna'r gwahaniaeth rhwng blwyddyn werthiant uchaf erioed a chynnal y status quo.

Eich siawns orau o dyfu a mynd yn firaol yw defnyddio SlayerAI i sicrhau eich bod yn gwneud y gorau o'ch ymdrechion marchnata. Cofrestrwch nawr a chael 2 wythnos o SlayerAI yn hollol rhad ac am ddim!

Cofrestrwch Ar Gyfer Treial SlayerAI

Datgelu: Rwy'n defnyddio fy dolenni cyswllt ar gyfer Amazon a SlayerAI yn yr erthygl hon.