Banciau Yn Annog Cynhesu Byd-eang

DIWEDDARIAD 8 / 9 / 2007: Ddim yn siŵr a oedd ganddo unrhyw beth i'w wneud â'm post blog, ond mae Sky Financial bellach wedi ad-dalu'r $ 1.75.

Neges i'm banc, Sky Ariannol:

Ar 8/3/2007 teithiais i beiriant ATM Smith Valley a ATM Line County oddi ar US31 ac roedd y ddau beiriant ATM allan o wasanaeth. Byddwn yn gwerthfawrogi cael gwared ar y FFIOEDD GWASANAETH DEFNYDDIO ATM TRAMOR 08-03-2007 $ 1.75 ar fy nghyfrif. Doedd gen i ddim dewis arall ond ymweld â pheiriant ATM banc arall.

Ymateb gan Sky Bank:

Karr, Mr.

Yn anffodus ni fyddwn yn gallu ad-dalu'r ffi gwasanaeth defnyddio ATM tramor. Mae pum lleoliad gwahanol o fewn radiws 5 milltir yn Greenwood. I drafod y mater hwn ymhellach, gallwch siarad â'ch rheolwr Canolfan Ariannol Greenwood.

Hefyd gyda'r uno sydd ar ddod â Huntington Bank gallwch ddefnyddio unrhyw beiriant ATM Banc Hunington heb unrhyw daliadau gwasanaeth o gwbl. Bellach mae 1,400 o beiriannau ATM rhwng Sky a Huntington y gallwch eu defnyddio.

Diolch am fancio gyda Sky Bank.

Testun Gwreiddiol

Adborth Ariannol Sky

Dyma pam rwy'n casáu banciau a pham mae'r drafodaeth drosodd:

 1. Peidiwch â diolch i mi am fancio gyda Sky Bank. Ceisiais ddwywaith i fancio gyda Sky Bank ond roedd eich peiriannau ATM i lawr.
 2. Felly rydych chi'n llwyr ddisgwyl i mi barhau i yrru o beiriant ATM i beiriant ATM nes i mi ddod o hyd i un sy'n gweithio?
 3. Rwyf i fod i gyffroi y bydd 1,400 yn fwy o beiriannau ATM na fydd ar gael o bosibl?

Os ydych chi erioed wedi gweld faint o ffioedd rydw i wedi eu racio gyda'r dynion hyn, byddech chi'n tagu. Mae'r ffaith na fyddant yn esgusodi $ 1.75 syml yn chwerthinllyd. Rwy'n gobeithio y bydd yr adran Gwasanaeth Cwsmeriaid gyfan yn lleihau yn yr uno.

Dyma'r pum lleoliad ... cyfleus, huh?

Peiriannau ATM Banc Ariannol Sky yn Greenwood

13 Sylwadau

 1. 1
 2. 2

  Helo Elizabeth!

  Do, fe wnaethon nhw i mi fynd! Doeddwn i ddim wedi cynhyrfu mewn gwirionedd nes i mi ddarllen yr ymateb! Rwyf am fod yn siŵr eu bod yn cael eu gwerth $ 1.75 allan o hyn. 🙂

  Cheers,
  Doug

 3. 3

  Doug,

  Mae'n rhaid i chi fynd gyda'r banc ar-lein. Rydw i wedi bod yn bancio gyda Everbank am yr 8 mlynedd diwethaf. Maent yn ad-dalu hyd at $ 6 / mo i mi ar ffioedd ATM. Maen nhw hyd yn oed yn darparu'r amlen â thâl postio i anfon y derbynebau i mewn.

  Mae Everbank hefyd yn darparu tunnell o nodweddion gwych eraill y gall y mwyafrif o fanciau eu cyffwrdd hyd yn oed.

  Ni allaf gredu faint o bobl sy'n dal i ddefnyddio'r banciau brics a morter. Dwi ddim yn gweld y pwynt mewn gwirionedd.

  Regards,

  Randy

 4. 4

  Dim ond i wneud i chi deimlo'n well - na, ddim mewn gwirionedd.

  Byddwn i'n dweud ei bod hi'n amser banc newydd, ond ni fyddai'r sefyllfa'n gwella. Eich unig opsiwn go iawn yw siarad â'ch rheolwr banc lleol.

  O ran y 1400 ATM - dyna 1400 rhwng y ddau fanc, nid 1400 o rai newydd, a'u lledaenu rhwng faint o daleithiau? Ac, a ydych chi erioed wedi gweld peiriant ATM Huningdon lle rydych chi'n byw? Dwi erioed wedi gweld un yma.

  Mae fy banc cyfrifon personol yn Sky hefyd. Mae wedi cael ei werthu dair neu bedair gwaith ers i mi fod yno. Nid wyf erioed wedi cael problem, ond nid wyf yn defnyddio peiriannau ATM.

 5. 5

  Rwy'n credu mai'r hyn sy'n peri cryn bryder yw pris uchel EITHRIADOL taliadau gwasanaeth. $ 1.50 i $ 1.75 y trafodiad? Heck, mae angen i chi dynnu isafswm o $ 100 yn ôl ar y tro i gael y sugnwr hwnnw o 1%!

  Yma yng Nghanada dim ond ychydig o fanciau sydd gennym sy'n braf, fodd bynnag, mae llai a llai o beiriannau ATM o bob banc a mwy o'r peiriannau ATM annibynnol yn ymddangos ledled y lle. Llai o beiriannau ATM banc a rhai mwy annibynnol = mwy o daliadau gwasanaeth…

  Rwy'n cael fy hun yn dweud “OES!” i gefnau arian parod pan ofynnir iddynt adeg y ddesg dalu mewn siop - dim tâl gwasanaeth gwirion…. A beth yw'r hec gyda 'gwefr gwasanaeth' beth bynnag? Mae'n dâl CYFLEUSTER. Mae fy banc yn codi tâl arnaf am wasanaeth - dim ond ddim yn siŵr iawn beth rydw i'n ei gael amdano ...

  Banciau a chwmnïau ffôn symudol - bane fy modolaeth.

  • 6

   Math o ddoniol ... dwi'n meddwl efallai bod gen i gyfrif Banc Brenhinol Canada o hyd. Pe na bai ar gau am ffioedd (y mae'n debyg ei fod) ... pwy a ŵyr, efallai fy mod i'n filiwnydd! Yn enwedig nawr bod y loony yn tyfu'n gryfach na'n bwch!

   Amen ar y banciau a chwmnïau ffôn symudol. Mae'n ymddangos po hynaf yr ydych chi fel cwmni, y gwaethaf a gewch wrth ofalu am y cwsmer! Taflwch gwmnïau hedfan i mewn yno hefyd.

 6. 7

  @Rick: Rwy'n fanciwr ar-lein enfawr, Rick. Rwy'n credu mai dyna pam y gwnes i gymaint o stemio ar hyn. Fe wnes i hyd yn oed agor fy nghyfrif ar-lein! Nid oedd hynny byth yn costio cant iddynt drin fy musnes.

  @Randy: Da clywed eu bod nhw'n eich trin chi'n iawn, Randy! Rydw i'n mynd i agor cyfrif gyda nhw.

 7. 8
 8. 9

  Sut meiddiwch chi wneud sylw eich bod yn gobeithio bod yr Adran Gwasanaeth Cwsmer gyfan wedi lleihau oherwydd yr uno ??? Ya gwybod, mae yna lawer ohonom sy'n gweithio yno a fyddai'n CARU rhoi eich ffioedd yn ôl i bob un ohonoch ond nid oes gennym yr awdurdod i wneud hynny. Mae yna gannoedd o bobl sy'n mynd i golli eu swyddi. Bydd cannoedd o blant, pa ffyrdd o fyw y maent yn eu defnyddio, yn newid yn ddramatig. Felly peidiwch â gwneud sylw fel yna oherwydd ni allwch ddod i delerau â ffi ATM fach wirion $ 1.75 a gawsoch yn ôl beth bynnag ar gyfer eich gwefan fach crybaby. Nid bai bai gwasanaethau cwsmeriaid y codwyd arnoch chi ac nid eu bai nhw yw na chafodd ei ad-dalu ar y dechrau. Roedd yr hyn a wnaethoch i'w gael yn ôl yn iawn ond cyfeiriwyd y sylwadau llym a wnaethoch at y bobl anghywir. Gallaf bron eich gwarantu pe byddech yn siarad ag UNRHYW un o'r cynrychiolwyr sydd oddi ar y swydd, byddent yn dweud wrthych y byddent YN CARU rhoi eich ffioedd yn ôl ichi. Felly cyn i chi redeg eich ceg am bobl, gwyddoch am eich ffeithiau cyn i chi falu pobl yn fwy na'r hyn y mae cwmni eisoes wedi'i falu. Mae'r rhan fwyaf o bobl sy'n colli eu swyddi wedi bod yno ers blynyddoedd ac nid eu bai nhw yw y codwyd ffi arnoch y penderfynodd rhyw filiwnydd banciwr ei godi er mwyn iddo ddod yn gyfoethocach. Yr hyn y dylech fod wedi'i ddweud oedd eich bod yn gobeithio y bydd y bobl sy'n gwneud y rheolau yn colli eu swyddi. Nid ydym yn cael dim byd ac yn cymryd cymaint o gamdriniaeth, a'ch sylw yn fân gamdriniaeth. Sut hoffech chi pe bai rhywun yn dweud wrthych yfory nad oedd gennych swydd bellach? Neu pe dywedwyd wrth rywun yn eich teulu fod cwmni arall yn cymryd yr awenau ac na fyddai eu hangen mwyach? Mae'n anodd iawn ei gymryd. Felly peidiwch â gwneud sylwadau yn seiliedig ar eich barn chi, dysgwch y ffeithiau cyn i chi benderfynu y dylech chi ddymuno i ni i gyd allan o swydd.

  • 10

   Cwsmer,

   Yr unig ffordd y mae cwmni'n newid yw o'r tu mewn. Pe bai gweithwyr gwych yn gadael cyflogwyr gwael neu gwmnïau gwael, byddai'n dysgu gwers i'r cwmni hwnnw.

   Os oeddech chi wir eisiau gwneud rhywbeth yn ei gylch a'ch bod chi'n credu ei fod yn annheg hefyd, yna dylech chi adael yn hytrach na chefnogi sefydliad o'r fath.

   Rydych chi'n gwybod ac rwy'n gwybod bod Sky Bank (ac enwau blaenorol) yn gwneud swm enfawr o arian i ffwrdd o bobl dlawd yn talu ffioedd a dirwyon. Dylai fod yn droseddol ... ond cyn belled â bod ganddyn nhw lemmings i wneud eu cynnig, mae'n debyg na fydd pethau'n newid.

   Doug

 9. 11

  GADAEL? Mae'n haws dweud na gwneud pan nad yw swyddi bron yn anghysbell lle rwy'n byw. Nid oes unrhyw swyddi allan nad oes ganddynt bolisi / gweithdrefn y bydd pawb yn cytuno arni. Nid yw'r ffaith eich bod chi'n gweithio i gwmni nad yw'n berffaith yn eich gwneud chi'n berson drwg. Ac nid oes gan y Gwasanaeth Cwsmer unrhyw beth i'w wneud â'ch $ 1.75. Ni wnaethom godi'r ffi honno. Ac rwy'n credu ein bod ni i gyd yn talu'r ffi wirion honno hefyd. Ond dwi'n dweud wrthoch chi, mae'r mwyafrif o fanciau yn ei godi. Ac mae'r mwyafrif o fanciau yn codi tâl arnoch i ddefnyddio'ch debyd yn y siop. Fodd bynnag, nid yw SKY yn gwneud hynny. Felly chi'n gweld, mae yna lawer o bolisïau sy'n sugno ac sydd yn unrhyw le rydych chi'n mynd. Rwy'n siŵr y gall rhywun sy'n gweithio yn Walmart ddweud wrthych chi am rywbeth sy'n sugno yno ... os ydyn nhw'n codi gormod am eitem, ai pobl sydd ar fai oherwydd eich bod chi'n teimlo eich bod chi wedi cael eich rhwygo? Yn ymddangos i mi mae angen ichi ddod o hyd i bethau gwell i'w gwneud gyda chi amser na phoeni am $ 1.75 ac yna troi o gwmpas a dymuno i adran gyfan o dros 100 fod yn ddi-waith ac yn y llinell ddiweithdra y mae CHI yn talu trethi amdani !!!!

  • 12

   Cwsmer,

   Efallai y byddaf yn cymryd fy siawns ar y trethi. O leiaf mae trethi'n ceisio bod yn deg ar draws ystodau incwm (mewn gwirionedd, maen nhw'n cosbi'r cyfoethog). Mae ffioedd banc yn syml yn cosbi'r dosbarth canol ac is.

   Mae'n swnio fel eich bod chi'n weithiwr angerddol sy'n poeni am eich cleientiaid. Gobeithio y dewch chi o hyd i rywbeth gwell! Dwi wir yn gwneud.

   Doug

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.