Neidio Yr Ailddechrau a'r Ffair Swyddi

pobl linell

Ddydd Sul, roeddwn i'n gweithio ar gynlluniau cychwyn arall a chefais drafodaeth gyda fy holl bartneriaid am dryloywder a'r Rhyngrwyd. Nid yw'n wahanol. Fel arweinwyr busnes, mae angen iddyn nhw fod allan o flaen y fuches, mae angen iddyn nhw gael eu presenoldeb yn hysbys, mae angen cael lluniau allan yna y gall pobl eu gweld. Mae angen iddyn nhw gamu y tu allan i'w plisgyn naturiol o fod yn fewnblyg os ydyn nhw am i ni gael ein hariannu a dod o hyd i adnoddau.

Os ydych chi'n ddi-waith, mae angen i chi wneud yr un peth.

Mae'r cwmni rydw i'n gweithio iddo yn llogi. Ni fyddwch yn dod o hyd iddynt mewn ffair swyddi gyda chwmnïau mawr sy'n llenwi swyddi heb ddiwedd yn eu ffermydd ciwbicl. Ni fyddwch yn dod o hyd iddynt yn sgwrio trwy ailddechrau, chwaith. Hefyd ni fyddwch yn dod o hyd iddynt yn prynu lle ar safle dosbarthedig y mae angen cymorth arno, chwaith.

Rydyn ni'n dod o hyd i ymgeiswyr gwych trwy ein rhwydwaith o gydweithwyr (gan gynnwys cwmnïau lleoli) ac rydyn ni'n ymchwilio iddyn nhw ar Google i weld sut y byddent yn ffitio i mewn i gwmni cyfryngau cymdeithasol. Mae'n gwmni gwych. Mae'n gwmni sy'n tyfu. Mae'n gwmni cyffrous.

Yn benodol i weithwyr proffesiynol marchnata, sgipiwch y siwt a chlymu a chael eich enw allan yna. Gwasgwch y cnawd mewn digwyddiadau lleol, cynnal blog, gwirfoddoli i ddysgu rhai dosbarthiadau i weithwyr proffesiynol rhanbarthol, a chysylltu â'ch rhwydwaith a gwneud rhywfaint o ymgynghori am ddim ar eu cyfer. Peidiwch ag eistedd ar y soffa yn aros i'r ffôn ganu.

Pe bawn i'n ddi-waith, rwy'n onest ddim yn siŵr fy mod i eisiau gweithio i gwmni sy'n dal i ddilyn y fuches ac yn ddiog yn chwilio am yr un ymgeiswyr o'r un gwefannau ar-lein ag y gwnaethon nhw eu defnyddio ddegawd yn ôl.

Dyma'ch amser, eich cyfle, i gamu allan o flaen y pecyn a gwneud enw i chi'ch hun.

7 Sylwadau

 1. 1
 2. 2
 3. 3

  Mae'n farchnad cyflogwyr. Fel rheol, ni allwch logi'r 10% uchaf, oherwydd mae ganddyn nhw swyddi eisoes ac mae'n rhaid eu denu i ffwrdd. Ond heddiw, mae yna bobl weithgar, ddisglair, greadigol nad oes ganddyn nhw swyddi. Mae cwmnïau (fel cyflogwr Doug Compendium) yn graff i ddisgwyl gallu llogi'r gorau o'r gorau heb orfod cloddio.

  Nid yw gwneud cais am swydd trwy'r drws ffrynt byth yn syniad gwych, ac os ydych chi eisiau swydd wych, mae'n debyg ei fod yn wastraff amser yn yr economi hon. Nawr i ddangos eich angerdd a'ch cymhwysedd wrth chwilio am swydd. Bydd cyflogwyr sy'n werth gweithio iddynt yn cydnabod eich ymdrechion ac yn eich gwobrwyo â safle gwych.

  @robbylladdiad

 4. 4
 5. 5

  Mae hon yn erthygl wych, mae gormod o bobl yn gorlifo'r ffeiriau swyddi a does dim yn cael ei gyflawni. Pe bai pobl yn eistedd yn ôl ac yn sylweddoli ble i fynd i gael eu cyflogi byddent yn well eu byd.

 6. 6

  Rwyf wedi bod yn hyrwyddo'r angen i gymryd rhan yn y cyfryngau cymdeithasol ac adeiladu eich sylfaen gyswllt yn LinkedIn ac eraill. Mae'n ymddangos nad un lle y mae pobl yn mynd i ddarganfod mwy am ymgeisydd ond y lle 1af.

  Meddyliwch os oeddech chi eisoes wedi'ch cysylltu yn eich marchnad darged, wedi gwneud sylwadau ar flog cwmnïau a'u dilyn ar twitter. Pa mor gyffyrddus fyddech chi yn y cyfweliad hwnnw? Yn bwysicach fyth efallai, pa mor gyffyrddus fyddai'r cyflogwr?

  Rwy'n cytuno â Doug, mae pobl sydd newydd ddechrau 6 mis yn ôl yn y cyfryngau cymdeithasol filltiroedd o flaen y rhai nad ydyn nhw wedi gwneud hynny.

 7. 7

  Da gweld nad fi yw'r unig un sy'n cael llawer o bobl yn chwilio am swydd yn y cyfryngau cymdeithasol nad oes ganddyn nhw broffiliau hyd yn oed! Mae'n rhy ddrwg nad yw rhai pobl yn meddwl am ddewis eu cyflogwr yn ddoeth - yn lle hynny maen nhw eisiau cael swydd yn unig - unrhyw swydd.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.