Gwaith SkAdNet? Blwch Tywod Preifatrwydd? Rwy'n sefyll gyda MD5s

ID Ad Symudol

Roedd cyhoeddiad Apple ym mis Mehefin 2020 y byddai'r IDFA yn nodwedd optio i mewn i ddefnyddwyr erbyn datganiad iOS 14 mis Medi yn teimlo fel bod y ryg yn cael ei dynnu o dan y 80 biliwn o ddiwydiant ad, anfon marchnatwyr i mewn i frenzy i ddod o hyd iddynt y peth gorau nesaf. Mae bellach wedi bod dros ddau fis, ac rydyn ni'n dal i grafu ein pennau.

Gyda'r diweddar gohirio mawr ei angen tan 2021, mae angen i ni fel diwydiant ddefnyddio'r amser hwn yn effeithiol i ddod o hyd i safon aur newydd ar gyfer casglu data defnyddwyr; un sy'n mynd i'r afael â phryderon preifatrwydd tra hefyd yn gallu targedu gronynnog. Ac rwy'n credu, yn gyffredinol, mai'r safon newydd honno yw hash e-bost MD5.

Beth yw MD5?

Mae algorithm crynhoad neges MD5 yn swyddogaeth hash a ddefnyddir yn helaeth sy'n cynhyrchu gwerth hash 128-did.

Mae llawer yn y diwydiant yn aros yn yr adenydd Gwaith SkAdNet Apple ac Blwch Tywod Preifatrwydd Google Chrome, ond mae anfanteision niferus i'r ddau. Mae'r ddau yn atal masnach agored gan eu bod yn ecosystemau caeedig sy'n eiddo i'r platfformau eu hunain ac yn cael eu gweithredu ganddynt. Os yw'r diwydiant yn ailalinio â'r isadeileddau ad hyn, byddai'r cewri technoleg hyn yn gallu monopoli ymhellach ac atal cynnydd yn y diwydiant oni bai bod safon fwy agored arall yn cael ei chreu.

Beth yw SkAdNetwork?

Mae SKAdNetwork yn fframwaith ar gyfer priodoli gosodiadau symudol sy'n gwarchod preifatrwydd. Ei nod yw helpu i fesur cyfraddau trosi ymgyrchoedd gosod apiau (CPI) heb gyfaddawdu ar hunaniaeth defnyddwyr.

Beth yw SKAdNetwork a beth mae'n ei wneud?

Yn ogystal, mae'r systemau hyn yn colli allan ar yr ychwanegiad gwerth mwyaf ar gyfer targedu - data amser real. Gan fod hysbysiadau o briodoli yn cael eu hanfon rhwng 24 i 48 awr ar ôl y ffaith, ni fydd hysbysebwyr yn gallu targedu defnyddwyr ar hyn o bryd eu bod yn y farchnad ac ni fyddant yn gallu clymu gweithgaredd ap i amser penodol, sy'n rhwystro'r defnyddioldeb y data ei hun.

Heblaw am yr holl anfanteision hyn, ni ddylem anwybyddu'r risgiau cynhenid ​​o ganiatáu i ddau gwmni reoli'r holl ddata hwn sy'n gysylltiedig â phreifatrwydd yn unig. Dylai'r rheswm hwn yn unig fod yn ddigon i'r diwydiant oedi cyn derbyn yr atebion arfaethedig gan Apple a Google.

Er mwyn atal y tech-goliaths hyn rhag dod yn borthgeidwaid hyd yn oed yn fwy pwerus i ddefnyddwyr, rhaid i'r diwydiannau hysbysebu a marchnata digidol sefyll yn ôl ateb mwy agored ar gyfer data dynodwr.

Oherwydd bod MD5s yn dannau hecsadegol a drawsnewidiwyd o gyfeiriad e-bost a aeth trwy algorithm cyflymu, mae'r system gyfan yn prosesu gwybodaeth sensitif i ddefnyddwyr i lawr stryd unffordd na ellir ei chlymu yn ôl i'r unigolyn. I'r perwyl hwnnw, mae'n ddynodwr sy'n canolbwyntio ar breifatrwydd a all gysylltu data yn ddiogel i greu proffiliau defnyddwyr anhysbys ond sy'n dal i allu targedu hysbysebion ar lefel gronynnog.

Gan fod defnyddwyr yn gyffredinol yn cynnal yr un cyfeiriad e-bost sylfaenol ers sawl blwyddyn, mae gan MD5s fap mawr o ymddygiad a gweithgaredd digidol, ac felly, bydd unrhyw wefan, ap, neu blatfform sydd â sylfaen ddefnyddwyr cofrestredig yn gallu elwa o ddata cryfach, hysbysebu perthnasoedd, a monetization.

Datrysiad profedig â phrawf amser, MD5s, yn enwedig ochr yn ochr â gwybodaeth cyfeiriad IP, fydd y rhwydwaith mwyaf effeithiol wrth symud ymlaen mewn dyfodol heb MAIDs. Gyda MD5s, bydd hysbysebwyr yn gallu cyrraedd darpar ddefnyddwyr mewn cymunedau ar-lein lle mae defnyddwyr wedi'u cofrestru, ac yna gellir cysylltu'r data hwnnw â nhw er mwyn adeiladu proffiliau defnyddiol, ond anhysbys hefyd. Os bydd mabwysiadu torfol yn digwydd, bydd gwerth cymunedau ar-lein yn cynyddu'n sylweddol.

Beth yw MAID?

IDau Hysbysebu Symudol neu IDau Ad Symudol: dynodwr anhysbys defnyddiwr-benodol, ailosodadwy, anhysbys sy'n gysylltiedig â dyfais ffôn clyfar y defnyddiwr ac a gefnogir gan ei system weithredu symudol. Mae MAIDs yn helpu datblygwyr a marchnatwyr i nodi pwy sy'n defnyddio eu app.

Y gwir yw, nid oes y peth gorau nesaf, o leiaf ddim eto. Fodd bynnag, mae'r MD5 yn lle llawer meddalach i lanio nag ar sail Google neu Apple. Ni ddylem orfod setlo am system gaeedig i ddiwallu anghenion preifatrwydd. Mae amddiffyn hunaniaeth defnyddwyr a gwybodaeth sensitif yn hanfodol, ond mae angen i ni hefyd allu darparu ar gyfer anghenion defnyddwyr a chyflwyno gwybodaeth sy'n berthnasol iddynt. Hyd nes y bydd system agored newydd yn cael ei chreu, gadewch i ni gadw at yr hyn rydyn ni'n gwybod a fydd yn gweithio.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.