Shopify: Sut i Raglennu Teitlau Thema Dynamig a Disgrifiadau Meta ar gyfer SEO gan ddefnyddio Hylif

Shopify Templed Hylif - Addasu Teitl SEO a Disgrifiad Meta

Os ydych chi wedi bod yn darllen fy erthyglau yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf, byddwch chi'n sylwi fy mod i wedi bod yn rhannu llawer mwy am e-fasnach, yn enwedig o ran Shopify. Mae fy nghwmni wedi bod yn adeiladu cynllun integredig ac addasedig iawn allan ShopifyPlus safle ar gyfer cleient. Yn hytrach na threulio misoedd a degau o filoedd o ddoleri ar adeiladu thema o'r dechrau, buom yn siarad â'r cleient i ganiatáu inni ddefnyddio thema wedi'i hadeiladu'n dda a'i chefnogi a gafodd ei phrofi. Aethon ni gyda Wokiee, Thema Shopify amlbwrpas sydd â thunnell o alluoedd.

Roedd angen misoedd o ddatblygiad o hyd i ymgorffori'r hyblygrwydd yr oedd ei angen arnom yn seiliedig ar ymchwil i'r farchnad ac adborth ein cleientiaid. Wrth wraidd y gweithredu oedd bod Closet52 yn safle e-fasnach uniongyrchol-i-ddefnyddwyr lle byddai menywod yn gallu gwneud yn hawdd prynu ffrogiau ar-lein.

Oherwydd bod Wokiee yn thema amlbwrpas, un maes rydyn ni'n canolbwyntio'n fawr arno yw optimeiddio peiriannau chwilio. Dros amser, credwn mai chwilio organig fydd y gost isaf fesul caffaeliad a siopwyr gyda'r bwriad uchaf i brynu. Yn ein hymchwil, gwnaethom nodi bod menywod yn siopa am ffrogiau gyda 5 dylanwadwr penderfyniad allweddol:

 • Arddulliau ffrogiau
 • Lliwiau o ffrogiau
 • Prisiau ffrogiau
 • Shipping am ddim
 • Ffurflenni Heb Hassle

Mae teitlau a meta disgrifiadau yn hollbwysig wrth fynegeio ac arddangos eich cynnwys yn iawn. Felly, wrth gwrs, rydyn ni eisiau tag teitl a meta disgrifiadau sydd â'r elfennau allweddol hynny!

 • Mae tag teitl mae pennawd eich tudalen yn hanfodol i sicrhau bod eich tudalennau wedi'u mynegeio'n iawn ar gyfer y chwiliadau o berthnasedd.
 • Mae Disgrifiad Meta yn cael ei arddangos ar dudalennau canlyniad peiriannau chwilio (SERPs) sy'n darparu gwybodaeth ychwanegol sy'n denu'r defnyddiwr chwilio i glicio drwyddo.

Yr her yw bod Shopify yn aml yn rhannu teitlau a meta disgrifiadau ar draws gwahanol dempledi tudalennau - cartref, casgliadau, cynhyrchion, ac ati. Felly, roedd yn rhaid i mi ysgrifennu rhywfaint o resymeg i boblogi'r teitlau a'r meta disgrifiadau yn ddeinamig yn iawn.

Optimeiddio Eich Teitl Tudalen Shopify

Mae iaith thema Shopify yn hylif ac mae'n eithaf da. Ni fyddaf yn mynd i mewn i holl fanylion y gystrawen, ond gallwch chi gynhyrchu teitl tudalen yn ddeinamig yn eithaf hawdd. Un peth y mae'n rhaid i chi ei gofio yma yw bod gan gynhyrchion amrywiadau ... felly mae ymgorffori amrywiadau yn nheitl eich tudalen yn golygu bod yn rhaid i chi ddolen trwy'r opsiynau ac adeiladu'r llinyn yn ddeinamig pan fydd y templed yn cynnyrch templed.

Dyma enghraifft o deitl ar gyfer a gwisg siwmper plaid.

<title>Plaid Sweater Dress on sale today for $78.00 » Multi Knee-Length » Closet52</title>

A dyma'r cod sy'n cynhyrchu'r canlyniad hwnnw:

{%- capture seo_title -%}
 {{- page_title -}}
  {% assign my_separator = " » " %}
  {%- if current_tags -%}{%- assign meta_tags = current_tags | join: ', ' -%}{{ my_separator }}{{ 'general.meta.tags' | t: tags: meta_tags -}}{%- endif -%}
  {%- if current_page != 1 -%}{{ my_separator }}{{ 'general.meta.page' | t: page: current_page }}{%- endif -%}
  {%- if template == "product" -%}{{ " on sale today for " }}{{ product.variants[0].price | money }}{{ my_separator }}{% for product_option in product.options_with_values %}{% if product_option.name == 'Color' %}{{ product_option.values | join: ', ' }}{% endif %}{% endfor %}{% if product.metafields.my_fields.dress_length != blank %} {{ product.metafields.my_fields.dress_length }}{%- endif -%}{%- endif -%}{{ my_separator }}{{ shop.name }}
{%- endcapture -%}
 
<title>{{ seo_title | strip_newlines }}</title>

Mae'r cod yn torri i lawr fel hyn:

 • Teitl y Dudalen - ymgorffori teitl y dudalen wirioneddol yn gyntaf ... waeth beth yw'r templed.
 • Tags - ymgorffori tagiau trwy ymuno â thagiau sy'n gysylltiedig â thudalen.
 • Lliwiau Cynnyrch - dolennu trwy'r opsiynau lliw ac adeiladu llinyn wedi'i wahanu â choma.
 • Metafields - mae gan yr enghraifft Shopify hon hyd y ffrog fel metafield yr ydym am ei chynnwys.
 • Pris - cynnwys pris yr amrywiad cyntaf.
 • Enw'r Siop - ychwanegwch enw'r siop ar ddiwedd y teitl.
 • gwahanydd - yn hytrach nag ailadrodd y gwahanydd, rydyn ni'n ei wneud yn aseiniad llinyn a'i ailadrodd. Y ffordd honno, os penderfynwn newid y symbol hwnnw yn y dyfodol, dim ond mewn un lle y mae.

Optimeiddio Eich Tudalen Shopify Meta Disgrifiad

Pan wnaethon ni gropian y wefan, fe wnaethon ni sylwi bod unrhyw dudalen templed thema a gafodd ei galw yn ailadrodd gosodiadau SEO y dudalen gartref. Roeddem am ychwanegu disgrifiad meta gwahanol yn dibynnu a oedd y dudalen yn dudalen gartref, yn dudalen casgliadau, neu'n dudalen cynnyrch go iawn.

Os nad ydych yn siŵr beth yw enw'ch templed, ychwanegwch nodyn HTML yn eich theme.liquid ffeil a gallwch weld ffynhonnell y dudalen i'w hadnabod.

<!-- Template: {{ template }} -->

Caniataodd hyn i ni nodi'r holl dempledi a ddefnyddiodd ddisgrifiad meta'r wefan fel y gallem addasu'r meta disgrifiad yn seiliedig ar y templed.

Dyma'r meta disgrifiad rydyn ni ei eisiau ar y dudalen cynnyrch uchod:

<meta name="description" content="Turn heads in this classic hunter green plaid sweater dress. Modern updates make it a must-have: the stand-up neckline, three-quarter sleeves and the perfect length. On sale today for $78.00! Always FREE 2-day shipping and hassle-free returns at Closet52.">

Dyma'r cod hwnnw:

{%- capture seo_metadesc -%}
 {%- if page_description -%}
  {%- if template == 'list-collections' -%}
   {{ "Find a beautiful dress for your next occasion. Here are all of our beautiful dress collections." | strip }} 
  {%- else -%}
  {{- page_description | strip | escape -}} 
   {%- if template == 'product' -%}
    {{ " On sale today for " }}{{ product.variants[0].price | money }}!
   {%- endif -%}
  {%- endif -%}
 {%- endif -%}
 {{ " Always FREE 2-day shipping and hassle-free returns at " }}{{ shop.name | strip }}.
{%- endcapture -%}
 
<meta name="description" content="{{ seo_metadesc | strip_newlines }}">

Y canlyniad yw set ddeinamig, gynhwysfawr o deitlau a meta disgrifiadau ar gyfer unrhyw fath o dempled neu dudalen cynnyrch manwl. Wrth symud ymlaen, mae'n debyg y byddaf yn adweithio'r cod gan ddefnyddio datganiadau achos a'i drefnu ychydig yn well. Ond am y tro, mae'n cynhyrchu presenoldeb llawer brafiach ar dudalennau canlyniadau peiriannau chwilio.

Gyda llaw, os hoffech chi ostyngiad gwych ... byddem wrth ein bodd pe baech chi'n profi'r wefan gyda chwpon o 30%, defnyddiwch god HIGHBRIDGE wrth wirio.

Siopa Am Ffrogiau Nawr

Datgeliad: Rwy'n aelod cyswllt ar gyfer Shopify ac Themeforest ac rwy'n defnyddio'r dolenni hynny yn yr erthygl hon. Mae Closet52 yn gleient i'm cwmni, Highbridge. Os hoffech gael cymorth i ddatblygu eich presenoldeb e-fasnach gan ddefnyddio Shopify, os gwelwch yn dda cysylltu â ni.