Gallai'r Agwedd Sengl hon ar Werthiannau fod yn Colli $ 4 Miliwn i'ch Cwmni bob blwyddyn

rheolwr cost wedi methu

Rydym yn tueddu i siarad am werthiannau yn ôl y refeniw a gynhyrchir, ond nid gan y colledion pan nad yw'n mynd yn dda. Mae gwerthu yn gamp waed yn y mwyafrif o gwmnïau ac ymddengys nad oes llawer o amynedd y dyddiau hyn i weithwyr gwerthu proffesiynol rampio i fyny, meithrin perthnasoedd, a throsi cwsmeriaid. Mae'r rheolwr gwerthiannau mae gan hyd yn oed y sefyllfa anhyfyw o orfod cymell a gyrru staff i gyflawni a rhagori ar nodau. Sicrhewch fod y rheolwr anghywir i mewn a gall staff gwerthu cyfan gael eu twyllo. Rwyf wedi bod yn dyst iddo o lygad y ffynnon, gan arsylwi ffocws rheolwyr gwerthu ar y cynigion, mewnbynnu data neu hyrwyddo person sy'n anhygoel wrth werthu i safle y tu allan i'w feilïaid.

Offeryn yw technoleg galluogi gwerthu i gynorthwyo'ch staff gwerthu a galluogi eu gallu i symud yn fwy effeithlon ac effeithiol. Ni ddylai fod yn codi rhwystrau, dylai fod yn eu dileu. Mae'n un rheswm pam ein bod ni'n caru ein Salesvue platfform (noddwr) cymaint. Mae eu dangosfwrdd i Salesforce ar gyfer staff gwerthu a rheolwyr yn lleihau'r amser i recordio, olrhain ac adrodd ar weithgaredd gwerthu yn sylweddol.

Mae llawer o reolwyr gwerthu yn derbyn ychydig iawn o gymorth datblygu gan eu sefydliadau. Yn hytrach, disgwylir iddynt oresgyn heriau trosglwyddo i reolaeth yn ogystal â'r esblygiad o werthu cynhyrchion i ddarparu mewnwelediad masnachol ar eu pennau eu hunain. O'r sefydliadau hynny sy'n buddsoddi yn eu rheolwyr, mae'r mwyafrif yn methu â buddsoddi'n strategol i ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen i wneud rheolwyr mor effeithiol â phosibl. Mae hyn nid yn unig yn cael effaith fawr ar y rheolwyr eu hunain, ond mae hefyd yn gwneud gwerthwyr yn llai effeithiol ac, yn y pen draw, yn brifo llinell waelod y cwmni. Jessica Cash, Uwch Gyfarwyddwr, Datrys Datrysiadau ac Arloesi ar gyfer CEB Global.

Y gwir yw y gall un rheolwr a fethodd golli cwmni i fyny o $ 4 miliwn mewn cynhyrchiant coll, rheolaeth tîm wael, profiad cwsmer diffygiol, recriwtio, cyflog a hyfforddiant. Dyma ddadansoddiad o sut mae Rheolwyr Gwerthu yn methu.

rheolwr cost-methu-gwerthu

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.