Simplecast: Cyhoeddwch eich Podlediadau yn y Ffordd Hawdd

podlediadau syml

Fel llawer o ddarlledwyr, gwnaethom gynnal ein podlediad ar Libsyn. Mae gan y gwasanaeth lu o opsiynau ac integreiddiadau sy'n eithaf ysgubol ond yn hynod addasadwy. Rydym yn dechnegol iawn, serch hynny, felly rwy'n hyderus y byddai'r rhan fwyaf o fusnesau yn cael amser anodd yn llenwi'r holl ddata sy'n angenrheidiol i gyhoeddi podlediad syml.

Yn aml, mae llwyfannau etifeddiaeth yn cael eu mabwysiadu mor ddwfn ac maent mor hanfodol i genhadaeth bod uwchraddio eu profiad defnyddiwr yn benderfyniad sy'n rhy fentrus neu'n parhau i gael ei oedi. Dyna lle mae'r gystadleuaeth yn camu i mewn! Simplecast yw'r platfform cyhoeddi podlediad syml a allai ragori ar Libsyn a llwyfannau eraill.

Simplecast mae ganddo brofiad defnyddiwr syml, cain. Mae'n darparu naill ai cyhoeddi podlediad newydd neu fewnforio eich penodau cyfredol yn ddiymdrech.

simplecast creu podlediad

Mae llenwi manylion eich podlediad yr un mor syml:

simplecast ychwanegu podlediad

Nodweddion Simplecast:

  • Trosglwyddiadau Podlediad Di-boen - Trosglwyddo a mewnforio 1 cam o'ch podlediadau presennol i Simplecast yn gyflym ac yn hawdd.
  • Lled a Storio Diderfyn - Peidiwch â phoeni am led band a chostau storio, mae'r cyfan wedi'i gynnwys yn eich pecyn Simplecast.
  • Chwaraewr Sain Embeddable - Ychwanegwch chwaraewr sain syml ar gyfer eich podlediadau yn uniongyrchol i'ch gwefannau, neu unrhyw le.
  • Metrigau Gwrandäwr - Gweld yn gyflym beth sy'n boblogaidd, pwy sy'n gwrando, a sut maen nhw'n gwrando.

Metrigau cartref

  • Rheolwyr Lluosog - Gwahoddwch eraill i gydweithio a helpu i reoli'ch podlediad. Pam gwneud y cyfan ar ei ben ei hun?
  • Gwefannau Custom Custom - Gwefannau syml, wedi'u cynnal ar gyfer eich podlediad gyda chefnogaeth i'ch parth eich hun. Dewiswch dempled neu dyluniwch eich un chi.

Gwefannau cartref