Gwasanaeth Cwsmer Syml

gwasanaeth cwsmeriaid

Credwch neu beidio, nid Marchnata, Blogiau, Negeseuon Feirysol ac ati bob amser. Weithiau mae'n wasanaeth cwsmer gwych. Mae gen i oriawr Ffosil sy'n agos ac yn annwyl i mi oherwydd fe wnaeth fy mhlant ei brynu i mi un pen-blwydd. Gobeithio y bydd yn para am byth. Mae'r batri yn para am flwyddyn neu ddwy. Rhedodd fy batri allan ychydig ddyddiau yn ôl ond roeddwn i'n dal i wisgo'r oriawr. Mae'n swnio'n fath o fud ond fe wnes i hynny oherwydd pan fyddaf yn edrych arno rwy'n meddwl am fy mhlant ... a phe bawn i'n dal i edrych ar yr oriawr yn stopio, byddwn i'n cofio cael batri.

I lawr y grisiau o fy ngwaith yn Gemwyr Windsor (Ochr orllewinol Meridian ychydig i'r De o'r Cylch). Doeddwn i erioed wedi camu troed i mewn yno (hei ... dwi'n Dad sengl 38 oed, beth ydw i angen gemwaith amdano?) Ond penderfynais weld a fyddent yn gosod y batri i mi.

Wrth imi gerdded yn y drws ffrynt, daeth dynes bêr ati a gofyn a allai hi fy helpu. Dywedais wrthi am yr oriawr a chymerodd hi oddi wrthyf a'i rhoi i mi i dechnegydd gwylio (?) A oedd â swyddfa yno yn y siop. O fewn munudau (o ddifrif), popiodd fatri newydd i mewn, gosod yr amser, glanhau'r oriawr, a'i rhoi yn ôl i mi. Roedd yn gwisgo un o'r sbectol gemydd cŵl hynny ac yn llythrennol symudodd mor gyflym, prin y gallwn weld sut yr oedd wedi ei wneud. Newydd gael amser i ddarllen erthygl a bostiwyd ar y wal a oedd yn brolio bod pobl sydd wedi symud o Indianapolis yn dal i ymddiried yn Windsor yn unig i drwsio eu clociau a'u gwylio. Nid oes gennyf unrhyw amheuaeth.

Efallai y bydd marchnata yn cael busnes i chi, ond ni fydd gwasanaeth cwsmeriaid gwych byth yn methu â'i gadw.

O fewn munudau, mi wnes i dalu'r ffi ($ 9 mawr, batri wedi'i gynnwys) a cherdded allan o'r siop. Gofynnodd y fenyw a oedd wedi fy syfrdanu i mi ddod yn ôl yn fuan. Waw.

Gemwyr Windsor

Nid wyf yn siŵr pryd y bydd arnaf angen gemydd eto. Hyd yn oed os nad ydw i, rydych chi'n gwybod ble byddaf flwyddyn o nawr pan fydd fy batri gwylio yn mynd yn farw!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.