Weithiau mae Cymdeithasol yn Caewch

siarad dim drwg1

Rydyn ni i gyd yn dyst iddo. Gyda chymaint o gyfryngau ar gael iddynt, rydym yn dyst i grwydro swnllyd a diangen cwmnïau, entrepreneuriaid a phobl ar draws Facebook, Twitter, ac mewn blogiau corfforaethol. Mae mor swnllyd.

Mae wedi bod yn broblem erioed marchnata e-bost… Disgwylir i farchnatwyr anfon e-bost bob wythnos gan eu penaethiaid. O ganlyniad, maen nhw'n gwneud hynny. Ac mae'n sugno. Ac yn hytrach na throsi, mae darpar obaith yn dad-danysgrifio.

Mae marchnata e-bost yn cymryd mwy o ymdrech na thaflu diweddariad statws allan ar eich hoff safle cyfryngau cymdeithasol, serch hynny. Mae'r cyfryngau newydd hyn wedi darparu llawer mwy o gyfle i gwmnïau siarad ... a bachgen ydyn nhw. Rwy'n treulio mwy o amser y dyddiau hyn yn dadlennu, yn dad-danysgrifio ac yn blocio nag yr wyf erioed wedi'i wneud yn y gorffennol.

Mae anallu i aros yn dawel yn un o fethiannau amlwg y ddynoliaeth. Walter Bagehot

Cynigiodd un o fy ffrindiau (sori - ni allaf gofio pa un!) Syniad gwych… Dylai fod gan Twitter botwm Saib. Mae hynny'n iawn Folks, mae angen Twivo arnom er mwyn i ni allu hepgor y tweets crap a chyrraedd y rhai sy'n wirioneddol bwysig. Nid ydym yn dad-ddadlennu nac yn blocio ... ond rydym yn gadael i'r person wybod ei fod yn siarad gormod yn unig. Oes gennych chi ffrind yn livetweeting ei D&D meetup? Oedwch!

Dydw i ddim yn pwyntio bys at eraill yn unig! Yn ystod yr wythnosau diwethaf prin fu fy niweddariadau statws - rwyf wedi bod yn gweithio 20 awr y dydd dim ond i gadw i fyny â rhai cyfleoedd enfawr a roddwyd i mi. Yr hyn rydw i wedi sylwi arno yw bod gen i mwy o ddilynwyr a chefnogwyr nawr nag y gwnes i pan oeddwn yn yapping trwy'r dydd.

Heblaw am yr amseroedd pan nad oes unrhyw beth i'w ddweud, mae yna adegau hefyd pan na ddylech chi ddweud dim. Rwy'n euog o'r un hon hefyd. Weithiau ni allaf wrthsefyll y cyfle i taflu bom coeglyd allan yna pan fydd pethau'n mynd o chwith ... ac mae wedi gwneud i mi edrych fel asyn i rai. Fel Decwyr Erik mor briodol ei roi, Delwedd yw popeth, mae Twitter am byth.

Mae'r sŵn allan yna yn dod yn Folks uwch ac uwch. Oni bai eich bod chi'n dweud rhywbeth o sylwedd, mae'ch llais yn dod yn wefr ddideimlad yn y cefndir y mae pawb yn stopio gwrando arno. Nid yw cymdeithasol yn golygu bod yn rhaid i chi fod yn siarad bob amser; mewn gwirionedd, cymdeithasol yn ôl pob tebyg mwy am wrando na dim arall. Rhowch orffwys i'ch llais a gweld beth sy'n digwydd.

4 Sylwadau

  1. 1

    Rwy'n rhannu eich meddyliau yn llwyr, yn gadael rhywfaint o ddisgwylgar i'ch dilynwyr fod yn awyddus i'ch trydariad nesaf, postio, lansio. Mae creu’r teimlad hwnnw yn llawer gwell na bod yn fwrlwm yno drwy’r amser.

  2. 2
  3. 3

    Mae hon yn wybodaeth dda yma. Rwy'n credu ei bod hi'n anodd cael teimlad twitter. Rydych chi'n gweld pawb arall yn trydar i ffwrdd ac rydych chi'n dechrau meddwl tybed a ddylech chi wneud mwy. Mae hyn yn ddefnyddiol.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.