Sidecar: Strategaethau Hysbysebu Amazon sy'n cael eu Gyrru gan Ddata

Sidecar ar gyfer Amazon

Nid yn unig Amazon yw'r gyrchfan e-fasnach fwyaf ar y we, mae hefyd yn llwyfan hysbysebu blaenllaw. Er bod cynulleidfa'r Amazon yn enfawr ac ymwelwyr yn cael eu prynu i ddechrau, mae llywio'r sianel yn fwy heriol.

Wedi'i lansio yr wythnos diwethaf, Sidecar ar gyfer Amazon yn blatfform sy'n cael ei bweru gan AI datblygedig a phrosesu iaith naturiol. Mae'r platfform yn cynorthwyo manwerthwyr i gymhwyso strategaethau sy'n cael eu gyrru gan ddata ac arferion gorau profedig i yrru refeniw sylweddol ohonynt Cynhyrchion Noddedig Amazon, Brandiau Noddedig, a Hysbysebion Arddangos.

Gyda ffocws unigryw Sidecar ar ddatrys heriau marchnata perfformiad i fanwerthwyr, roedd yn estyniad naturiol inni adeiladu datrysiad sy'n mynd i'r afael â'r materion y mae ein cwsmeriaid yn eu hwynebu gydag Amazon Advertising.

Mike Farrell, Uwch Gyfarwyddwr Gwybodaeth am y Farchnad a Chwsmeriaid ar gyfer Sidecar

Mae technoleg Sidecar yn awtomeiddio rheolaeth â llaw, yn symleiddio adroddiadau, ac yn trosoli arbenigedd marchnata'r cwmni i ddatgloi cyfleoedd newydd ar Amazon.

Sidecar ar gyfer Buddion Amazon:

  • Optimeiddio ymgyrchoedd yn ddi-boen - Dibynnu ar awtomeiddio Sidecar i addasu ymgyrchoedd i newidynnau fel diweddariadau strategaeth a thueddiadau perfformiad.
  • Arbedwch amser a dyfalu - Lleihau'r rhwystredigaeth o ddysgu sianel newydd. Symudwch eich amser o logisteg hysbysebu i strategaeth fusnes a gweddill yr Amazon Flywheel.
  • Llywio strategaeth draws-sianel - Yn hawdd ymgorffori mewnwelediadau o'ch sianeli hysbysebu eraill yn Amazon i yrru strategaeth fwy cydlynol.
  • Dewch â thryloywder i adrodd - Cael golwg glir ar sut mae cynhyrchion yn cydberthyn â gwariant hysbysebion. Gweithredwch yn seiliedig ar sut mae hysbysebu'n cyfrannu at eich llinell waelod.

Sut mae Sidecar ar gyfer Amazon yn Gweithio

Gyda thechnoleg Sidecar yn trin y tactegau, mae eu tîm ymroddedig o farchnata perfformiad yn bartner gyda chi i yrru strategaeth sianel. Y canlyniad? Perfformiad cyflymu gwerthiant a mantais gystadleuol gryfach y gallwch ei fesur a'i riportio.

  • Adeiladwr Strwythur yr Ymgyrch - Osgoi cur pen adeiladu ymgyrchoedd hysbysebu Amazon â llaw. Mae Sidecar yn creu strwythur ymgyrchu wedi'i optimeiddio trwy aseinio cynhyrchion i grwpiau hysbysebu sy'n perfformio yn yr un modd a gosod bidiau craff sy'n rhoi sylw i'r llyfrwerthwyr gorau wrth dynnu gwariant yn ôl ar berfformwyr isel. Mae'r dechnoleg awtomataidd hon ar waith bob amser i sicrhau bod y strwythur yn cael ei optimeiddio'n barhaus yn seiliedig ar newidiadau mewn perfformiad neu wrth i gynhyrchion newydd gael eu hychwanegu.
  • Rheoli Cymhwyster Hysbysebu - Dileu'r angen i eithrio cynhyrchion â llaw o ymgyrchoedd. Mae'r broses awtomataidd yn gweithio oddi ar set o reolau busnes wedi'u diffinio gan fanwerthwyr i reoli cymhwysedd hysbysebu cynnyrch yn seiliedig ar ymylon neu bolisïau brand.
  • Rheolwr Ymholiad Chwilio - Gwneud y mwyaf o'ch gallu i drosi siopwyr uchel eu bwriad gyda'r allweddeiriau cywir. Gan ddefnyddio prosesu iaith naturiol, mae Sidecar yn gwerthuso ymholiadau chwilio yn barhaus i nodi termau newydd y mae prynwyr yn eu defnyddio i ddarganfod eich cynhyrchion. Mae Sidecar yn darparu mewnwelediadau ac argymhellion cyfoethog nad ydynt fel arall ar gael ar blatfform Amazon.
  • Rheoli Cynigion - Gwneud penderfyniadau deallus, awtomataidd. Yn aml nid yw'r ystod cynnig a awgrymir gan Amazon yn adlewyrchu gwir berfformiad, gan arwain manwerthwyr i wneud newidiadau cais diangen. Mae Sidecar yn addasu bidiau ar bob grŵp hysbysebu ac allweddair yn ddeinamig i wneud y gorau o berfformiad pob cynnyrch.
  • Adrodd a Delweddu Data - Datgloi potensial llawn data Amazon. Heb ei rwystro gan ffenestri adrodd cyfyngedig Amazon, mae technoleg Sidecar yn datgelu perfformiad ymgyrch hysbysebu gyda chymariaethau cynhwysfawr wythnos-dros-wythnos a mis-dros-fis. Mae hynny'n rhoi golwg glir i chi o sut mae hysbysebu'n effeithio ar dwf.

Sidecar ar gyfer Amazon yn ategu llinell bresennol datrysiadau traws-sianel y cwmni, sy'n cynnwys cefnogaeth i siopa ac ymgyrchoedd chwilio taledig ar Google a Bing, yn ogystal ag ymgyrchoedd ar draws Facebook / Instagram ac Pinterest.

Gadewch i arbenigwyr Sidecar ddatgelu cyfleoedd newydd ar Amazon gyda dadansoddiad perfformiad di-rwymedigaeth am ddim:

Cael Dadansoddiad Am Ddim gan Sidecar

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.