Ochr gyda'ch Cwsmeriaid

01425sz1i19396000
Gweithredwyr Switsfwrdd Hen Ysgol

Ar alwad ddiweddar i gwmni telathrebu mawr, na fyddaf yn sôn amdano (mae eu logo yn edrych fel seren marwolaeth las),

Cefais fy swyno gyda fy nghynrychiolydd gwasanaeth cwsmeriaid? ysgytiol, dwi'n gwybod.

Trwy gydol yr alwad, fe restrodd hi mewn gwirionedd yr hyn roeddwn i eisiau, a dywedodd bethau fel, “dyma'r fargen y mae'r rhan fwyaf ohoni fy nghwsmeriaid hoffi ”, a“ gadewch imi siarad â'r rheolwr i gael us bargen well ”, a“ Rwy’n deall eich rhwystredigaeth, nid wyf yn gwybod pam maent yn gwneud hynny". Efallai nad oedd yn amlwg ar y dechrau, ond roedd hi'n siarad fel petai hi ar fy ochr. Roeddwn i'n teimlo bod gen i ddyn (wo) ar y tu mewn, man geni, ffrind a ymdreiddiodd yn ddwfn i'r adran gwasanaeth cwsmeriaid gan aros i'm galwad gwblhau ein caper.

Yn syml, roedd hi gyda fi yn us. Gweithredwyr Switsfwrdd Hen Ysgol

Yn rhy aml mae ein rhyngweithio â chynrychiolwyr gwasanaeth cwsmeriaid yn wrthwynebus ac yn llawn canlyniadau negyddol. Roedd yn ymddangos bod y cynrychiolydd gwerthu hwn wir yn poeni am fy sefyllfa. Roedd hi eisiau fy arwyddo'n llwyddiannus am rywbeth, a gwneud i mi deimlo'n dda amdano. Nid trafodiad bach oedd hwn chwaith. Roeddwn yn symud o fy ngwasanaeth lloeren i deledu digidol datblygedig. Roedd hi'n ddefnyddiol iawn wrth egluro fy opsiynau a gwrando ar yr hyn a ddywedais wrthi. Nid unwaith yn ystod yr alwad roeddwn yn ofni nad oedd hi'n gwrando ar yr hyn roeddwn i eisiau neu na fyddai hi'n parchu'r hyn oedd gen i i'w ddweud.

Y wers gyntaf yma yw bod gwasanaeth cwsmeriaid yn ymwneud â gwrando ar eich cwsmeriaid, a cheisio darparu datrysiad buddiol (ar y cyd) i broblem. Datrysodd y cynrychiolydd hwn fy mhroblem gyda gras, deallusrwydd, ac mewn llai na hanner awr! Pe bai dim ond yr holl gynrychiolwyr gwasanaeth cwsmeriaid fel hyn, ni fyddwn wedi newid o Dish Network (whoops!) I AT&T (dwbl whoops!?).

Y wers fwy yw bod fy mhrofiad i - fy defnyddiwr profiad - gyda'r cynrychiolydd gwasanaeth cwsmeriaid hwn wedi gwella fy nghanfyddiad cyffredinol o'r cwmni. Er nad wyf eto wedi cael unrhyw gyswllt â chynnyrch gwirioneddol, mae fy mhrofiad defnyddiwr eisoes yn gadarnhaol. Cofiwch, nid oes ots pa mor dda yw'ch cynnyrch - os yw'r profiad o gyrraedd y cynnyrch hwnnw'n ddrwg, ni fydd pobl eisiau ceisio hyd yn oed.

Un sylw

  1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.