Shoutem: Y Llwyfan Datblygu Ap Symudol Mwyaf Effeithlon

Adeiladwr Apiau Symudol o Shoutem

Dyma un o'r pynciau hynny y mae gen i gariad caled iawn arno o ran fy nghleientiaid. Gall apiau symudol fod yn un o'r strategaethau hynny sy'n parhau i fod â'r costau uchaf a'r enillion isaf ar fuddsoddiad pan gânt eu gwneud yn wael. Ond o'i wneud yn dda, mae ganddo fabwysiadu ac ymgysylltu wallgof o uchel.

Yn ddyddiol mae tua 100 o apiau yn cael eu lanlwytho i'r farchnad, y mae 35 y cant ohonynt yn cael effaith yn y farchnad. Felly, cadw'r gyfradd fethu ar unwaith yn 65 y cant. Mae'n dasg enfawr i ddatblygwyr a marchnatwyr heddiw adeiladu a lansio ap a all ffynnu yn y farchnad. Mae cyfradd llwyddiant ap ar 0.01 y cant, sy'n golygu bod y siawns o fethu yn uchel iawn.

Rhesymau Pam Mae Apiau Symudol yn Methu â chael Effaith

Beth sy'n Gwneud Cais Symudol Eithriadol?

 • Rhaid i chi ychwanegu profiad defnyddiwr sy'n well na'ch profiad ar y we gan ddefnyddio'r offer sydd wedi'u hintegreiddio mewn dyfais symudol - o sain, cyflymromedr, lleoliad, camera a / neu ddiogelwch.
 • Rhaid bod gennych brofiad defnyddiwr anhygoel sydd y tu hwnt i syml. Gormod o opsiynau neu gymhlethdod ac mae pobl yn mynd i'w ddileu. Mae hyn yn cymryd tîm profiad defnyddiwr anhygoel i'w gyflawni.
 • Rhaid i chi fod yn ystwyth ac yn ymatebol ar gyflymder y goleuni i ymateb i alwadau a pharhau i wella'r cais - o flaen eich cwsmeriaid a'ch cystadleuwyr. Os nad ydych chi, byddwch chi'n colli. Gormod o weithiau, rwy'n gwylio cwmnïau'n chwythu eu cyllideb datblygu ap symudol gyfan ar fersiwn gyntaf sy'n dangos addewid ... ond nid oes adnoddau i optimeiddio a rhyddhau'r genhedlaeth nesaf.

Os yw hynny'n swnio'n anodd ac yn hynod ddrud - mae. Ond mae dewis arall - adeiladwch eich cymhwysiad symudol ar a adeiladwr ap symudol mae hynny eisoes wedi'i brofi, wedi'i optimeiddio ar gyfer profiad y defnyddiwr, ac mae'n raddadwy gyda'r holl opsiynau sydd eu hangen arnoch chi. Mae'r gwahaniaeth cost yn symud o ddegau o filoedd o ddoleri i gannoedd o ddoleri y mis - gyda llai o chwilod a defnydd cyflymach.

Nid yw nad yw apiau'n cael eu defnyddio. Mewn gwirionedd, rhagwelir y bydd lawrlwythiadau apiau cyrraedd 260 miliwn erbyn 2022! Rhwng mis Mawrth a mis Mai 2019, ychwanegwyd rhwng 35,000 a 42,000 o apiau bob mis at yr App Store iOS. Y mater dan sylw yw bod cymaint o geisiadau sydd ddiwerth - gyda chyllidebau wedi'u disbyddu a'r cwmnïau'n analluog i fodloni gofynion defnyddwyr neu fusnes mewn modd amserol.

Dyma pam y adeiladwyr apiau symudol yw'r dewis arall poblogaidd i gynifer o fusnesau ddefnyddio profiad eithriadol heb fynd ar chwâl na pheryglu mabwysiadu. Mae adeiladwyr apiau symudol yn anhygoel o ran defnyddio rhyngwynebau a nodweddion profedig a all fanteisio'n gyflym ar ddyfeisiau yn frodorol heb y gost fawr.

A phan fyddwch chi'n adeiladu rhyngwyneb uwchraddol y mae eich cwsmeriaid neu'ch rhagolygon yn ei fabwysiadu, gallwch nawr ddal eu gwybodaeth, personoli'r profiad ymhellach, a chyfathrebu â nhw'n uniongyrchol trwy eu dyfais symudol - gan osgoi holl aneffeithlonrwydd hysbysebu a chyfryngau eraill.

Shoutem: Creu Apiau Eithriadol - Cyflymach!

Gwaedd Dechreuwyd fel offeryn ar gyfer creu cymunedau microblogio yn 2008. Gyda chynnydd ffonau clyfar, roedd ffocws y cwmni yn ganolog tuag at apiau symudol. Gyda'r bumed genhedlaeth o adeiladwr ap Shoutem, yn seiliedig ar React Brodorol, mae'r platfform yn caniatáu i ddefnyddwyr greu apiau symudol gwirioneddol frodorol a thraws-blatfform.

Adeiladwr Ap Symudol

Mae'r platfform yn darparu amgylchedd datblygu cyflawn ac offer, a rhyddid i newid unrhyw ymarferoldeb y platfform neu greu un newydd. Mae pob swyddogaeth yn dod o ffynonellau agored felly ni fyddwch byth yn cael eich cloi, sy'n eich galluogi i gadw'r ffocws ar arloesi craidd eich cais.

Creu Ap Symudol

Gallwch ddefnyddio'r platfform fel adeiladwr apiau DIY, i greu ap heb un llinell o god, gan eu bod eisoes wedi adeiladu'r rhan fwyaf o'r swyddogaethau y byddech chi'n eu disgwyl gan ap, gan aros i chi eu plygio i'ch app.

Manteision Shoutem

 • Cyfrifon Asiantaeth - Creu apiau ar gyfer cleientiaid mewn ffracsiwn o'r amser. Uwchraddio gwasanaethau cleientiaid gyda CMS wedi'u brandio'n benodol ar gyfer apiau symudol, neu ddatblygiad nodwedd wedi'i deilwra gan eich tîm.
 • Dylunio a pherfformio - wedi'i adeiladu ar ben React Native, gan gefnogi rhyngwyneb a pherfformiad iOS ac Android gwirioneddol frodorol.
 • Marchnad Estyniad - Ymestyn nodweddion, ymarferoldeb, integreiddiadau a themâu gyda dros 40 o estyniadau.
 • Datblygu - Amgylchedd datblygu cyflawn a llwyfan yn seiliedig ar React Native. Defnyddiwch ac addaswch estyniadau Shoutem neu, adeiladwch eich un chi.
 • monetization - Mae Shoutem yn cefnogi'r holl brif wasanaethau hysbysebu. Gallwch hyd yn oed anfon hysbysiadau gwthio wedi'u hawtomeiddio o borthiant.
 • Cynnal a Chadw - Mae Shoutem yn dileu ffioedd misol uchel ar gyfer gweinyddwyr, yn ymgorffori CMS, dangosfwrdd, hysbysiadau gwthio, dadansoddeg, a diweddariadau iOS & Android.

shoutem i ddatblygwyr @ 2x

Creu Ap Symudol

Mathau Sgrin Adeiledig Shoutem

 • Ynghylch - Dangoswch wybodaeth am eich app neu'ch busnes
 • Dadansoddeg - Mae estyniad dadansoddeg Shoutem yn diffinio rhyngwyneb ar ffurf gweithredoedd redux wedi'u hanfon y gellir eu defnyddio i olrhain digwyddiadau Shoutem. Defnyddiwch ganolwedd i ryng-gipio gweithredoedd dadansoddeg ac olrhain digwyddiadau.
 • Llyfrau - Dangos llyfrau ac awduron
 • CMS - Estyniad Shoutem CMS
 • Gwthio cod - Yn darparu cefnogaeth CodePush ar gyfer diweddariadau dros y cod aer
 • Digwyddiadau - Dangos eitemau gyda lleoliad ac amser
 • Ffefrynnau - Mae estyniadau sy'n defnyddio estyniadau Ffefrynnau Shoutem yn gallu storio ac adfer eitemau y mae'r defnyddiwr ap hwnnw wedi'u marcio mewn storfa app leol.
 • Firebase - Estyniad ar gyfer ffurfweddu'r integreiddio â Firebase ar gyfer anfon hysbysiadau gwthio, storio, ac ati.
 • Google Analytics - Galluogi Google Analytics
 • Cynlluniau - Estyniad Cynllun Shoutem
 • Gwe-lywio - Llywio ar lefel app
 • Llywio - Yn dangos is-fordwyo ar gyfer y sgrin nythu
 • Newyddion - Dangos erthyglau newyddion
 • Pobl - Dangos i bobl a manylion cyswllt
 • pics - Dangos oriel luniau
 • lleoedd - Dangos eitemau gyda lleoliad
 • cynhyrchion - Dangos cynhyrchion gyda dolen brynu
 • Gwthio hysbysiadau - Estyniad sylfaen ar gyfer hysbysiadau gwthio
 • radio - Ffrydio gorsaf radio
 • Bwydlen bwyty - Dangos bwydlen bwyty
 • RSS - Estyniad Shoutem RSS
 • Newyddion RSS - Dangos erthyglau newyddion o borthiant RSS
 • Fideos RSS - Dangos oriel fideo o borthiant RSS
 • Thema - Datrys a storio cyfluniad sy'n gysylltiedig â thema
 • Dilysu defnyddwyr - Dangos proffil defnyddiwr, llofnodi'r defnyddiwr
 • fideos - Dangos oriel fideo
 • Fideos Vimeo - Dangos oriel fideo Vimeo
 • Golwg ar y we - Dangos mewn-app tudalen we neu mewn porwr
 • Fideos Youtube - Dangos oriel fideo Youtube

Creu Ap Symudol

Datgelu: Martech Zone yn bartner cyswllt i Gwaedd.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.