Shoutcart: Ffordd Syml I Brynu Gweiddi Gan Ddylanwadwyr Cyfryngau Cymdeithasol

Shoutcart: Buy Shoutouts ar gyfer Ymgyrchoedd Marchnata Dylanwadwyr

Mae sianeli digidol yn parhau i dyfu ar gyfradd gyflym, her i farchnatwyr ym mhobman wrth iddynt benderfynu beth i'w hyrwyddo a ble i hyrwyddo eu cynhyrchion a'u gwasanaethau ar-lein. Wrth i chi geisio cyrraedd cynulleidfaoedd newydd, mae yna sianeli digidol traddodiadol fel cyhoeddiadau diwydiant a chanlyniadau chwilio ... ond mae yna hefyd dylanwadwyr.

Mae marchnata dylanwadwyr yn parhau i dyfu mewn poblogrwydd oherwydd bod dylanwadwyr wedi tyfu a churadu eu cynulleidfa a'u dilynwyr yn ofalus dros amser. Mae eu cynulleidfa wedi tyfu i ymddiried ynddyn nhw a'r cynhyrchion maen nhw'n dod â nhw i'r bwrdd. Ond nid yw heb ei negyddion.

Mae llawer o dylanwadwyr yn syml, Folks gyda dilyniant mawr ... ond nid oes ganddynt yr awdurdod yn eu niferoedd bob amser. Byddwn i wedi rhoi fy hun yn y golofn honno. Er bod gen i ddilyniant enfawr, mae fy nilynwyr yn sylweddoli fy mod i'n dangos llwyfannau iddyn nhw er mwyn iddyn nhw allu gwneud ymchwil ychwanegol a gweld a yw'n ffit. O ganlyniad, efallai y byddaf yn cael llawer o gliciau drosodd i noddwr neu gyswllt cyswllt ... ond nid o reidrwydd y pryniant. Rwy'n iawn â hynny, ac rwy'n aml yn flaenllaw gyda hysbysebwyr sy'n cysylltu â mi ar gyfer ymgyrchoedd marchnata dylanwadwyr.

Shoutcart

Mae dwsinau o marchnata dylanwadwyr llwyfannau allan yna, llawer ohonynt yn eithaf cymhleth gyda cheisiadau ymgyrchu, prawf o ddadansoddeg, olrhain cysylltiadau, ac ati. Fel dylanwadwr, rwy'n aml yn hepgor y ceisiadau hyn oherwydd nid yw'r amser y mae'n ei gymryd i wneud cais a gweithio gyda'r cwmni werth y refeniw y maent yn ei wneud yn cynnig am ymgyrch lwyddiannus. Shoutcart yn hollol i'r gwrthwyneb ... dewch o hyd i ddylanwadwyr, talwch am eich gweiddi, ac arsylwch y canlyniadau. Mae Shoutcart yn cynnig y nodweddion a'r buddion canlynol:

  • Ymgyrchoedd Graddadwy - Mae Shoutcart yn cynnig y gallu i archebu gweiddi gan sawl dylanwadwr ar unwaith. Prynu gweiddi mor isel ag ychydig o ddoleri, a mwy na $ 10k ar y tro.
  • Demograffeg Dilynwyr - Hidlo dilynwyr yn ôl iaith, gwlad, oedran, rhyw a rhyw sy'n eich galluogi i ddewis dylanwadwyr gyda dilyn sy'n cyd-fynd â'ch cynulleidfa darged.
  • Olrhain a Metrigau - Mae ôl-olrhain ac ystadegau ar gael ar gyfer pob ymgyrch, darganfyddwch yn union pa ddylanwadwr sy'n dod â'r nifer fwyaf o ROI, a pheidiwch â gwastraffu'ch cyllideb.
  • Bang mwy ar gyfer eich Buck - Mae marchnata dylanwadwyr yn rhad ac yn fwy dilys na lleoliadau traddodiadol! Gallwch chi ddechrau ar Shoutcart gyda dim ond $ 10!
  • Archwiliadau Dyddiol - Mae Shoutcart yn archwilio ein dylanwadwyr yn ddyddiol fel y gallwch gael gwybodaeth dryloyw am bwy rydych chi'n gweithio gyda nhw er mwyn sicrhau'r canlyniadau mwyaf posibl!

Mae Shoutcart yn cynnwys dylanwadwyr o Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, a Facebook.

Sut I Lansio Eich Ymgyrch Shoutcart Gyntaf

Nid oes angen galwadau a chontractau gwerthu, yn y bôn mae Shoutcart yn siop ar-lein ar gyfer prynu gweiddi dylanwadwyr. Dyma sut i ddechrau:

  1. Dewch o Hyd i'ch Dylanwadwyr - Porwch trwy filoedd o ddylanwadwyr ar Shoutcart, yna dewiswch ychydig sy'n cyd-fynd orau â'ch arbenigol neu'ch cynnig. Gallwch ddewis yn ôl categori, maint y gynulleidfa, demograffeg dilynwyr neu chwilio yn ôl allweddair.
  2. Ychwanegu at y Fasged - Ar ôl dewis y dylanwadwyr gorau, ychwanegwch nhw at eich trol a dechrau creu archeb!
  3. Creu Eich Gorchymyn - Llenwch ffurflen syml a lanlwytho delwedd / fideo i ddylanwadwyr ei phostio. Cynhwyswch eich enw defnyddiwr neu'ch cyswllt i gapsiwn archeb, fel bod gwylwyr yn gwybod sut i gyrraedd eich cynnig.
  4. Amserlen a Thalu - Dewiswch eich hoff amser gweiddi, a thalu am yr archeb. Caniatewch hyd at 72 awr i ddylanwadwyr gyhoeddi eich archeb ond peidiwch â phoeni, ni fydd dylanwadwyr yn postio cyn yr amser sydd orau gennych.
  5. Derbyn Amlygiad - Ar ôl i'ch gweiddi gael ei dalu a'i drefnu, byddwch yn derbyn y swydd gan ddylanwadwyr a ddewisoch! Mae mor hawdd â hynny!

Porwch Dylanwadwyr ar Shoutcart

Datgeliad: Rwy'n aelod cyswllt ar gyfer Shoutcart a hefyd dylanwadwr ar eu rhwydwaith.