Myth SEO: A ddylech chi erioed ddiweddaru tudalen sydd â sgôr uchel?

A ddylech chi erioed ddiweddaru tudalen sydd â sgôr uchel mewn peiriannau chwilio?

Cysylltodd cydweithiwr â mi a oedd yn defnyddio safle newydd ar gyfer eu cleient a gofyn fy nghyngor. Dywedodd fod a SEO Consultant a oedd yn gweithio gyda'r cwmni yn eu cynghori i sicrhau na fyddai'r tudalennau yr oeddent yn eu rhestru yn cael eu newid fel arall gallent golli eu safle.

Mae hyn yn nonsens.

Am y degawd diwethaf rydw i wedi bod yn helpu rhai o frandiau mwyaf y byd i fudo, defnyddio ac adeiladu strategaethau cynnwys a oedd yn ymgorffori graddio organig fel prif sianel o ragolygon ac arweinwyr. Ymhob senario, cynorthwyais y cleient i optimeiddio tudalennau sydd ar hyn o bryd a chynnwys cysylltiedig mewn sawl ffordd:

  • Cyfuno - Oherwydd eu methodolegau cynhyrchu cynnwys, yn aml roedd gan gleientiaid lu o dudalennau â sgôr wael a oedd yr un cynnwys i raddau helaeth. Pe bai ganddyn nhw 12 cwestiwn allweddol; er enghraifft, am bwnc ... maen nhw'n ysgrifennu 12 post blog. Roedd rhai yn iawn, ond nid oedd y mwyafrif. Byddwn yn ailgynllunio'r dudalen ac yn ei optimeiddio gyda'r holl gwestiynau allweddol yn erthygl sengl gynhwysfawr drefnus, rwy'n ailgyfeirio'r holl dudalennau i'r un a oedd yn rhestru'r gorau, yn tynnu'r hen rai, ac yn gwylio'r dudalen skyrocket yn ei safle. Nid yw hyn yn rhywbeth rydw i wedi'i wneud unwaith ... rwy'n ei wneud trwy'r amser i gleientiaid. Rwy'n ei wneud yma mewn gwirionedd Martech Zone, Hefyd!
  • strwythur - Rwyf wedi optimeiddio gwlithod tudalen, penawdau, allweddeiriau beiddgar, a thagiau emphatig trwy'r amser i drefnu tudalennau'n well ar gyfer profiad defnyddiwr uwch. Byddai llawer o ymgynghorwyr SEO yn gweiddi am ailgyfeirio gwlithen hen dudalen i un newydd, gan nodi y byddai colli rhywfaint o'i awdurdod pan addaswyd. Unwaith eto, rydw i wedi gwneud hyn ar fy safle fy hun drosodd a throsodd pan oedd yn gwneud synnwyr ac mae wedi gweithio bob tro rydw i wedi ei wneud yn ddeallus.
  • Cynnwys - Rwyf wedi ail-eirio penawdau a chynnwys yn llwyr i ddarparu disgrifiadau mwy cymhellol, diweddar sy'n fwy deniadol i ymwelwyr. Anaml iawn y byddaf yn lleihau'r nifer geiriau ar y dudalen. Yn amlach, rwy'n gweithio ar gynyddu nifer y geiriau, ychwanegu adrannau ychwanegol, ychwanegu graffeg, ac ymgorffori fideo yn y cynnwys. Rwy'n profi ac yn optimeiddio disgrifiadau meta ar gyfer y tudalennau trwy'r amser i geisio gyrru cyfraddau clicio drwodd gwell o dudalennau canlyniad y peiriant chwilio.

Peidiwch â Chredu Fi?

Ychydig wythnosau yn ôl, ysgrifennais am sut i wneud hynny nodi cyfleoedd SEO i wella safle chwilio a dywedais fy mod wedi nodi llyfrgell gynnwys fel cyfle gwych i yrru safle ychwanegol. Fe wnes i safle 9fed ar gyfer fy erthygl.

Fe wnes i ailwampio'r erthygl yn llwyr, gan ddiweddaru teitl yr erthygl, y teitl meta, meta disgrifiad, gan wella'r erthygl gyda rhywfaint o gyngor ac ystadegau wedi'u diweddaru. Fe wnes i adolygiad o holl dudalennau fy nghystadleuaeth i sicrhau bod fy nhudalen wedi'i threfnu'n well, yn gyfredol, ac wedi'i hysgrifennu'n dda.

Y canlyniad? Symudais yr erthygl o safle 9fed i safle 3ydd!

safle llyfrgell cynnwys

Effaith hyn oedd fy mod i dyblu'r golygfeydd tudalen dros y cyfnod blaenorol o draffig organig:

dadansoddeg llyfrgell cynnwys

Mae SEO Yn ymwneud â Defnyddwyr, Nid Algorithmau

Flynyddoedd yn ôl, fe Roedd yn bosibl i algorithmau gêm a gallech ddinistrio'ch safle trwy wneud newidiadau i'ch cynnwys safle oherwydd bod algorithmau yn llawer mwy dibynnol ar nodweddion tudalen nag ymddygiad defnyddwyr.

Mae Google yn parhau i ddominyddu chwilio oherwydd eu bod yn plethu’r ddau yn ofalus. Rwy'n aml yn dweud wrth bobl y bydd tudalennau'n cael eu mynegeio ar gyfer y cynnwys, ond yn cael eu rhestru ar sail ei boblogrwydd. Pan fyddwch chi'n gwneud y ddau, rydych chi'n skyrocket eich rheng.

Mae gadael i ddyluniadau, strwythur, neu'r cynnwys ei hun fynd yn llonydd yn ffordd ddi-ffael o golli'ch safle wrth i wefannau cystadleuol ddatblygu profiadau gwell i ddefnyddwyr gyda chynnwys mwy deniadol. Bydd algorithmau bob amser yn symud i gyfeiriad eich defnyddwyr a phoblogrwydd eich tudalen.

Mae hynny'n golygu bod yn rhaid i chi barhau i weithio ar optimeiddio cynnwys a dylunio! Fel rhywun sy'n cael ei gyflogi i helpu cleientiaid i optimeiddio peiriannau chwilio trwy'r amser, rydw i bob amser yn canolbwyntio ar ansawdd y cynnwys a phrofiad y defnyddiwr dros yr algorithmau.

Wrth gwrs, rydw i eisiau cyflwyno'r carped coch i beiriannau chwilio gydag arferion gorau SEO gwefan a thudalen ... ond byddaf yn buddsoddi ynddo gwella profiad y defnyddiwr bob tro gyda gor-adael tudalennau yn ddigyfnewid allan o ofn neu golli safle.

A ddylech chi ddiweddaru tudalen sydd â sgôr uchel mewn Canlyniadau Peiriannau Chwilio?

Os ydych chi'n ymgynghorydd SEO sy'n cynghori'ch cleientiaid i beidio byth â diweddaru eu cynnwys uchel ei statws ... Rwy'n credu eich bod chi'n esgeulus yn eich dyletswyddau i'w helpu i yrru gwell canlyniadau busnes. Dylai pob cwmni gadw cynnwys eu tudalen yn gyfredol, yn berthnasol, yn gymhellol, ac yn darparu gwell profiad i'r defnyddiwr.

Ni fydd cynnwys gwych wedi'i gyfuno â phrofiad defnyddiwr uwch yn eich helpu chi yn unig graddio'n well, bydd hefyd gyrru mwy o drosiadau. Dyma nod eithaf marchnata marchnata a strategaethau SEO ... peidio â cheisio dofi'r algorithmau.