Gosodwch Eich Proffiliau Am Ddim: Dadgysylltwch Eich Cyfrif Twitter

sm rhyddid

Bydda i'n cyfaddef ... y cyhoeddiad diweddar am y breakup cynhesodd Twitter a LinkedIn fy nghalon. Ni fydd pobl bellach yn gallu ffrwydro eu diweddariadau Twitter yn LinkedIn yn ddifeddwl heb orfod mewngofnodi ac ymgysylltu.

Er fy mod yn gwybod bod eraill yn rhannu fy nglyn, beth yw manteision ac anfanteision croes-gysylltu eich cyfrif Twitter â rhwydweithiau eraill? Gan fod Facebook yn dal i ganiatáu’r arfer hwn, mae’n dal i ddigwydd. Tra ei fod yn gyrru cnau i mi, byddaf yn cyfaddef bod rhai manteision if yn cael ei ddefnyddio'n gwrtais - ond mae bron ar un byth yn gwneud.

Felly beth yw'r manteision?

Pros

Mae'n effeithlon. Does dim gwadu ein bod ni i gyd yn prysurach a bod gennym ni amser cyfyngedig i gadw i fyny â nifer o rwydweithiau cymdeithasol. Trwy bostio awtomatig o'r naill i'r llall, rydych chi'n sicr yn arbed amser. Torri a sychu yn eithaf.

Yn ogystal, os ydych chi'n marchnata ar gyfryngau cymdeithasol, mae'n ehangu eich cyrhaeddiad. Fodd bynnag ...

anfanteision

Un o anfanteision cysylltu'r cyfrifon hyn â'i gilydd yw'r ffactor “cystrawen rhyfedd”. Mae sgyrsiau Twitter yn cynnwys symbolau sy'n benodol i'r rhwydwaith hwn, fel symbolau a hashnodau “@” (gweler: beth yw hashnod?). Os yw defnyddwyr Facebook yn gweld y cymeriadau hyn yn eu porthwyr newyddion, mae risg i chi eu dieithrio oherwydd bod eich postiadau'n edrych yn ddryslyd ac yn od. Mae hyn yn lleihau ymgysylltiad.

Yn ogystal, mae defnydd effeithiol o'r cyfryngau cymdeithasol fel arfer yn cynnwys gwrando, ac os ydych chi'n croes-gysylltu diweddariadau yna nid oes gennych reswm i fewngofnodi a siarad ag unrhyw un. Rydych chi'n sownd i mewn modd darlledu.

Mae'n ddrwg wrth fynd i'r cyfeiriad arall hefyd. Rwy'n gweld pobl sy'n gwthio eu diweddariadau Facebook i Twitter hefyd, sy'n arwain at ddiweddariadau cwtogi (fel hwn) neu'n waeth byth, cysylltiadau amddifad heb unrhyw esboniad (fel hwn).

Yn olaf - mae'n hollol annifyr, iawn? Onid ydym wedi blino gweld diweddariadau statws diog yn llawn symbolau y tu allan i'r cyd-destun a thrydariadau cwtog?

Gosodwch Eich Proffiliau Am Ddim

Byddwn yn argymell cymryd y cyfle hwn i ddatgysylltu'ch cyfrifon Facebook a Twitter yn ddiamwys a dechrau mewn gwirionedd cymryd rhan ar bob rhwydwaith gyda'r bwriad. Rwy'n rhagweld y byddwch chi'n gweld lefelau uwch o ymgysylltu a byddwch chi'n eu defnyddio yn y ffordd y'u bwriadwyd: fel cymdeithasol rhwydweithiau.

Eich meddyliau?

5 Sylwadau

 1. 1

  Mae gen i ofn nad oes unrhyw ffordd rydw i'n mynd i'w dadgysylltu. Rydyn ni'n gwthio tunnell o gynnwys ac nid y pwrpas bob amser yw sbarduno sgwrs - lawer gwaith yn syml yw darparu gwybodaeth i'n cynulleidfa. Yn yr ystyr hwnnw, mae'n strategaeth lwyddiannus. Er y byddwn wrth fy modd yn curadu pob neges â llaw ac aros ar gyfryngau cymdeithasol trwy'r dydd ... nid wyf yn cael y cyfle hwnnw.

  • 2

   Cymerais y byddech yn dweud hynny, Doug 🙂 Rydym i gyd yn defnyddio rhwydweithiau cymdeithasol yn wahanol ac os mai'ch nod yn llwyr yw darlledu yna mae eich rhesymeg yn gwneud synnwyr. Yn sicr mae gen i hoffter (yn amlwg) ond nid yw hynny'n golygu bod yna “gywir” neu “anghywir” diffiniol.

 2. 3

  Rwy'n credu bod eu datgysylltu yn syniad gwych. Mae'n rhaid i mi gyfaddef fy mod i'n arfer eu cysylltu ond yna sylweddolais os nad oes gennych chi gynnwys ffres ar bob platfform fel rhan o farchnata ar-lein yna does gan bobl ddim rheswm i ddilyn pob cyfrif.

 3. 4

  Mae cyfryngau cymdeithasol awtomataidd yn arbed amser, ond gall ddileu'r elfen gymdeithasol honno os nad ydych chi'n ofalus. Efallai y bydd yn hawdd cyhoeddi'r un neges ar draws rhwydweithiau gan ddefnyddio offer cyfryngau cymdeithasol ond mae angen i chi gofio gwirio pob cyfrif ac ymateb pan fydd ymholiadau. Ni allwch “ei osod a’i anghofio”.

 4. 5

  Rwy'n cytuno'n llwyr. Mae'n arbed amser yn y tymor byr, ond mae'n cael effaith negyddol yn y tymor hir. Nid yn unig mae'n edrych yn flêr, ond mae'n mynd yn groes i holl sylfaen yr hyn yw cyfryngau cymdeithasol.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.