ShortStack: Tudalennau Glanio Facebook a Chystadlaethau Cymdeithasol wedi'u Gwneud yn Hawdd

Shortack Facebook Cymdeithasol

Os ydych chi'n defnyddio Facebook fel adnodd i yrru traffig i'ch busnes trwy gystadleuaeth neu alwad i weithredu, mae'n hanfodol defnyddio platfform sydd wedi'i integreiddio'n gymdeithasol. Gyda ShortStack gallwch ddatblygu sianeli o ffynhonnell benodol - e-bost, cyfryngau cymdeithasol, hysbysebion digidol - i dudalen we gyda ffocws wedi'i thargedu'n fawr.

Tudalennau Glanio Facebook

Dylunydd Tudalen Glanio ShortStack

Gyda ShortStack, gallwch adeiladu nifer anghyfyngedig o dudalennau glanio rhyngweithiol ar gyfer cystadlaethau, rhoddion, cwisiau, a mwy i gysylltu â'ch cwsmeriaid. Ymhlith y nodweddion a'r buddion mae:

 • Cymell a gamify - Gwobrwyo pobl sy'n llenwi'ch ffurflen gyda'r cyfle i ennill gwobr. Neu greu cwis personoliaeth fel Pa fath o gar chwaraeon ydych chi? or Pa rapiwr o'r 1990au ydych chi? a chasglu cyfeiriad e-bost cyn datgelu'r ateb.
 • Parthau personol ar gyfer ymgyrchoedd wedi'u labelu'n wyn - Mae parthau personol yn caniatáu ichi ddefnyddio'ch URL brand eich hun ar gyfer eich ymgyrchoedd. Y tu hwnt i gynyddu ymwybyddiaeth brand a darparu profiad label gwyn, maen nhw'n gwella SEO eich ymgyrch ac yn rhoi lefel ychwanegol o ymddiriedaeth i'r cyfranogwyr wrth ymweld â'ch ymgyrch.
 • Defnyddiwch gatio gweithredu i gasglu'r data sydd ei angen arnoch chi - Mae tudalennau glanio yn bodoli i ddal gwybodaeth gyswllt ymwelwyr. Gan ddefnyddio nodwedd gatio gweithredu ShortStack, gallwch chi gasglu'r data sydd ei angen arnoch yn hawdd trwy gael pobl i lenwi'ch ffurflen. Yn gyfnewid am eu gwybodaeth, maen nhw'n cael mynediad i'ch cynnig - mynediad i roddion, e-lyfr, cod disgownt, ac ati.
 • Rheolaeth ddylunio gyflawn - Creu tudalennau glanio heb eu gorchuddio â galwadau i weithredu clir. Daliwch sylw eich ymwelwyr, a'u gwybodaeth gyswllt, gan ddefnyddio templedi lluniaidd ShortStack a ffurflenni syml, ymatebol i ffonau symudol. Mae templedi customizable ShortStack yn caniatáu ichi osgoi rhwystrau datblygwyr a dylunwyr.

Cofrestrwch ar gyfer Treial Am Ddim

Cystadlaethau Sylw Facebook

Cystadleuaeth Sylw Facebook

Wedi mynd yw'r dyddiau o recordio'ch holl sylwadau post â llaw. Defnyddiwch ShortStack i dynnu pob un o'r sylwadau ar eich postiadau Instagram neu Facebook ar unwaith. Ymhlith y cofnodion mae enw defnyddiwr y cychwynnwr, ei sylw a dolen i'r sylw. Ymhlith y nodweddion a'r buddion mae:

 • Dewis enillwyr yr ornest yn gyflym - Defnyddiwch ddewisydd mynediad ar hap ShortStack i ddewis enillydd yr ornest. Dewiswch un neu fwy o enillwyr, yna cyhoeddwch yr enillydd ar eich Tudalen Facebook.
 • Hyrwyddo ymgysylltiad ac adeiladu eich canlynol - Gyda sylwadau i gystadlu mewn cystadlaethau, rhaid i ymgeiswyr roi sylwadau ar bost ar eich Tudalen Facebook i gystadlu. Mae'r rhyngweithio hwn yn hybu ymgysylltiad ac yn cynyddu gwelededd eich brand. Anogwch gychwynnwyr i ddilyn neu hoffwch eich proffil, yna cynhaliwch gystadlaethau sylwadau yn rheolaidd a gweld eich canlynol yn tyfu!
 • Dileu sylwadau dyblyg yn awtomatig a chynnwys hoff bethau fel pleidleisiau - Mae gan ShortStack ddatrysiad ar gyfer cyfranogwyr sy'n gwneud sylwadau drosodd a throsodd - yn atal cofnodion dyblyg yn awtomatig. Am gynnwys dyblygu? Dim problem! Chi biau'r dewis. Ar gyfer swyddi Facebook, gallwch hefyd ddewis cynnwys sylwadau fel pleidleisiau a chynyddu siawns cychwynwyr o ennill gyda'r mwyaf o bleidleisiau a gânt.

Cofrestrwch ar gyfer Treial Am Ddim

Tudalen Glanio ac E-byst y Gystadleuaeth

Tudalen Glanio Facebook ac E-byst Cystadlu

Anfonwch e-byst awtomataidd ar unwaith pan fydd rhywun yn llenwi'ch ffurflen, neu'n trefnu e-byst i'w hanfon yn nes ymlaen. Anfonwch nhw i'ch rhestr gyfan neu i rai segmentau.

 • Ymgysylltu arweinwyr gan ddefnyddio e-byst wedi'u hamserlennu - Peidiwch â gadael i'r arweinyddion a gynhyrchwyd gennych trwy eich ffurflenni ShortStack fynd yn wastraff. Defnyddiwch y cyfeiriadau e-bost hynny y gwnaethoch chi eu casglu ac anfonwch e-byst i hyrwyddo'ch brand ar ôl i'ch ymgyrch ddod i ben. Trefnu e-byst i ddatgan enillydd, hysbysebu datganiadau cynnyrch newydd / digwyddiadau sydd ar ddod, dosbarthu bargeinion arbennig, cyhoeddi bod pleidleisio wedi agor ar gyfer cystadleuaeth, cylchredeg manylion ar gyfer ymgyrch sydd ar ddod, ac ati.
 • Cysylltu â chwsmeriaid ar unwaith - Defnyddiwch autoresponders i anfon e-bost cadarnhau yn awtomatig at bawb sy'n cystadlu yn eich cystadleuaeth neu'n llenwi'ch ffurflen. Mae gan autoresponders gyfraddau agored awyr-uchel, felly defnyddiwch y cyfle i anfon neges wedi'i phersonoli neu gynnig arbennig.
 • Hidlo derbynwyr i gael yr effaith fwyaf - Mae hidlo derbynwyr e-bost yn helpu i sicrhau bod y bobl iawn yn gweld eich neges. Mireiniwch eich rhestr fel mai dim ond ymgeiswyr y mae eu ceisiadau wedi'u cymeradwyo, sy'n cynnwys delwedd neu a dderbyniwyd o fewn ystod dyddiad penodol a fydd yn derbyn eich e-bost.
 • Symleiddiwch eich proses marchnata e-bost - Nid oes angen integreiddio â llwyfan marchnata e-bost ar wahân! Mae ShortStack yn caniatáu ichi gasglu cofnodion ac anfon e-byst i gyd mewn un lle.
 • Sefydlu e-byst mewn munudau gyda thempledi - Byr ar amser? Mae templedi e-bost yn caniatáu ichi greu e-byst mewn munudau. Mae yna ddwsinau o dempledi i ddewis ohonynt ac adeiladwyd pob templed e-bost ShortStack gan ddefnyddio arferion gorau ar gyfer y mathau o e-bost rydych chi'n dewis eu hanfon.
 • Ymgysylltwch â'ch tanysgrifwyr newydd yn ddiymdrech - Datblygu cyfres o negeseuon e-bost a ysgogwyd i'w hanfon yn awtomatig, nifer benodol o ddyddiau ar ôl i rywun danysgrifio i'ch rhestr bostio. Mae'r e-byst dilynol hyn yn eich helpu i gadw mewn cysylltiad â'ch cwsmeriaid yn rheolaidd, heb godi bys.
 • CAN-SPAM a GDPR Yn Cydymffurfio - Mae optio i mewn dwbl yn ychwanegu cam cadarnhau ychwanegol at y broses arwyddo: rhaid i ymgeiswyr gadarnhau eu bod am dderbyn e-byst gennych chi. Mae optio i mewn dwbl hefyd yn sicrhau eich bod yn cydymffurfio â deddfau newydd, gan gynnwys y GDPR yn yr Undeb Ewropeaidd. Mae ShortStack yn caniatáu ichi orffwys yn hawdd trwy ofalu am fanylion act CAN-SPAM i chi. Dewiswch y proffil busnes rydych chi am ei gymhwyso i'r e-bost, a byddwn ni'n gwneud y gweddill.

Cofrestrwch ar gyfer Treial Am Ddim

Adeiladu ymgyrchoedd marchnata rhyngweithiol hwyliog, effeithiol a syfrdanol heb boeni am y dechnoleg y tu ôl iddynt.

Datgeliad: Rydym yn aelod cyswllt o ShortStack

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.