Sut i Ddylunio Ymgyrchoedd E-bost Gadael y Cart Siopa

e-byst gadael cart

Nid oes amheuaeth dylunio a gweithredu effeithiol ymgyrch e-bost gadael cart siopa yn gweithio. Mewn gwirionedd, mae mwy na 10% o'r negeseuon e-bost gadael cart a agorwyd yn cael eu clicio. A gwerth archeb cyfartalog pryniannau trwy e-byst gadael cart yw 15% yn uwch na'r pryniannau arferol. Ni allwch fesur llawer mwy o fwriad nag ymwelydd â'ch gwefan gan ychwanegu eitem at eich trol siopa!

Fel marchnatwyr, does dim byd mwy poenus na gweld mewnlif mawr o ymwelwyr yn gyntaf ar eich gwefan eFasnach - treulio amser nodedig, ychwanegu rhywbeth yn eu trol ac yna ei adael cyn ymgymryd â'r broses werthu. Felly, beth mae hynny'n ei olygu? Ydyn nhw'n torri i ffwrdd o'ch brand am byth? Efallai ddim! Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw gwneud yr ymdrech ychwanegol i'w wooio'n ôl a rhoi gwybod iddyn nhw eu bod nhw'n bwysig.

Mae'r ffeithlun hwn o Email Monks yn manylu ar ymddygiadau prynwyr e-fasnach, y seicoleg y tu ôl i roi'r gorau i drol siopa ac ymgyrchoedd ennill yn ôl, yn ogystal â nodi'r 7 cam wrth ddylunio ymgyrch e-bost gadael cartiau siopa effeithiol.

  1. Materion Amser ac Amledd - Cyn pen 60 munud ar ôl cefnu, dylech fod yn anfon eich e-bost cyntaf. Dylid anfon ail e-bost o fewn 24 awr. A dylid anfon trydydd e-bost o fewn tri i 5 diwrnod. Mae anfon hyd at dri e-bost gadael yn arwain at enillion $ 8.21 ar fuddsoddiad ar gyfartaledd.
  2. Ystyriwch Llongau Am Ddim - Temtiwch eich siopwyr segur gyda chynnig, naill ai gostyngiad neu eu cludo am ddim. Mae ymchwil yn dangos y gall cludo nwyddau am ddim fod ddwywaith mor effeithiol â chanran i ffwrdd.
  3. Eu temtio gyda Chynnig Anorchfygol - Mae astudiaethau wedi dangos y gall e-bost gadael sy'n cynnwys cynnig disgownt o 5% -10% ar y pryniant cyntaf helpu'ch cyfradd gadael.
  4. Delweddau Cynnyrch Arddangos - Mae dyfais olrhain llygaid yn datgelu bod cynnwys llun o'r cynnyrch wedi'i adael yn lle dim ond y ddolen cynnyrch yn yr e-bost gadael cart yn cael mwy o sylw na hynny hebddo.
  5. Nid yw Croes-werthu yn Drwg - Gall traws-werthu'r cynhyrchion i bobl sy'n gadael hefyd droi yn fendith eithaf i'ch busnes. Arddangos dewisiadau amgen perthnasol a gwerthwyr gorau.
  6. Addasu E-byst Gadael - Defnyddiwch hanes pori eich ymwelydd a phrynu yn y gorffennol i deilwra cynnig wedi'i bersonoli.
  7. Datrys Ymholiadau - Gall e-byst gadael cartiau helpu i ddatrys ymholiadau cefnwyr - gan ddarparu digon o wybodaeth iddynt a'u helpu i wneud y penderfyniad prynu. Rhowch ddigon o opsiynau i'ch prynwyr er mwyn eu helpu i gyrraedd chi a datrys eu hymholiadau.

Cyplysu eich ymgyrchoedd e-bost gadael cartiau siopa ag ail-dargedu strategaethau hysbysebu ac aml-sianel i gynyddu eu heffeithiolrwydd ar gyfer ennill siopwyr yn ôl.

E-byst Gadael Cart

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.