E-Fasnach a Manwerthu

Yr hyn y mae angen i Berchnogion Busnes E-Fasnach ei Wybod Am Shopify SEO

Rydych chi wedi gweithio'n galed i greu gwefan Shopify lle gallwch chi werthu cynhyrchion sy'n siarad â defnyddwyr. Fe wnaethoch chi dreulio amser yn pigo'r thema, yn llwytho'ch catalog a'ch disgrifiadau, ac yn adeiladu'ch cynllun marchnata. Fodd bynnag, ni waeth pa mor drawiadol y mae eich gwefan yn edrych neu pa mor hawdd yw llywio, os nad yw'ch siop Shopify wedi'i optimeiddio â pheiriant chwilio, mae eich siawns o ddenu'ch cynulleidfa darged yn organig yn fain.

Nid oes unrhyw ffordd o'i gwmpas: mae SEO da yn dod â mwy o bobl i'ch siop Shopify. Canfu data a gasglwyd gan MineWhat hynny Mae 81% o ddefnyddwyr yn ymchwilio cynnyrch cyn iddynt brynu. Os nad yw'ch siop yn ymddangos yn uwch mewn safleoedd, fe allech chi golli allan ar werthiant - hyd yn oed os yw'ch cynhyrchion o ansawdd uwch. Mae gan SEO y pŵer i naill ai seiffon cwsmeriaid gyda'r bwriad o brynu, neu fynd â nhw i ffwrdd.

Beth sydd ei Angen ar eich Siop Shopify

Mae angen sylfaen dda ar gyfer SEO ar bob siop Shopify. Ac mae pob sylfaen SEO wedi'i hadeiladu ar eiriau allweddol da. Heb ymchwil allweddair gwych, ni fyddwch byth yn targedu'r gynulleidfa gywir, a phan na fyddwch yn targedu'r gynulleidfa gywir, mae eich siawns o ddenu pobl sy'n debygol o brynu yn fain. Ar ben hynny, pan fyddwch chi'n gwybod am eich ymchwil allweddair, byddwch chi'n gallu cymhwyso'r wybodaeth honno i feysydd eraill o'r busnes, fel marchnata cynnwys.

Dechreuwch eich ymchwil allweddair trwy wneud rhestr o eiriau allweddol sy'n berthnasol i'r busnes yn eich barn chi. Byddwch yn benodol yma - os ydych chi'n gwerthu cyflenwadau swyddfa, nid yw hyn yn golygu y dylech chi restru allweddeiriau ar gyfer termau cysylltiedig â chyflenwad swyddfa sy'n perthyn i gynhyrchion nad ydych chi'n eu gwerthu. Nid yw'r ffaith ei fod yn denu pobl sydd â diddordeb mewn cyflenwadau swyddfa yn golygu y byddant yn gwerthfawrogi mynd i safle nad oes ganddo'r cynnyrch y buont yn chwilio amdano ar Google i ddechrau.

Defnyddio offer ymchwil allweddair i'ch helpu chi i gael gwybodaeth berthnasol am eich geiriau allweddol posib. Mae offer ymchwil allweddair yn dweud wrthych pa eiriau allweddol y mae galw mawr amdanynt, pa eiriau allweddol sydd â'r data cystadleuaeth, cyfaint a chost isaf fesul clic. Byddwch hefyd yn gallu dweud pa eiriau allweddol sy'n cael eu defnyddio gan eich cystadleuwyr ar eu tudalennau mwyaf poblogaidd. Mae'r mwyafrif o offer ymchwil allweddair yn cynnig fersiynau am ddim ac â thâl, fodd bynnag, os ydych chi am brofi sut mae'n gweithio, gallwch chi ddefnyddio'r Cynlluniwr Offer Allweddair Google.

Gwneud Disgrifiadau Cynnyrch Clyfar

Ar ôl i chi gael dealltwriaeth drylwyr o ba eiriau allweddol y mae angen i chi eu defnyddio, gallwch eu cymhwyso i'ch disgrifiadau cynnyrch. Mae'n bwysig eich bod chi'n osgoi keyword stwffin yn eich disgrifiadau. Mae Google yn gwybod pan fydd cynnwys yn annaturiol, ac mae'n debyg y cewch eich cosbi am symud o'r fath. Gall rhai cynhyrchion rydych chi'n eu gwerthu ymddangos yn hunanesboniadol; er enghraifft, efallai y bydd eich siop gyflenwi swyddfa yn cael amser caled yn disgrifio eitemau fel staplwyr a phapur. Yn ffodus, gallwch chi gael hwyl gyda'ch disgrifiadau i sbeicio pethau (a brandio'ch hun yn y broses).

Gwnaeth ThinkGeek yn union hynny gyda pharagraff o hyd disgrifiad o flashlight LED syml mae hynny'n dechrau gyda'r llinell: “Rydych chi'n gwybod beth sy'n lwcus am oleuadau fflach rheolaidd? Dim ond mewn dau liw y maen nhw'n dod: gwyn neu felyn-wyn sy'n ein hatgoffa o ddannedd yfwr coffi brwd. Pa hwyl yw'r math hwnnw o flashlight? ”

Annog Adolygiadau Gan Siopwyr

Pan fyddwch chi'n gwahodd cwsmeriaid i adael adolygiadau, rydych chi'n creu platfform i helpu i gynyddu eich safle. Un Arolwg ZenDesk canfu fod adolygiadau cadarnhaol ar-lein yn dylanwadu ar 90% o'r cyfranogwyr. Mae astudiaethau eraill wedi nodi canfyddiadau tebyg: ar gyfartaledd, mae'r rhan fwyaf o bobl yn ymddiried mewn adolygwyr ar-lein lawn cymaint ag y maent yn ymddiried mewn argymhellion ar lafar gwlad. Mae'n bwysig nid yn unig bod yr adolygiadau hyn ar lwyfannau adolygu, ond ar eich tudalennau cynnyrch hefyd. Mae yna sawl ffordd i argyhoeddi cwsmeriaid i adolygu'ch busnes; pwyso a mesur eich opsiynau, a chyfrif i maes pa ddull sy'n addas i'ch busnes.

Cael SEO Help

Os yw'r holl sôn am SEO yn eich llethu, ystyriwch weithio gyda chwmni marchnata neu asiantaeth i'ch tywys i'r cyfeiriad cywir. Mae cael arbenigwr ar eich ochr yn caniatáu ichi ddysgu mwy am y technegau y tu ôl i SEO, yn ogystal â chanolbwyntio mwy ar eich cynnyrch, a darparu profiad gwasanaeth cwsmer gwych.

Yn ôl SEOInc, mae Cwmni ymgynghori SEO yn San Diego, mae rhai busnesau yn poeni am weithio gydag asiantaeth rhag ofn ildio rheolaeth, ond nid yw hyn yn wir mewn gwirionedd - cyhyd â'ch bod chi'n gweithio gyda chwmni ag enw da.

Mae Shopify wedi dod yn ddewis gorau ar gyfer gwerthu ar-lein. Oherwydd pwysigrwydd cynyddol gyrru cwsmeriaid i safleoedd sy'n cael eu pweru gan Shopify, mae Shopify SEO wedi bod yn profi twf cyflym yn ystod y blynyddoedd diwethaf a disgwylir iddo barhau i dyfu'n esbonyddol. SEOInc

Efallai y byddwch hyd yn oed yn ystyried gweithio gyda gweithiwr llawrydd profiadol sydd â sgiliau amlwg mewn SEO a phortffolio helaeth. Beth bynnag y penderfynwch chi, cofiwch fod SEO yn rhywbeth y mae angen ei wneud yn iawn, ac oni bai eich bod chi'n gallu neilltuo'r amser i ddysgu'r tactegau gorau a'u cymhwyso'n llwyddiannus, mae'n well buddsoddiad i ddirprwyo'r sgiliau hynny i barti arall.

Douglas Karr

Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Doug yn a Prif Siaradwr Cyhoeddus a Marchnata. Ef yw VP a cofounder Highbridge, cwmni sy'n arbenigo mewn cynorthwyo cwmnïau menter i drawsnewid yn ddigidol a gwneud y mwyaf o'u buddsoddiad technoleg gan ddefnyddio technolegau Salesforce. Mae wedi datblygu strategaethau marchnata digidol a chynhyrchion ar gyfer Dell Technologies, GoDaddy, Salesforce, Tueddiadau gwe, a SmartFOCUS. Douglas hefyd yw awdur Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis a chyd-awdur Y Llyfr Busnes Gwell.

2 Sylwadau

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol