Sharpspring: Llwyfan Awtomeiddio Gwerthu a Marchnata Cynhwysfawr a Fforddiadwy

Ymgyrchoedd SharpSpring

SharpSpring yn integreiddio awtomeiddio marchnata a CRM mewn un datrysiad o'r dechrau i'r diwedd sydd wedi'i gynllunio i dyfu eich busnes. Mae gan eu platfform llawn nodweddion bopeth sydd ei angen arnoch a mwy ar gyfer awtomeiddio gwerthu a marchnata i mewn: e-bost yn seiliedig ar ymddygiad, olrhain ymgyrchoedd, tudalennau glanio deinamig, adeiladwr blog, amserlennu cyfryngau cymdeithasol, chatbots deallus, awtomeiddio CRM a gwerthu, adeiladwr ffurf deinamig, adrodd a dadansoddeg, ID Ymwelwr anhysbys, a mwy.

Mae'r platfform yn cael ei ddefnyddio gan SMBs a chwmnïau Menter, ond mae prif gwsmeriaid SharpSpring yn asiantaethau digidol oherwydd eu bod yn cynnig rhaglen ailwerthwr / label gwyn sydd wedi dod yn ganolfan elw i dros 1,200 o asiantaethau digidol ledled y byd. Maent yn cynnig cryn dipyn o nodweddion asiantaeth, gan gynnwys rhyngwyneb brandiadwy, rheolaeth aml-gleient, llofnodi sengl, a mwy.

Fe ddefnyddion ni Act-On a HubSpot cyn mynd gyda SharpSpring. Mae'r ddau blatfform arall yn rhai da, ond caniataodd SharpSpring inni gael mwy o reolaeth dros ein cleientiaid o ran rhyngweithio, bilio, a dylunio cynlluniau.

Raymond Cobb III, Grŵp Cyfryngau JB

yn cynnwys sgorio plwm awtomeiddio

Nodweddion SharpSpring Cynnwys

  • E-bostio - Rhowch ddiwedd ar ffrwydradau e-bost diflas, torfol, ac arbed amser ar eich strategaeth farchnata. Dechreuwch sgyrsiau sy'n arwain at drawsnewidiadau gyda negeseuon wedi'u personoli ac ymgyrchoedd awtomataidd sy'n ymateb i ymddygiad defnyddwyr. Defnyddiwch blatfform marchnata e-bost SharpSpring i olrhain arweinyddion “ar ôl y clic.” Yn wahanol i ddarparwyr gwasanaeth e-bost eraill, rydym yn cynnig dadansoddeg fanwl ar bob rhyngweithio - felly gallwch chi anfon y neges gywir ar yr amser iawn, ac anfon eich tîm gwerthu ar waith gyda hysbysiadau amser real.
  • Ffurflenni - Adeiladu, addasu, ac ail-archebu meysydd yn ddiymdrech gyda'r golygydd llusgo a gollwng lluniaidd. Mae ein deinamig yn ffurfio caeau awtocomplete ar gyfer ymwelwyr hysbys i wella trosi ac edrych yn wych ar unrhyw safle gyda CSS wedi'i deilwra. Gallwch hyd yn oed fapio caeau o ffurfiau 3ydd parti a brodorol.
  • Automation - Mae ein hadeiladwr llif gwaith gweledol pwerus, hawdd ei ddefnyddio yn symleiddio awtomeiddio marchnata. Defnyddiwch resymeg ganghennog i ennyn diddordeb arweinyddion ar adegau tyngedfennol yn eu teithiau prynu unigryw. Wrth gysoni gwybodaeth â'n cyfres CRM awtomeiddio marchnata adeiledig. Sefydlu personas prynwr ar gyfer eich cynhyrchion a'ch gwasanaethau, yna aseinio arwain at wahanol bersonasau fel y gallwch anfon negeseuon wedi'u targedu'n awtomatig. Derbyn rhestr o arweiniadau poethaf pob diwrnod i'r dde i'ch mewnflwch, a gweithredu ar yr adeg iawn i'w trosi'n werthiannau. Defnyddiwch offer awtomeiddio marchnata SharpSpring i sgorio arweinyddion yn seiliedig ar ymgysylltu, olrhain tudalennau, ffit a mwy - maen nhw hyd yn oed yn ffactor mewn pydredd plwm naturiol dros amser.
  • Adnabod Ymwelwyr - VisitorID yw un o'r arfau cudd yn ein pentwr o offer awtomeiddio marchnata. Defnyddiwch ef i nodi dwywaith cymaint o ymwelwyr â'ch gwefan (o'i gymharu â llwyfannau marchnata cystadleuol). Defnyddiwch olrhain yn seiliedig ar ymddygiad i ddeall yn iawn beth sy'n cymell pob clic. Nodwch bwyntiau poen a strategaethau llwyddiannus fel nad yw'ch gwefan byth yn stopio optimeiddio. Derbyn rhestr o arweiniadau poethaf y dydd yn uniongyrchol i'ch mewnflwch, a gweithredu ar yr adeg iawn i drosi'r arweinyddion hynny i werthiannau.
  • CRM - Gwybodaeth yw pŵer - a gwerthiannau yw CRM. Defnyddiwch ein CRM awtomeiddio marchnata neu integreiddiwch eich darparwr CRM dewisol yn ddi-dor â llwyfan marchnata SharpSpring. Cadwch ddata integredig yn gyflym gyda chydamseriad dwyffordd ar unwaith. Dilynwch gyfleoedd o'r greadigaeth i gau gyda golygfa aderyn o'ch piblinell. Creu camau bargen arfer, meysydd, hidlwyr, a mwy, i reoli gwerthiannau yn ddiymdrech gyda'n hoffer awtomeiddio marchnata.
  • Tudalennau Glanio - Adeiladu tudalennau glanio pwerus a sianeli tudalennau glanio sy'n trawsnewid ymwelwyr yn dennynau. Defnyddiwch ein golygydd pwynt-a-chlic syml i greu tudalennau glanio unigryw, neu addasu templed o'n llyfrgell helaeth. Sefydlu cadwyni o dudalennau glanio cysylltiedig i drefnu ymwelwyr i wahanol sianeli. Gyrru mwy o drosiadau gyda chynnwys gwe deinamig sy'n newid yn seiliedig ar ddiddordebau a phriodoleddau ymwelwyr. Cyflwyno canlyniadau'n gyflym heb godio na datblygwr, a heb gyffwrdd â'ch gwefan - ond i'r rhai sydd eisiau rheolaeth lwyr, gallwch ychwanegu eich cod HTML a CSS eich hun i addasu tudalennau ymhellach fyth.
  • Blogiau - Lansio blog mewn munudau gyda'r adeiladwr blog a'r golygydd yn ein system awtomeiddio marchnata. Dylunio, rheoli a chyhoeddi swyddi yn rhwydd. Sefydlu cydweithrediadau o fewn eich tîm, neu greu proffiliau i groesawu blogwyr gwadd. Ymestyn cyrhaeddiad eich cynnwys gyda syndiceiddio e-bost RSS sy'n anfon postiadau newydd i'ch rhestrau postio yn awtomatig. Sicrhewch fwy o estyn allan o'ch cynnwys gyda barochr cyfryngau cymdeithasol sy'n caniatáu i ddefnyddwyr eich rhannu a'ch dilyn ar-lein. Defnyddiwch offer awtomeiddio marchnata SharpSpring i olrhain ymwelwyr, darganfod pa gynnwys sy'n perfformio orau, a thargedu swyddi i wneud y mwyaf o drawsnewidiadau.
  • Dadansoddeg Marchnata - Gwneud penderfyniadau allweddol gyda data cywir a pherthnasol. Dewiswch y metrigau pwysicaf ar gyfer pob ymgyrch a neges, yna cynhyrchwch adroddiadau arfer i adolygu'ch perfformiad. Deall ROI o'r dechrau i'r diwedd ac olrhain ffynonellau arweiniol - hyd yn oed o all-lein. Rhannwch wybodaeth allweddol gyda'ch tîm, cleientiaid, a chwsmeriaid mewn arddangosfa ddarllenadwy a hygyrch.
  • integrations - Cysylltu â channoedd o ddarparwyr meddalwedd trydydd parti gydag APIs SharpSpring ac integreiddio Zapier. Cysoni data â'ch systemau CRM awtomeiddio marchnata, diweddaru'ch systemau rheoli cynnwys, ac integreiddio ffurflenni gwe brodorol a thrydydd parti â'n platfform marchnata. Gwnewch SharpSpring yn wirioneddol eich hun trwy ail-frandio e-byst, hysbysiadau, adroddiadau, a hyd yn oed yr ap ei hun. Storiwch ddata ar ein platfform amgryptiedig, diogel a graddadwy.
  • Cyfryngau cymdeithasol - Ewch y tu hwnt i gyhoeddi, amserlennu a monitro. Trowch ryngweithio cymdeithasol yn sgyrsiau ystyrlon sy'n cynhyrchu gwerthiannau ac yn ymddangos yn eich adroddiadau marchnata. Mae SharpSpring Social yn cynnig yr holl nodweddion rydych chi'n eu disgwyl o ddatrysiad rheolaeth gymdeithasol, ynghyd ag offer trosi pwerus y gallwch chi eu cael o blatfform marchnata cwbl integredig yn unig. Sbarduno llifoedd gwaith awtomataidd a sgorio arweinwyr cymdeithasol yn seiliedig ar ryngweithio, ffynonellau, diddordebau a mwy. Mesur ROI pen-i-ben ymgyrchoedd marchnata integredig a dangos gwerth eich ymdrechion cyfryngau cymdeithasol.

Cael Demo SharpSpring

Datgelu: Rydym yn aelod cyswllt o SharpSpring ac yn defnyddio dolenni cyswllt yn yr erthygl hon.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.