Beth yw'r System Sgôr Hyrwyddwr Net (NPS)?

sgôr hyrwyddwr net nps

Yr wythnos diwethaf, teithiais i Florida (rwy'n gwneud hyn bob chwarter, fwy neu lai) ac am y tro cyntaf gwrandewais ar lyfr ar Audible ar y ffordd i lawr. Dewisais Y Cwestiwn Ultimate 2.0: Sut mae Cwmnïau Hyrwyddwr Net yn Ffynnu mewn Byd sy'n cael ei Gyrru gan Gwsmeriaid ar ôl deialog gyda rhai gweithwyr marchnata proffesiynol ar-lein.

Mae System Sgôr Hyrwyddwr Net yn seiliedig ar gwestiwn syml ... mae'r cwestiwn yn y pen draw:

Ar raddfa 0 i 10, pa mor debygol ydych chi o atgyfeirio ffrind?

Mae'r llyfr yn mynd ymlaen i egluro sut mae'r system ffynhonnell agored wedi'i mabwysiadu ar draws yr holl ddiwydiannau, yn aml wedi'i haddasu y tu hwnt i'r raddfa 0 i 10, mae'r cwestiwn weithiau'n amrywio, ac mae'r cwestiynau dilynol yn cael eu optimeiddio a'u hamseru i ddarparu sgôr ystadegol ddilys sy'n cynrychioli'r iechyd. o'ch cwmni. Cadwch mewn cof nad sgôr benodol sydd ei hangen i ragfynegi pa mor dda y mae eich cwmni'n perfformio, rhaid ei ddadansoddi yn erbyn holl sgoriau'r cystadleuwyr yn eich diwydiant. Nid oes rhaid i chi gael 9 pan fydd gweddill eich diwydiant yn gwthio 3s! Mae rhai diwydiannau yn syml yn denu cwsmeriaid ofnadwy.

Mae NPS yn dod yn fodd eithaf cyffredin o fesur teyrngarwch cwsmeriaid ac effaith marchnata, gwerthu, gwasanaeth cwsmeriaid a hyd yn oed iechyd ariannol corfforaeth. Yn wahanol i lawer o fetrigau perfformiad allweddol tymor byr cwmni, mae NPS yn rhoi golwg ar ba mor debygol yw'ch cwsmeriaid o aros gyda chi a hyd yn oed eich argymell. Gan fod cadw cwsmeriaid yn hanfodol i broffidioldeb ac ar lafar gwlad yw un o'r ffyrdd gorau o gaffael cwsmeriaid, mae'r NPS yn profi ei hun i fod yn system dda iawn ar gyfer darogan iechyd tymor hir cwmni. Pan fydd pob un o'r adrannau a'r strategaethau wedi'u halinio i wneud y gorau o'ch teyrngarwch cwsmeriaid, nid ydych mewn perygl o gael seilos cystadleuol yn y sefydliad a allai gynhyrchu niferoedd mawr - ond peidiwch â darparu profiad cwsmer gwych.

Wrth ei wraidd, NPS = Canran yr Hyrwyddwyr - Canran y Tynwyr. Felly, os yw 10% o'ch cwsmeriaid yn hyrwyddo'ch cwmni ac 8% yn niweidio'ch brand trwy dafod leferydd negyddol, mae gennych NPS o 2.

Mae'r system Sgôr Hyrwyddwr Net yn rhannu'ch cwsmeriaid yn hyrwyddwyr, tynnwyr a goddefwyr. Dylai pob cwmni fod eisiau lleihau ei dynnu sylw gan ei fod yn cymryd tua 5 hyrwyddwr i frwydro yn erbyn pob tynnwr ... sy'n dipyn o waith! A byddai pob busnes yn llawer gwell ei fyd pe bai'n osgoi goddefwyr a thynwyr yn gyfan gwbl ac yn denu'r cwsmeriaid iawn - yr hyrwyddwyr. Y tu hwnt i deyrngarwch cwsmeriaid, mae'r NPS hefyd yn gwneud ei ffordd i mewn i ddadansoddiad boddhad gweithwyr. Yn union fel y byddech chi'n gobeithio dod o hyd i gwsmeriaid i hyrwyddo'ch busnes, rydych chi hefyd eisiau gweithwyr sy'n ei hyrwyddo hefyd!

Mae'r bobl yn Lluniodd y Llysgennad yr ffeithlun hwn ar y Scor Hyrwyddwr Netd sy'n ei grynhoi:

sgôr deall-y-net-hyrwyddwr

PS: Er bod y llyfr yn wych, IMO rwy'n credu y gallai'r pwnc fod wedi cael ei leihau o dros 7 awr i ddim ond cwpl, serch hynny. Dyna fy nghysylltiad cyswllt os ydych chi'n dymuno prynu'r llyfr.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.