Mae Seth Godin yn Anghywir ynghylch Rhifau

Depositphotos 8021901 s

Gan fy mod yn darllen post blog ar safle, deuthum ar draws dyfynbris gan Seth Godin. Nid oedd unrhyw gyswllt â'r swydd, felly roedd yn rhaid imi ei wirio ar fy mhen fy hun. Digon sicr, Seth wedi dweud hynny:

Mae'r cwestiynau rydyn ni'n eu gofyn yn newid y peth rydyn ni'n ei wneud. Anaml y bydd sefydliadau nad ydynt yn gwneud dim ond mesur y niferoedd yn creu datblygiadau arloesol. Dim ond niferoedd gwell.

Mae gen i barch enfawr at Seth ac rwy'n berchen ar fwyafrif ei lyfrau. Bob tro rydw i wedi ei ysgrifennu, mae wedi dychwelyd ymateb prydlon i'm ceisiadau. Mae hefyd yn siaradwr cyhoeddus anhygoel ac mae ei sgiliau cyflwyno oddi ar y siart. Ond, yn fy marn i, nonsens yn unig yw'r dyfyniad hwn.

Mae ein hasiantaeth yn canolbwyntio ar niferoedd… bob dydd. Wrth i mi ysgrifennu hwn, rydw i'n rhedeg tri chais yn cropian gwefannau cwsmeriaid ar gyfer rhifynnau, rydw i wedi mewngofnodi i Wefeistri a Google Analytics. Heddiw, byddaf yn adolygu archwiliadau safle i sawl cleient. Rhifau… llwyth o rifau.

Fodd bynnag, nid yw'r niferoedd ynddynt eu hunain yn pennu ymateb. Mae'r niferoedd yn gofyn am brofiad, dadansoddiad a chreadigrwydd i gyrraedd y strategaeth gywir. Nid oes rhaid i unrhyw farchnatwr erioed wneud dewis rhwng niferoedd a chreadigrwydd. Mewn gwirionedd, mae niferoedd ein cleientiaid yn aml yn gofyn am lawer iawn o greadigrwydd a chymryd risg i'w symud i'r cyfeiriad cywir.

Roedd un o'n cleientiaid sydd wedi bod gyda ni ers blynyddoedd wedi gwneud y mwyaf o'u safleoedd chwilio ac roedd eu traffig yn parhau i dyfu - ond roedd eu trawsnewidiadau'n wastad. Gan fod ein cyfrifoldeb yn canolbwyntio ar enillion ar fuddsoddiad, roedd yn rhaid i ni wneud rhywbeth creadigol. Fe wnaethon ni ddirwyn i ben ail-frandio'r cwmni, datblygu gwefan hollol newydd, torri cyfrif y dudalen i lawr i ffracsiwn o'r wefan flaenorol, a dylunio safle a oedd yn ganolog i'r cwmni heb unrhyw luniau stoc, yr holl luniau a fideos gwirioneddol o'u personél a cyfleusterau.

Roedd yn risg enfawr o ystyried bod mwyafrif yr arweinyddion yn cyrraedd trwy eu safle. Ond roedd y niferoedd yn darparu tystiolaeth bod yn rhaid i ni wneud rhywbeth dramatig (a llawn risg) os oeddent am fod yn berchen ar fwy o gyfran o'r farchnad. Dim ond mesur y niferoedd yw'r hyn a arweiniodd ni at y newid dramatig ... ac fe weithiodd. Blodeuodd y cwmni ac mae bellach yn edrych ar ehangu o 2 leoliad i 3 lleoliad - ar yr un pryd fe wnaethant leihau eu staff allan.

Persbectif arall

Rwyf wedi gweithio gyda miloedd o ddatblygwyr, ystadegwyr, mathemategwyr a dadansoddwyr dros fy oes ac nid wyf yn credu ei bod yn gyd-ddigwyddiad bod gan lawer o'r goreuon rydw i wedi gweithio gyda nhw allfeydd creadigol.

Mae fy mab, er enghraifft, yn gweithio ar ei PhD mewn mathemateg, ond mae ganddo angerdd am gerddoriaeth - chwarae, ysgrifennu, cymysgu, recordio a DJ'ing. Arferai (yn llythrennol) fynd â'r ci allan a byddem yn dod o hyd i hafaliadau wedi'u hysgrifennu ar y ffenestr lle'r oedd yn sefyll o'r neilltu wrth iddo ymgolli yn ei waith. Hyd heddiw mae'n cerdded o gwmpas gyda marcwyr dileu sych yn ei boced.

Ei angerdd am niferoedd a cherddoriaeth sy'n gyrru ei greadigrwydd yn y ddau. Mae creadigrwydd a chymryd risg wedi bod wrth wraidd yr ymchwil y mae wedi'i wneud (mae wedi cael ei adolygu a'i gyhoeddi gan gymheiriaid). Mae ei greadigrwydd yn caniatáu iddo weld y niferoedd heb olwg twnnel a chymhwyso gwahanol theoremau a methodolegau i'r problemau y mae'n ceisio eu datrys. Ac nid yw'r canlyniadau bob amser niferoedd gwell… Ar adegau mae misoedd o waith yn cael ei daflu o'r neilltu ac mae ef a'i dîm yn dechrau drosodd.

Gweithiais am nifer o flynyddoedd yn y diwydiant papurau newydd lle mae eu ffocws ar niferoedd a diwylliant gwrth-risg yn parhau i'w gyrru i ddifetha. Ond rwyf hefyd wedi gweithio i fusnesau cychwynnol a welodd na allent symud y niferoedd ac ailddyfeisio eu cwmni, eu brandio, eu cynhyrchion a'u gwasanaethau yn llwyr pan oedd y “niferoedd” yn rhy anodd eu gwella.

Nid yw creadigrwydd a rhesymeg yn wrthblaid, maent yn canmol ei gilydd yn llwyr. Gall niferoedd yrru cwmnïau i gymryd risgiau enfawr, ond nid yw'n dibynnu ar y niferoedd - mae'n dibynnu ar ddiwylliant y cwmni.

3 Sylwadau

  1. 1

    Rwy’n credu ichi fethu pwynt Seth: y gair allweddol oedd “yn unig.” Os mai dim ond rhifau rydych chi'n eu tracio eto heb gymryd unrhyw gamau, rydych chi wir yn gwastraffu'ch amser. Ac rydych chi'n gwneud yr union bwynt hwnnw. Rydych chi'n gwylio'r rhifau, yn eu dadansoddi, ac yn gadael i'r dadansoddiad lywio'ch penderfyniadau. Rwy'n erfyn ar reolwyr cynnyrch i edrych ar y niferoedd i fireinio eu cynhyrchion a'u strategaethau. Gwel http://appliedframeworks.com/planning

    • 2

      Darllenais yr erthygl yn ofalus iawn, iawn, Steve, ac ni chymerais hi felly. Dywedodd fod pobl sy'n edrych ar rifau yn unig yn arwain at niferoedd uwch yn unig - sy'n golygu ei fod yn disgwyl iddynt weithredu. Fy mhwynt yw nad dim ond 'niferoedd uwch' y gall rhywun eu cyflawni wrth 'edrych ar y niferoedd yn unig'. Gall y niferoedd arwain at lawer mwy o newid. Nid yw'n ymwneud â'r niferoedd, mae'n ymwneud â'r diwylliant.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.