Gwasanaethu yw'r Gwerthu Newydd

Gwasanaethu yw'r Gwerthu Newydd | Blog Tech Marchnata

Mynychais AMA Indianapolis cinio lle siaradodd Joel Book am Farchnata i Bwer Un. Roedd ei gyflwyniad yn cynnwys llu o wybodaeth wych ynghylch defnyddio marchnata digidol i wasanaethu cwsmeriaid yn fwy effeithiol. Er, roedd sawl tecawê o'r rhaglen, roedd yna un a oedd yn glynu gyda mi. Y syniad: gwasanaethu yw'r gwerthu newydd. Yn y bôn, y syniad bod helpu cwsmer yn fwy effeithiol na cheisio gwerthu iddynt yn gyson.

Sut y gall hynny fod yn berthnasol i'ch ymgyrchoedd marchnata e-bost? Anfonwch e-byst defnyddiol sy'n ateb pwrpas penodol i'ch cleientiaid. Dyma ychydig o enghreifftiau:

  1. Atgoffa Cynnyrch: os yw'n berthnasol i'ch cynnyrch, anfonwch e-bost atgoffa at eich cwsmeriaid pan fyddant yn agos at fod angen ail-archebu neu brynu ail-lenwi.
  2. Nodyn Atgoffa Cart Siopa wedi'i Gadael: weithiau, mae cwsmeriaid yn gosod eitemau yn eu trol gyda'r bwriad o brynu, ond yn syml maent yn torri ar draws cyn gallu gorffen. Gall e-byst trol siopa wedi'u gadael fod yn ffordd gwrtais i'w hatgoffa bod yna eitemau o hyd yno a'i gwneud hi'n hawdd i ddefnyddwyr fynd yn ôl yn gyflym a chwblhau eu pryniant.
  3. Atgofion Adolygu Cynnyrch: mae'r rhain yn atgoffa e-bost ennill-ennill braf i'w anfon at gwsmeriaid. Trwy anfon, rydych chi'n atgoffa'ch cwsmeriaid i lenwi adolygiad ar gynnyrch maen nhw wedi'i brynu'n ddiweddar. Fodd bynnag, gall adolygiadau cynnyrch da roi hwb i'ch hygrededd fel cwmni ac mae'n rhoi mwy o hyder i gwsmeriaid y dyfodol yn eich cynnyrch.

Os nad ydych wedi ychwanegu'r e-byst hyn fel rhan o'ch rhaglen marchnata e-bost, pam lai? Gellir eu sefydlu i'w hanfon yn awtomatig yn seiliedig ar ymddygiad cwsmer ac maen nhw'n gwasanaethu'ch cwsmeriaid yn fwy effeithiol, yn ogystal â dod â refeniw ychwanegol i'ch llinell waelod. Mae'n swnio fel slam dunk, iawn? Os oes angen help arnoch i weithredu'r mathau hyn o e-byst yn eich rhaglen e-bost gyffredinol, estynwch allan i Delivra heddiw.

Pa enghreifftiau e-bost eraill fyddech chi'n dweud sy'n gwasanaethu cwsmeriaid? 

Un sylw

  1. 1

    Gall helpu ein cleientiaid fod yn hawdd neu gall fod yn feichus, yn dibynnu ar sut yr ydym yn edrych arno. Rwyf bob amser wedi darganfod bod helpu fy nghleientiaid yn fenter broffidiol iawn. nid yn unig o ran refeniw, ond o ran cyfalaf cymdeithasol hefyd.

    A’r dyddiau hyn, gyda faint o wasg y mae profiadau gwael cwsmeriaid yn ei gael yn y cyfryngau cymdeithasol, mae’n gwneud mwy o synnwyr nag erioed i wasanaethu ein cleientiaid yn dda. Dydych chi byth yn gwybod pwy sy'n gwybod pwy neu bwy allai fod yn sianel gefn i gaffael cleient newydd.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.