Gwahaniaeth rhwng SEO A SEM, Dau Dechneg I Gipio Traffig i'ch Gwefan

SEO yn erbyn SEM

Ydych chi'n gwybod y gwahaniaeth rhwng SEO (Optimeiddio Peiriannau Chwilio) ac SEM (Marchnata Peiriannau Chwilio)? Nhw yw dwy ochr yr un geiniog. Defnyddir y ddwy dechneg i ddal traffig i wefan. Ond mae un ohonyn nhw'n fwy uniongyrchol, am y tymor byr. Ac mae'r llall yn fuddsoddiad mwy hirdymor.

Ydych chi eisoes wedi dyfalu pa un ohonyn nhw yw'r gorau i chi? Wel, rhag ofn nad ydych chi'n gwybod o hyd, dyma ni'n ei egluro i chi. Mae SEO yn delio â chanlyniadau organig; y rhai sy'n meddiannu safleoedd uchaf canlyniadau chwilio Google. A'r SEM yw'r canlyniadau hynny o'r dechrau sy'n cael eu dosbarthu fel hysbysebion.

Yn gyffredinol, gweithredir yr hysbysebion pan fydd y chwiliad yn dynodi pryniant bwriadol, neu'n chwilio am wybodaeth am gynnyrch. Ac maen nhw hefyd yn cael eu gwahaniaethu oddi wrth ganlyniadau organig oherwydd eu bod nhw'n cael eu hadnabod â label bach sy'n dweud: “Ad” neu “Noddedig.” Dyma'r gwahaniaeth cyntaf rhwng SEO ac SEM yw sut mae'r canlyniadau'n ymddangos yn y chwiliadau.

SEO: Strategaeth Tymor Hir

Y lleoliad SEO yw'r holl dechnegau hynny a ddefnyddir i leoli tudalen we chwiliadau organig Google. Diystyru'r holl addewidion hynny sy'n dweud wrthych fod SEO yn syml iawn a phethau felly. Felly, y gwahaniaeth mawr arall rhwng SEO ac SEM yw ei derm i gael canlyniadau.

Mae SEO yn dechneg hirdymor. Mae lleoli canlyniad ar dudalen gyntaf Google yn dibynnu ar lawer o ffactorau (cannoedd o ffactorau posib).

Yr allwedd ar y dechrau yw defnyddio'r dechneg o'r enw “cynffon hir.” Defnyddiwch eiriau allweddol mwy estynedig, gyda llai o chwiliadau ond llai o gystadleuaeth.

SEM: Ar gyfer y Tymor Byr A Chynnal a Chadw

Defnyddir y SEM yn bennaf am ddau reswm:

  1. I ddal ymweliadau â gwefan o ddechrau prosiect, pan nad ydym yn ymddangos yn y safleoedd organig eto.
  2. Er mwyn manteisio ar bob cyfle, oherwydd os na fyddwn yn manteisio arno, bydd y gystadleuaeth yn ei wneud.

Bydd y canlyniadau y bydd Google yn eu dangos ar gyfer “esgid chwaraeon” yn wahanol i “esgid ail-law Nike yn LA” Ychydig fydd yn ceisio’r olaf, ond mae eu bwriad yn llawer mwy penodol.

Dyma pam mae'r dechneg hon o gyhoeddi hysbysebion mewn peiriannau chwilio, hysbysebu AdWords yn bennaf, yn cael ei defnyddio yn y tymor byr i ddechrau derbyn defnyddwyr sy'n ymweld â'r we, ac yn y tymor hir i barhau i gynnal cyfran y farchnad yn y rhan hon o'r hysbysebion.

Mae chwiliadau lle mae'n gymhleth iawn ymddangos ar dudalen gyntaf y canlyniadau. Dychmygwch eich bod chi'n gwerthu esgidiau chwaraeon. Mae ymddangos ar dudalen gyntaf y chwiliad “buy sneakers” yn mynd i fod yn farathon go iawn yn y tymor hir. Hynny yw, os byddwch chi byth yn cyrraedd yno.

Ni fyddech yn cystadlu dim mwy a dim llai nag yn erbyn cewri go iawn fel Amazon. Nid oes unrhyw beth, dychmygwch sut brofiad fyddai ymladd yn erbyn y cewri hyn. Yn wir, yn wastraff amser ac adnoddau.

Dyna pam mae'r hysbysebion, os cânt eu gwneud yn glir iawn, yn rhoi cyfle inni gystadlu yn erbyn y cewri hyn a chael cyfle i ymddangos mewn chwiliadau a fyddai fel arall bron yn amhosibl.

Gwahaniaethau Rhwng SEO a SEM

Dewch i ni weld y gwahaniaethau mwyaf amlwg rhwng un dechneg a'r llall.

  • Dyddiadau cau - Dywedir bod y SEM yn dymor byr, a SEO yn y tymor hir. Er, fel y gwelsoch eisoes, mae yna sectorau lle mae'r SEM yn ymarferol orfodol os nad ydych am golli unrhyw gyfle i ddenu cwsmeriaid. O'r eiliad rydyn ni wedi ffurfweddu ein hymgyrchoedd ac “rydyn ni'n rhoi'r botwm,” byddwn ni'n dechrau ymddangos yn chwiliadau cannoedd neu filoedd o ddefnyddwyr (wel, mae'r swm eisoes yn dibynnu ar eich cyllideb). Fodd bynnag, i ymddangos yn y canlyniadau organig, mae'n angenrheidiol i'r gwaith am fisoedd lawer, neu hyd yn oed flynyddoedd, ennill swyddi fesul ychydig. Mewn gwirionedd, pan fydd gwefan yn newydd, dywedir bod cyfnod lle nad yw Google yn eich cymryd o ddifrif o hyd, sydd tua chwe mis fel arfer. Ac ni waeth faint rydych chi wedi gwneud gwaith blaenorol eithriadol, bydd yn costio i chi ymddangos ar dudalennau cyntaf y peiriant chwilio am ychydig fisoedd. Dyma'r hyn a elwir yn “Sandbox” Google.
  • Cost - Mae'r costau yn wahaniaeth arall rhwng SEO a SEM. Telir y SEM. Rydym yn penderfynu ar gyllideb i'w buddsoddi, a chodir tâl arnom am bob clic a wneir yn ein hysbysebion. Dyna pam y gelwir yr ymgyrchoedd hyn hefyd yn PPC (talu fesul clic). Mae SEO am ddim; nid oes rhaid i chi dalu i unrhyw un ymddangos yn y canlyniadau. Fodd bynnag, mae'r gost o ran amser ac oriau a weithir fel arfer yn uwch nag yn achos yr SEM. Nid yw'r safleoedd organig yn y peiriannau chwilio i fod i gael eu trin. Mae cannoedd o feini prawf a pharamedrau i'w hystyried er mwyn i dudalen ymddangos cyn neu ar ôl eraill. Rhai o reolau'r gêm y mae'n rhaid i chi eu gwybod, a bod yn rhaid i chi fod yn ofalus iawn i beidio â cheisio eu newid er mwyn peidio â dioddef cosbau. Y cyntaf yw technegau i drin yr algorithmau (weithiau hyd yn oed yn anfoesegol), a'r ail yw gweithio i godi swyddi, ond o fewn rheolau'r gêm.
  • Swyddi yn y peiriant chwilio - Yn yr SEM, yn ogystal â meddiannu safleoedd cyntaf y canlyniadau, gallwch hefyd ddangos hysbysebion ar ddiwedd y dudalen: Mae'r SEM bob amser yn meddiannu dechrau a diwedd y dudalen, ac mae SEO bob amser yn meddiannu rhan ganolog y chwiliad canlyniadau.
  • Geiriau allweddol - Mae'r ddwy dechneg yn seiliedig ar optimeiddio geiriau allweddol ond mae gwahaniaeth ffocws sylweddol pan fyddwn yn cyflawni'r strategaeth ar gyfer y naill neu'r llall. Er bod gwahanol offer ar gyfer SEO a SEM, defnyddir cynllunydd allweddair Google yn aml yn y ddau i ddechrau siartio'r strategaeth. Pan fyddwn yn chwilio am eiriau allweddol, mae'r offeryn yn dychwelyd yr holl eiriau sy'n gysylltiedig â'r thema a ddewiswyd, yn ogystal â nifer y chwiliadau misol ar gyfer pob un, a'r anhawster ar gyfer pob allweddair neu lefel cymhwysedd.

A dyma lle mae'r gwahaniaeth enfawr rhwng SEO ac SEM:

Tra yn SEM, rydym yn taflu'r geiriau allweddol hynny sydd â nifer fach o chwiliadau, gall SEO fod yn ddiddorol iawn oherwydd bod y gystadleuaeth yn isel a bydd yn cyflymu'r broses o leoli mewn modd organig. Hefyd, yn SEM, rydym hefyd yn edrych ar gost pob gair fesul gair (mae'n ddangosol, ond mae'n rhoi syniad i ni o'r gystadleuaeth bresennol rhwng hysbysebwyr), ac yn SEO rydym yn edrych ar baramedrau eraill fel awdurdod y dudalen. .

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.