SEO: 5 Tueddiad i Optimeiddio ar gyfer Chwilio Organig Google

Tueddiadau SEO Google

Cwestiwn rydw i wedi ei gynnwys mewn dau ddigwyddiad y siaradais i yn rhanbarthol oedd sut y dylai cwmnïau fod yn rhannu eu cyllideb farchnata er mwyn cael yr effaith fwyaf. Nid oes ateb hawdd i hyn. Mae'n ei gwneud yn ofynnol i gwmnïau ddeall effaith eu doleri marchnata cyfredol yn llawn, deall sut mae pob sianel yn effeithio ar y llall, a chael rhywfaint o arian o hyd ar gyfer profi ac arloesi ar strategaethau nad ydyn nhw wedi'u mabwysiadu.

Dylai un ffocws o bob cyllideb farchnata, serch hynny, barhau i fod yn draffig peiriannau chwilio. Sylwch na ddywedais i beiriant optimization search. Mae'r term yn aml yn cael ei osod ar seilwaith, datblygu pen ôl, a strategaethau adeiladu cyswllt nad ydyn nhw bellach yn cael yr effaith a wnaethant unwaith. Mewn gwirionedd, os oes gennych ymgynghorydd SEO yn gweithio gyda'ch cwmni ac mae eu ffocws ar y meysydd hynny a Nodyn ar ymddygiad ymwelwyr, strategaethau cynnwys, sawl cyfrwng a sianeli eraill ... mae angen ichi ddod o hyd i un newydd ymgynghorydd chwilio organig.

Pan ddaw i beiriant optimization search (SEO), yr unig gysonyn yw newid. Er bod y profiad ar lefel wyneb o ddefnyddio cynnyrch craidd Google yn teimlo'n statig i ddefnyddwyr, mae marchnatwyr digidol bywiog yn gwybod nad yw'r sylfaen byth yn stopio symud. P'un ai oherwydd newidiadau yn ymddygiad y farchnad neu oherwydd newidiadau i'r algorithmau hollalluog, mae'r hyn sy'n gwneud tudalen yn dda wrth chwilio yn barhaus mewn fflwcs. Hysbysebu MDG

Mewn gwirionedd, yn gynharach eleni bu cwymp o 50% i 90% mewn traffig chwilio organig ar ôl i Google addasu safleoedd a oedd yn drwm ar gysylltiadau cyswllt ac yn ysgafn ar gynnwys! Y prif ffactorau sy'n gysylltiedig â safleoedd uchel Google yw:

  1. Nifer yr ymweliadau â gwefannau
  2. Yr amser ar y safle (neu amser aros)
  3. Y tudalennau fesul sesiwn
  4. Y gyfradd bownsio

Hynny yw, mae Google yn nodi a yw'ch gwefan yn adnodd o safon lle mae ymwelwyr yn dymuno aros a defnyddio, neu a yw'n wefan sy'n ymwneud yn fwy ag abwydo pobl â chynnwys bas sydd heb werth i'r ymwelydd. Mae Google eisiau parhau i fod yn drech yn y diwydiant chwilio organig ac i wneud hynny, rhaid iddo raddio gwefannau sydd o ansawdd uchel, yn uchel o ran ymweliadau, ac sy'n uchel eu cadw. Dylai eich gwefan fod yn adnodd premiwm o wybodaeth sy'n targedu'ch cynulleidfa ac yn eu cadw i ddod yn ôl. Meddyliwch am eich gwefan fel llyfrgell gynnwys.

Mae'r tueddiadau y mae MDG Advertising yn eu hegluro a'u cefnogi yn eu ffeithlun yn cynnwys:

  • safle ansawdd bellach yn bwysicach nag erioed.
  • Yn fanwl, yn ddeniadol cynnwys yn tueddu i raddio'n uwch.
  • Smartphones wedi dod yn brif ddyfais chwilio.
  • Mae chwilio'n dod yn llawer mwy lleol.
  • Traddodiadol Mae SEO yn llinell sylfaen, nid mantais.

Gan ystyried y tueddiadau hyn, sut allwch chi wneud y gorau o'ch marchnata digidol ar gyfer gwell chwiliad organig? Rydym yn gweithio gyda'n holl gynnwys ar leihau cyfrif erthyglau tebyg ar eu gwefannau ac ysgrifennu erthyglau mwy manwl a chyflawn i ymwelwyr gyfeirio atynt. Rydym yn defnyddio graffeg, sain a fideo i helpu i egluro'r wybodaeth destunol rydyn ni'n ei darparu. Ac rydym yn sicrhau ei fod i gyd ar gael yn gyflym ar ddyfeisiau symudol hefyd.

Dyma'r ffeithlun llawn, Chwilio Google yn 2017: 5 Tueddiad SEO i'w Gwylio:

Tueddiadau Chwilio Organig Google

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.