Chwilio MarchnataDadansoddeg a PhrofiFideos Marchnata a GwerthuOffer Marchnata

Offer SEO 50+ Ar-lein ar gyfer Archwiliadau, Monitro Backlink, Ymchwil Allweddair, a Olrhain Safle

Rydyn ni bob amser yn chwilio am offer gwych a gyda diwydiant gwerth $5 biliwn, optimeiddio peiriannau chwilio (SEO) yn un farchnad sydd â thunnell o offer i'ch helpu chi. P'un a ydych chi'n ymchwilio i backlinks eich cystadleuwyr, yn ceisio nodi geiriau allweddol a thelerau cyd-ddigwyddiad, neu'n syml yn ceisio monitro sut mae'ch gwefan yn safle, dyma'r offer a'r llwyfannau SEO mwyaf poblogaidd ar y farchnad.

Nodweddion Allweddol Offer Optimeiddio Peiriannau Chwilio a Llwyfannau Olrhain

 • Archwiliadau - Mae archwiliadau SEO yn cropian eich gwefan ac yn eich hysbysu am faterion a allai effeithio ar eich safleoedd.
 • Dadansoddiad Backlink - os yw'ch gwefan wedi'i chysylltu â hi ar wefannau sydd ag awdurdod peiriannau chwilio gwael, gallwch gael safle amser ofnadwy. Mae gallu dadansoddi cyfaint ac ansawdd y dolenni sy'n pwyntio at eich parthau yn hanfodol ar gyfer datrys problemau uwch mewn materion graddio a dadansoddi cystadleuol.
 • Ymchwil Gystadleuol - y gallu i gystadlu neu ddod o hyd i'ch cystadleuwyr, eu safleoedd, a'r hyn sy'n gwahaniaethu eu parth a'u tudalennau oddi wrth eich un chi fel y gallwch chi nodi bylchau i'w llenwi.
 • Data Mining - Yn rhyfedd iawn ar goll o lawer o'r llwyfannau hyn yw'r gallu i dagio, categoreiddio, agregu, cloddio data, a datblygu adroddiadau ar draws setiau mawr iawn o eiriau allweddol.
 • Darganfod Allweddair - er bod llawer o'r llwyfannau monitro yn rhoi safleoedd cywir i chi, nid ydynt yn caniatáu ichi ddarganfod pa eiriau allweddol y gallech fod yn eu rhestru nad ydych yn ymwybodol ohonynt.
 • Grwpio Allweddeiriau - efallai na fydd monitro ychydig o eiriau allweddol yn rhoi darlun mor gywir â grwpio cyfuniadau allweddair tebyg ac adrodd ar sut rydych chi'n gwneud yn gyffredinol ar bwnc. Mae grwpio geiriau allweddol yn nodwedd wych o offer monitro rheng SEO.
 • Ymchwil Keyword - Mae deall geiriau allweddol sy'n gysylltiedig â'r cynhyrchion a'r gwasanaethau a ddarperir gennych yn hanfodol i'ch ymdrechion marchnata cynnwys. Mae offer ymchwil allweddair yn aml yn cynnig allweddeiriau sy'n cyd-ddigwydd, cyfuniadau allweddair sy'n gysylltiedig â chwestiynau, cyfuniadau allweddair cynffon hir, a chystadleurwydd yr allweddair (fel nad ydych chi'n gwastraffu'ch amser yn ceisio graddio ar delerau nad oes gennych chi siawns ohonynt ennill traction ar.
 • Monitro Safleoedd Allweddair - mae'r gallu i nodi geiriau allweddol ac yna monitro eu safle dros amser yn nodwedd graidd o'r rhan fwyaf o'r llwyfannau. O ystyried bod canlyniadau chwilio wedi'u personoli'n bennaf, defnyddir y gallu hwn i raddau helaeth ar gyfer dadansoddiad tueddu cyffredinol i weld a yw'r ymdrechion rydych chi'n eu gwneud yn gwella'ch safle ar eiriau allweddol ai peidio.
 • Monitro Safle Allweddair Lleol - gan y gall lleoliad y defnyddiwr chwilio a'ch busnes chwarae rhan enfawr, mae llawer o'r llwyfannau monitro allweddeiriau yn fodd i olrhain eich safle yn ôl lleoliad daearyddol.
 • Sgrapio a Dadansoddi Mewnol - Mae offer sy'n dadansoddi hierarchaeth eich gwefan, adeiladu tudalennau, cyflymder tudalen, a materion cysylltiedig eraill yn wych ar gyfer cywiro materion a allai fod yn llai amlwg ond a allai fod yn achosi digon o broblemau i chi wrth raddio.
 • Cyfran y Llais - mae adroddiadau deallusrwydd cystadleuol sy'n darparu mecanwaith olrhain cyffredinol i'ch brand i ddangos eich cyfran chi o'r sgyrsiau chwilio a chymdeithasol ar-lein ca dangos i chi os ydych chi'n gwneud cynnydd. Wedi'r cyfan, efallai eich bod chi'n cynyddu eich gwelededd chwilio, ond efallai bod eich cystadleuydd yn gwneud gwaith hyd yn oed yn well.
 • Dylanwad Cymdeithasol - Mae'n naturiol bod y sylw rydych chi'n ei ddenu ar draws cyfryngau cymdeithasol yn ddangosydd gwych o'r awdurdod rydych chi wedi'i adeiladu gyda pheiriannau chwilio. Mae llwyfannau SEO mwy newydd yn rhoi mewnwelediad i'r gydberthynas rhwng chwilio a chymdeithasol ac mae'n talu ar ei ganfed!
 • Ymchwil Youtube - yn aml yn cael ei anwybyddu, Youtube yw'r peiriant chwilio #2 yn y byd wrth i fwy a mwy o fusnesau a defnyddwyr ymchwilio i bynciau sy'n chwilio am esboniadau fideo, proffiliau cynnyrch, a sut i wneud.

Rhestr o Offer Gwefeistr Peiriannau Chwilio

 • Bing Gwefeistr Offer – gwella perfformiad eich gwefan wrth chwilio. Sicrhewch fynediad i adroddiadau, offer ac adnoddau am ddim.
 • Google Gwefeistr Offer - yn darparu adroddiadau manwl i chi am welededd eich tudalennau ar Google.

Ein Dewis Ar Gyfer Y Llwyfan SEO Mwyaf Cynhwysfawr

Rwyf wedi defnyddio bron pob platfform ar y rhestr hon ac mae llawer ohonynt yn anhygoel. Yn bendant nid wyf am ddilorni na datgan mai Semrush yw'r gorau offeryn, ond rwyf wedi darganfod bod ei ddatrysiad arloesol yn parhau i gynyddu ei offrymau dros y flwyddyn ac adeiladu mwy a mwy o werth i'm cleientiaid.

Semrush ei greu gan optimeiddio peiriannau chwilio a gweithwyr proffesiynol marchnata peiriannau chwilio ar gyfer SEO ac SEM. Maent yn casglu symiau enfawr o ddata - dros 21 biliwn o eiriau allweddol, 43 triliwn o backlinks, 808 miliwn o barthau, a 140 o gronfeydd data daearyddol gwahanol.

Mae'r platfform llawn yn darparu offer ar gyfer monitro safle eich gwefan, cropian am wallau, archwiliadau backlink, canlyniadau rhyngwladol, ymchwil allweddair, syniadau cynnwys, diweddaru cyfeirlyfr lleol, adrodd cystadleuol, monitro brand, dadansoddi cyfryngau cymdeithasol, a llawer, llawer mwy.

Mae fy nghwmni hefyd wedi cynorthwyo nifer o gleientiaid i sefydlu eu hachos o Semrush a hyfforddi eu timau marchnata ar sut i flaenoriaethu eu hymdrechion a defnyddio'r platfform yn llawn. Dechreuwch ymchwilio i'ch parth, allweddair, neu URL nawr:

Dechreuwch Ddefnyddio Semrush Nawr! Partner Asiantaeth: Highbridge

Rhestr o Offer SEO ar gyfer Dolenni Archwiliadau, Allweddeiriau, ac Olrhain Safle

 • AccuRanker - Awtomeiddio'r broses o edrych i fyny sut mae'ch geiriau allweddol yn graddio ar beiriannau chwilio Google a Bing gyda diweddariadau hyd at yr eiliad.
 • Safle Gwe Uwch - Safle ffres bob dydd, wythnosol ac ar-alw. Ar gyfer chwiliadau bwrdd gwaith, symudol a lleol. Wedi'i bacio'n dda mewn adroddiadau label gwyn. Hygyrch o unrhyw ddyfais.
 • Ahrefs Site Explorer - Mae'r mynegai mwyaf a mwyaf ffres o ddolenni byw yn cael ei ddiweddaru bob 15 munud.
 • Awdurdod Lleol - Defnyddiwch ein safle peiriannau chwilio a data allweddair i awtomeiddio eich monitro SEO, olrhain safleoedd lleol a symudol, ac adfer allweddeiriau nas darparwyd.
 • BrightEdge SEO yw'r platfform SEO cyntaf i ddarparu ROI profedig - gan alluogi marchnatwyr i gynyddu refeniw o chwilio organig mewn ffordd fesuradwy a rhagweladwy.
 • SEO gwybyddol Nodweddion SEO unigryw a fydd yn rhoi hwb i'ch dadansoddiad cyswllt a'ch canlyniadau adeiladu cyswllt.
 • Searchlight Arweinydd yn blatfform SEO a ddefnyddir yn eang sy'n grymuso marchnatwyr menter i gymryd rheolaeth o'u perfformiad chwilio.
 • Llwyfan Marchnata Mewnol Cuutio - Gwybod eich union safleoedd a'ch sefyllfa gystadleuol ar Google, cadwch olwg ar ganlyniadau optimeiddio peiriannau chwilio a dadansoddi perfformiad cyffredinol eich geiriau allweddol pwysig
 • Metrics y Ddraig yn darparu’r dadansoddiad a’r mewnwelediadau sydd eu hangen arnoch i raddio uwchlaw cystadleuwyr a throi adroddiadau misol yn awel.
 • Archwiliwch Allweddeiriau yn offeryn ymchwil allweddair am ddim gan gynnwys gwiriwr cyfaint allweddair, generadur allweddair, generadur geiriau allweddol cwestiwn, a generadur allweddair Youtube.
 • Linkody - traciwr backlink hawdd ei ddefnyddio a fforddiadwy
 • Majestic SEO - Cysylltu offer cudd-wybodaeth ar gyfer SEO a Chysylltiadau Cyhoeddus a Marchnata Rhyngrwyd. Mae Site Explorer yn dangos data cyswllt i mewn a chrynodeb o'r safle.
 • Fforensig Meta - Mae Meta Forensics yn bensaernïaeth gwefan, dadansoddiad cyswllt mewnol, ac offeryn SEO sy'n helpu i nodi problemau gwefan nas gwelwyd a allai fod yn effeithio ar eich ymwelwyr, ymlusgwyr peiriannau chwilio, ac yn y pen draw, yn rhwystro'ch gwefan.
 • Monitro Backlinks - Cadwch eich holl ddata cyswllt o dan yr un to gyda'n hoffer rheoli.
 • Moz - meddalwedd SEO gorau yn y dosbarth ar gyfer pob sefyllfa, o'n platfform SEO popeth-mewn-un i offer ar gyfer SEO lleol, dadansoddeg SERP menter, ac API pwerus.
 • Gwiriwr Netpeak - yn offeryn ymchwil amlswyddogaethol ar gyfer dadansoddiad SEO torfol. Mae gan yr offeryn nodwedd unigryw sy'n caniatáu dadansoddi strategaethau hyrwyddo cystadleuwyr ac ymchwilio i'w proffil backlink.
 • Gwylio Nos - Traciwr perfformiad SEO ac offeryn dadansoddeg
 • Ontolo - Mae ein Set Offer Adeiladu Cyswllt wedi dod yn un o'r offer marchnata rhyngrwyd ac adeiladu cyswllt a argymhellir amlaf gan yr arbenigwyr SEO ac adeiladu cyswllt gorau ar gyfer ei alluoedd awtomeiddio a chwilio am ddolen.
 • Posirank - Mae ein platfform cyfanwerthol nid yn unig yn canoli pob gwasanaeth SEO y gellir ei ddychmygu mewn un dangosfwrdd - mae hefyd yn cefnogi awtomeiddio llwyr.
 • Traciwr Pro Rank - Sicrhewch y wybodaeth safle fwyaf diweddar, hawdd ei dadansoddi ar eich holl wefannau, fel y gallwch chi aros un cam ar y blaen i'r gystadleuaeth a gwneud y mwyaf o'ch elw.
 • Gyriant RankAbove Mae SEO Platform a meddalwedd deallusrwydd busnes yn eich galluogi i gloddio'n ddyfnach i wybodaeth SEO sydd eisoes ar flaenau eich bysedd.
 • Rankinity - Gwiriwch safle eich gwefan a dadansoddwch eich cystadleuwyr mewn peiriannau chwilio poblogaidd mewn amser real.
 • Rank Tracker gan SpySERP - yn darparu dechreuwyr SEO ac arbenigwyr fel ei gilydd y trac y tu mewn ar eu perfformiad tudalen we ar draws sawl peiriant chwilio. 
 • RankWatch - Dadansoddiad gradd, gwylio backlink, awgrymiadau allweddair, labelu gwyn, adrodd a dadansoddwr gwefan.
 • Raven mae ganddo 30+ o offer i'ch helpu chi i gael canlyniadau yn yr holl dasgau marchnata ar-lein hyn.
 • SEO Rio yw'r platfform SEO gorau i sicrhau llwyddiant chwilio byd-eang ar draws Organig, Chwilio Lleol, Cyfryngau Symudol a Chymdeithasol ar gyfer Brandiau ac Asiantaethau Gorau.
 • Searchmetrics - Ein chwiliad a'n cymdeithasol analytics meddalwedd Searchmetrics Suite gyda dadansoddiad yn seiliedig ar ddata ac atebion deallus yn galluogi marchnatwyr ac SEOs i fonitro a optimeiddio gweithredoedd SEO cenedlaethol neu ryngwladol a thrwy hynny gynyddu cyfran y farchnad, refeniw ac elw.
 • SEOReseller - datrysiad label gwyn cyflawn i asiantaethau ac ymgynghorwyr chwilio ddarparu'r platfform, yr adrodd, a hyd yn oed y gwasanaethau i'w cleientiaid.
 • Gweinydd - offeryn i olrhain perfformiad allweddair mewn SERPs. Yn cynnwys olrhain ac adrodd cystadleuol.
 • Serpstat - platfform SEO popeth-mewn-un gydag Archwiliadau SEO, Ymchwil Cystadleuwyr, Dadansoddiad Backlink, Dadansoddeg Chwilio, ac Olrhain Safle.
 • SERPtimizer - Offeryn SEO ar gyfer adeiladu cyswllt, archwilio gwefan, a monitro allweddeiriau.
 • SerpTi - rhyngwyneb glân a hawdd ei ddefnyddio ac mae'n gyflym ac yn gywir.
 • Safle SE - system monitro peiriannau chwilio cyffredinol sy'n cynnig atebion lletyol a hunangynhaliol.
 • Monitor Safle SEO - Rhowch hwb i'ch safleoedd, Traciwch eich cystadleuwyr, a monitro perfformiad SEO gyda'r olrhain safle mwyaf cynhwysfawr yn y diwydiant.
 • Dyma Checkup Safle - Optimeiddio Peiriannau Chwilio wedi'i Wneud yn Hawdd. Dadansoddiad a monitro hawdd ei ddefnyddio o SEO eich gwefan.
 • SEO GWERTHWR - Label gwyn AI SEO ar gyfer asiantaethau gyda 10X canlyniadau gwell. 
 • SERPWoo - Monitro POB Canlyniad 20+ Gorau ar gyfer Eich Allweddeiriau a chael rhybuddion pan fydd cystadleuwyr yn cynyddu eu backlinks, signalau cymdeithasol, safleoedd, a mwy.
 • Rhestr fer – offeryn syml i raddfa eich adeilad cyswllt yn gyflymach.
 • Archwiliwr Safle - Sicrhewch adroddiad archwilio SEO manwl gyda rhestr wirio wedi'i phersonoli ac olrhain safle, gwelededd a chynnydd mynegeio eich gwefan.
 • Safleosgop - safle allweddair, olrhain cystadleuwyr, dadansoddi cyfryngau cymdeithasol, ac adrodd awtomataidd.
 • SerpStat Offeryn Awgrymiadau Allweddair - geiriau allweddol poblogaidd a'u ffurfiau amrywiol a ddefnyddir gan bobl sy'n chwilio am gynhyrchion, gwasanaethau neu wybodaeth ddiddorol.
 • SpyFu yn datgelu fformiwla gyfrinachol marchnata chwilio eich cystadleuwyr mwyaf llwyddiannus. Chwiliwch am unrhyw barth a gweld pob lle maen nhw wedi'i ddangos ar Google: pob allweddair maen nhw wedi'i brynu ar AdWords, pob safle organig, a phob amrywiad hysbyseb yn y 6 blynedd diwethaf.
 • Safle Tiny - Cadwch olwg ar eich safleoedd ac ymdrechion SEO ar y dudalen.
 • Topvisor - Cynhyrchion Marchnata Digidol a Meddalwedd Dadansoddeg Gwefan. Rhowch gynnig arni trwy olrhain hyd at 200 o restrau allweddair am ddim.
 • Unamo - Ennill mwy o draffig, gwella'ch safleoedd a gadael y gystadleuaeth ar ôl.
 • WebCEO - Optimeiddio peiriannau chwilio ac offer marchnata digidol ar gyfer dadansoddi, adrodd a chynhyrchu plwm ar lefel asiantaeth.
 • WebMeUp Mae offer SEO yn cyfuno cyfleustra meddalwedd SEO ar-lein â'r cyfoeth-ddata yn unig y gallai apiau bwrdd gwaith ei ddarparu.
 • Beth yw fy SERP - Mae gwiriwr SERP rhad ac am ddim WhatsMySerp yn caniatáu ichi wirio'r 100 canlyniad chwilio Google gorau am eiriau allweddol lluosog. Gallwch ei ddefnyddio i Ddadansoddi SERPs ac i wirio safle eich gwefan. 
 • WooRank yn radd ddeinamig ar raddfa 100 pwynt sy'n cynrychioli eich effeithiolrwydd marchnata rhyngrwyd ar amser penodol.
 • Wordtracker yn cynnig offer Ymchwil Allweddair ar gyfer SEO a PPC, Olrhain Safle, ac offer Dadansoddi Safle.

Nodyn: Mae gennym ni gyfrifon cyswllt gyda rhai o'r platfformau hyn ac rydyn ni'n eu defnyddio yn yr erthygl hon.

Douglas Karr

Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Doug yn a Prif Siaradwr Cyhoeddus a Marchnata. Ef yw VP a cofounder Highbridge, cwmni sy'n arbenigo mewn cynorthwyo cwmnïau menter i drawsnewid yn ddigidol a gwneud y mwyaf o'u buddsoddiad technoleg gan ddefnyddio technolegau Salesforce. Mae wedi datblygu strategaethau marchnata digidol a chynhyrchion ar gyfer Dell Technologies, GoDaddy, Salesforce, Tueddiadau gwe, a SmartFOCUS. Douglas hefyd yw awdur Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis a chyd-awdur Y Llyfr Busnes Gwell.

65 Sylwadau

 1. Rhestr wych, diolch. Ond rwy'n credu bod webceo ar goll, mae'n set braf o offer hwn ar-lein i archwilio'ch gwefan ac yna ei optimeiddio.

 2. Mae'n sicr yn farchnad anniben - a dim ond brig y mynydd iâ yw'r rhestr hon! Os ydych chi awydd gwneud swydd debyg ond yn benodol i offer ar gyfer SEO lleol yna rhowch wybod i ni - byddem yn hapus i gyfrannu cynnwys a helpu gyda churadu. Diolch Douglas

 3. Diolch am gynnwys WebMeUp, Douglas!

  Gyda llaw, rydyn ni newydd ychwanegu modiwl Cyfryngau Cymdeithasol at WebMeUp. Felly, gall rhywun ddweud nad ydym yn feddalwedd SEO yn unig nawr. 😉

  Cheers,

  Diolch unwaith eto!

 4. Rwyf wedi defnyddio cwpl o offer i olrhain safleoedd ar gyfer ein cleientiaid ond mae angen awgrym arnaf ar offeryn a all olrhain safleoedd ar gyfer geiriau allweddol diderfyn. Mae angen un arnom ar gyfer porth e-fasnach sydd â degau o filoedd o eiriau allweddol i'w olrhain.

  1. Mae ein cleientiaid sy'n gweithio ar y maint hwnnw yn defnyddio Arweinydd, @disqus_wFlYDncKKH: disqus. Nid yw'n rhad ond mae ganddo rai modiwlau grwpio ac adrodd da. Gallwch hefyd brynu'ch sgriptiau olrhain rheng eich hun - ond nid yw ar gyfer gwangalon wrth i beiriannau chwilio geisio blocio'r gwasanaethau hyn gymaint â phosibl.

 5. Rhestr wych! Roedd rhai yn anghyfarwydd ac mae angen i mi roi cynnig arnyn nhw. O'r rhain rydw i wedi defnyddio Searchmetrics fwyaf, ond dylai Cuutio fod ar y rhestr hefyd, dwi'n meddwl (www.cuutio.com)

 6. Helo Douglas,

  Rwy'n credu efallai y byddwch chi'n edrych ar ein teclyn - positionly.com. Ewch ag ef am sbin a gwiriwch gennych chi'ch hun 🙂 Rwy'n siŵr y bydd yn cwrdd â'ch safonau.
  Ar wahân i hynny, rwyf wrth fy modd â staciau fel hyn. Yr holl offer defnyddiol wedi'u rhoi at ei gilydd. Neis!

 7. Helo yno! rhestr wych y gallwch chi hefyd roi cynnig ar y monitor rheng hwn, roeddwn i wrth fy modd hyd yn hyn ... maen nhw newydd ryddhau fersiwn newydd, sydd (dwi'n meddwl) yn edrych yn eithaf anhygoel.

 8. Helo Douglas,

  A allwch chi gael cipolwg cyflym ar ein datrysiad arloesol yn https://www.serpwoo.com/?

  Mae gennym gyfrifon am ddim a thaledig, yn ogystal â chynnig olrhain gwybodaeth SERP ar sawl allweddair diofyn yr ydym yn eu holrhain ar gyfer pob aelod.

  Diolch am edrych a gobeithiaf allu eich helpu chi'n bersonol gyda'n datrysiad os bydd ei angen arnoch.

 9. Cymerwch gip ar Meta Forensics hefyd: http://metaforensics.io. Mae'n offeryn ar-lein sy'n debyg i'r offer bwrdd gwaith 'Screaming Frog' a 'Xenu Link Sleuth'. Ei brif bwynt gwahaniaeth yw sydd hefyd yn darparu adroddiadau manwl ar bensaernïaeth gwefan ac yn rhoi gwybodaeth weithredadwy i ddefnyddwyr am broblemau posibl ar eu gwefan.

 10. Rhestr wych! Yn wirioneddol anhygoel gyda'r holl offer hynny, ond fe wnaethoch chi anghofio RankScanner - ei ddefnyddio'n wythnosol, ac mae'n eithaf da i unrhyw fusnes, efallai heblaw am fentrau dwi'n dyfalu. Yn meddwl ei fod yn haeddu'r sôn.

 11. Mae RankSonic yn rhoi canlyniadau trawiadol mewn ffrâm amser fer ar gyfer unrhyw fusnes a gallwch olrhain nifer enfawr o eiriau allweddol. Mae'n swnio'n braf i mi. A dyna fargen ar gyfer fy ngwefan. Hefyd mae ganddyn nhw LLAWER o nodweddion cŵl.

  1. Mae'r costau mynediad i adeiladu'ch teclyn eich hun yn anhygoel o isel, felly nid wyf yn credu hynny. Mewn gwirionedd, rydym yn gweithio ar ein pennau ein hunain ar hyn o bryd. Y broblem, serch hynny, yw nad yw llawer o'r offer hyn wedi cadw i fyny â'r algorithmau felly maen nhw'n rhoi gwybodaeth GAU a allai naill ai gynhyrchu dim canlyniadau neu hyd yn oed brifo cwmni sy'n eu defnyddio. Fy nghyngor i fyddai ceisio arbenigedd ymgynghorydd SEO sydd â chefndir cadarn bob amser.

 12. Wedi'i gadw i'm rhestr nodau tudalen. Diolch. Ond mae gen i gwestiwn, os ydych chi'n siarad am offeryn gwefeistr google, beth am sôn am y rhwymo WMT ac yandex WMT? ia, dwi'n gwybod i rai pobl google = yr holl Rhyngrwyd, ond nid i bawb. Rwy'n adnabod llawer o bobl sy'n defnyddio bing fel peiriant chwilio diofyn.

 13. Annwyl bob brawd a chwaer, a hoffech chi ddisgrifio am baclink yn alexa.com?

  dyma fy ngwe:
  http://www.pclink.co.id

  pan fyddaf yn gwirio ar alexa, dim ond 2 wefan sydd yn cysylltu â swyddfa fy ngwefan. er hynny, mae gen i lawer i greu cyfrif mewn fforymau trafod. felly pa mor hir y gall fod yn cysylltu â'm swyddfa orllewinol. diolch am eich caredigrwydd.

 14. Cymaint o offer gwych. SEM Rush yw fy hoff un o ran gwerthu a Majestic / Ahrefs yw'r agregwyr cyswllt gorau. Un arall rydw i wir yn ei hoffi yw Mozcast. Nid offeryn yn dechnegol, ond mae'n wych cael tawelwch meddwl pan rydych chi'n gweld gormod o symud yn y SERPs ac rydych chi'n darganfod nad chi yn unig ac mae diweddariad mawr yn digwydd - fel yr oedd ychydig wythnosau yn ôl

 15. Mae SEO mor helaeth ac rydw i newydd ddechrau bod yn un. Mewn gwirionedd mae cymaint i'w ddysgu. Rwy'n teimlo'n llethol nawr, gormod i'w dreulio. Sut wnaethoch chi ddechrau? Ydych chi erioed wedi teimlo fel crio i'ch cwsg oherwydd nad ydych chi'n sicr y byddwch chi'n llwyddo ai peidio?
  Diolch am rannu!

  1. Dechreuwch gyda chynhyrchu cynnwys gwych i'ch cynulleidfa. Sianel yw chwilio, nid strategaeth. Dylai eich strategaeth fod i barhau i ddarparu gwerth i'ch rhagolygon a'ch cwsmeriaid.

 16. Rhestr wych Douglas, SERPtimizer yn offeryn hwn yn gyffredinol gyda chwilota cyswllt unigryw a dadansoddiadau cystadleuwyr. A fyddai'n rhywbeth i'w ychwanegu?

 17. Mae hon yn rhestr wych - yr holl offer gwych wedi'u rhestru gyda'i gilydd!
  A yw'r offeryn Cocolyze.com yn rhywbeth y gellid ei ychwanegu? Mae'n offeryn olrhain rheng gyda rhyngwyneb da a data dibynadwy. Byddai'n ddiddorol gweld beth rydych chi neu eraill yn ei feddwl amdano hefyd.

  1. Helo Mazhar, mae hynny'n wirioneddol ddibynnol ar yr hyn rydych chi'n ceisio'i gyflawni. Ydych chi'n ceisio optimeiddio'ch gwefan ar gyfer safle organig? Ydych chi'n ceisio cystadlu ar chwiliad taledig? Ydych chi'n ceisio cyflymu'ch gwefan? Ydych chi'n ceisio gwneud ymchwil i gystadleuwyr? Beth yw eich amcanion?

 18. Rwyf wedi bod yn defnyddio ahrefs ac Moz Free SEO Tools ac rwy'n credu bod y rheini'n offer SEO y dylai pawb fod yn rhoi cynnig arnyn nhw. Diolch am yr erthygl fendigedig. Byddwn wrth fy modd yn ei gael gan fy mod yn bwriadu cyflwyno canolbwynt gwybodaeth newydd i'n gwefan ( Doodle Digidol ). Diolch!

 19. Helo Douglas,
  Roedd honno'n swydd addysgiadol. Ar gyfer yr wythnosau diwethaf, roeddwn i'n chwilio am offeryn SEO delfrydol i olrhain fy SEOperformance. Roedd y rhan fwyaf o'r offer y soniasoch amdanynt yn hollol newydd i mi. Diolch am rannu'r offer olrhain allweddair anhygoel. Yn ddiweddar, defnyddiais offeryn gwirio SERP, Serpple. Gallwch hefyd archwilio'r offeryn i olrhain y data graddio geiriau allweddol. Yn ogystal, a allwch chi ysgrifennu erthygl yn egluro buddion defnyddio teclyn SERP Checker ar gyfer SEO yn y dyddiau nesaf. Efallai y bydd hyn yn helpu marchnatwyr digidol fel fi.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol