Chwilio Marchnata

Subdomains, SEO a Chanlyniadau Busnes

Dyma bwnc SEO cyffyrddus iawn (y gwnes i redeg iddo eto'r wythnos hon): Subdomains.

Mae llawer o ymgynghorwyr SEO yn dirmygu is-barthau. Maent eisiau popeth mewn un lle taclus fel y gallant wneud hyrwyddiad oddi ar y safle yn hawdd a chanolbwyntio ar gael y parth hwnnw yn fwy o awdurdod. Os oes gan eich gwefan sawl parth, mae'n lluosi'r gwaith y mae'n ei gymryd. Hynny yw, os ydych chi'n mynd i gamblo ... maen nhw eisiau i chi ei gamblo ar un llaw. Dyma'r broblem ... weithiau mae'n gwneud synnwyr llwyr i is-blannu'ch gwefan.

Mewn gwirionedd, mae rhai o'r eiddo sydd wedi gwella o enwogion Google Diweddariad Panda troi at subdomains. Un o'r safleoedd hynny oedd Tudalennau canolbwynt. Defnyddio Semrush, gwnaethom ddadansoddi nifer yr allweddeiriau yr oedd Hubpages yn graddio arnynt cyn ac ar ôl i'r Panda daro a'u symud wedi hynny i is-barthau.

Os byddwch chi'n rhoi pob un o'r geiriau allweddol wedi'u brandio o'r neilltu, mae safleoedd uchaf Hubpages bellach i gyd ar ymholiadau yn seiliedig ar eiriau allweddol! Dyma rai trafodaethau arno:

A wnaethoch chi ddigwydd gweld unrhyw un yn yr erthyglau hynny yn trafod cyfraddau trosi or canlyniadau busnes? Ie ... fi chwaith.

Nid yw'n ymwneud â ffermydd cynnwys a Panda yn unig. Mae is-barthau yn caniatáu gwahaniad effeithiol o'ch gwefan, gan ddarparu eglurder a chanolbwyntio ar y cynnwys yno. Pan fyddwch chi'n sleisio ac yn disio'ch gwefan yn is-barthau, chi Bydd yn ôl pob tebyg yn boblogaidd iawn wrth i chi symud cynnwys a gorfod ailgyfeirio traffig. Ond yn y tymor hir, byddwch chi'n fwyaf tebygol ennill gwell safle ar eiriau allweddol perthnasol, gyriant mwy o draffig yn haws trwy eich gwefan, a darparu profiad defnyddiwr wedi'i dargedu'n well sy'n rhannu'ch darllenwyr yn effeithiol ac yn gwella cyfraddau trosi cyffredinol.

Nid yw subdomains yn ddrwg i SEO, gallant fod yn wych ar ei gyfer ... os ydych chi'n credu bod SEO yn ymwneud â chael canlyniadau busnes. Ond trwy weithredu is-barthau, mae ymgynghorwyr SEO yn gwybod eu bod yn cicio'r can i lawr y ffordd. Felly ... ydyn nhw'n mynd i wneud penderfyniad sy'n cael rhai canlyniadau yn gynt neu'n well yn ddiweddarach? Os ydyn nhw'n dymuno parhau i gael eu talu, mae'n debyg y byddan nhw'n cymryd y ffordd hawdd.

Mae targedu yn strategaeth farchnata effeithiol sy'n cael ei thanddefnyddio ledled y diwydiant. Rydyn ni'n gweld gwyntoedd y newid, serch hynny. Mae Google yn gwybod bod cynnwys hynod berthnasol wedi'i dargedu yn allweddol i strategaeth wych ... dyma adeiladwyd ar eu peiriant chwilio. Mae'r 600 o addasiadau algorithm ychwanegol y maent yn eu gwneud y flwyddyn yn helpu i barhau â'r ffocws hwnnw.

Felly pam fyddech chi'n gwneud rhywbeth hynny Osgoi targedu cynnwys a rhyngweithio â defnyddwyr?

Enghraifft arall yw ymosodiad Infographics Mae hynny'n Dweud dim byd o gwbl yn ymwneud â'r busnes go iawn. Mae dynion SEO wrth eu bodd â ffeithlun gwych oherwydd bydd yn mynd yn firaol a bydd y cwmni'n cael tunnell o backlinks a byddant yn cynyddu safle a thraffig.

Ennill.

Neu ai…

Nawr mae gennych chi dunelli o draffig nad ydyn nhw'n trosi. Mae cyfraddau bownsio ar i fyny, mae trosiadau i lawr ... ond rydych chi'n graddio'n well - yn enwedig ar griw o dermau nad oes a wnelont â'ch busnes.

Yn fy marn i, rwyt ti newydd difrodi eich awdurdod peiriannau chwilio a'ch optimeiddio oherwydd eich bod wedi drysu'r peiriannau chwilio i feddwl y gallai eich gwefan fod yn rhywbeth nad ydyw. Byddai'n llawer gwell gennyf gael derbyniad cynnes luke i ffeithlun sy'n benodol i'r diwydiant nag ffeithlun firaol sy'n amherthnasol. Pam? oherwydd ei fod yn canolbwyntio fy awdurdod ac enw da yn fy niwydiant. Bydd safle wedi'i dargedu bob amser yn perfformio'n well na safle cyffredinol ... ac ni fyddaf hyd yn oed yn mynd i effaith gymdeithasol cymuned dynn.

Os oes gan fy nghleient amrywiaeth o bynciau nad ydynt o bosibl yn uniongyrchol gysylltiedig, byddai'n well gennyf eu cynghori i symud i is-barthau, taro deuddeg, ac adeiladu strategaeth â ffocws uchel sy'n canolbwyntio ar eu diwydiant, cynhyrchion a gwasanaethau. Os mai'r cyfan rydych chi ar ei ôl yw rheng a thraffig, mae'n debyg bod subdomains yn pariah. Ond os ydych chi ar ôl canlyniadau busnes, efallai yr hoffech chi ail edrych.

Mae'r rhai ohonom yn y diwydiant sy'n gweithio ar gael trawsnewidiadau cleientiaid yn deall y rôl y gallant ei chwarae. Efallai y byddwch am roi cyfle arall i is-barthau.

Douglas Karr

Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Doug yn a Prif Siaradwr Cyhoeddus a Marchnata. Ef yw VP a cofounder Highbridge, cwmni sy'n arbenigo mewn cynorthwyo cwmnïau menter i drawsnewid yn ddigidol a gwneud y mwyaf o'u buddsoddiad technoleg gan ddefnyddio technolegau Salesforce. Mae wedi datblygu strategaethau marchnata digidol a chynhyrchion ar gyfer Dell Technologies, GoDaddy, Salesforce, Tueddiadau gwe, a SmartFOCUS. Douglas hefyd yw awdur Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis a chyd-awdur Y Llyfr Busnes Gwell.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol